Ett nyttigt mellanår

För dig som inte vet vad du vill göra i framtiden bjuder VNF på en ypperlig chans att ta ett mellanår och samtidigt pröva på någonting du är intresserad av!

studielinjerna >

Efter året vid VNF räknas du fortfarande som förstagångssökande då du söker in till universitet eller högskola.

För läropliktiga erbjuder skolan Folkhögskoleåret för läropliktiga. Du kan välja mellan Slussen (tidigare Tian) och CREATE – konst & design.

Förbered dig för fortsatta studier

VNF är känd för sina kvaliteter när det gäller att förbereda för inträde vid universitet och högskola.

På de vetenskapliga linjerna får du fördjupa dig i inträdeslitteraturen och öva på inträdesprov. Du får också kunskap om den studie- och svarsteknik som krävs i sammanhanget. På konstlinjerna får du handledning i att skapa en portfolio du har nytta av då du söker till fortsatta studier.

Språkbad

Undervisningen sker i huvudsak på svenska men både finska och engelska används ibland i undervisningen. Många finskspråkiga söker sig till oss för att språkbada, vilket också ger våra svenskspråkiga studerande chansen att få prata finska med sina studiekamrater både i skolan och på fritiden.

Det är många som känner att de behöver ett mellanår efter gymnasiet eller grundskolan. Låt det bli ett nyttigt mellanår – andas på VNF och hitta din väg!

Kolla våra studielinjer här!