Ansökan för läropliktiga

Sök med den här blanketten om du omfattas av den utvidgade läroplikten. Fyll i alla uppgifter och klicka till sist på "skicka ansökan".

1. Jag vill ansöka om studieplats på studielinjen:*

2. Namn

3. Födelsedatum (fyll i med siffror)

4. Kontaktuppgifter

5. Modersmål:*


6. Jag går (/har gått) ut grundskolan från:*

7. Boende*

Vi räknar med att minderåriga studerande i första hand bor hemma. Möjlighet till boende på skolans internat finns, om vårdnadshavaren och skolan tycker att det är motiverat. (Enkelrum delas ut vid mån av möjlighet. Avgift tillkommer.)

Jag behöver internatsplats:


8. Var fick du först information om studierna/VNF? Välj ett alternativ:*