Ansökan

Suomeksi

Ansökan pågår 1.2–2.8.2024

Ansök genom att fylla i blanketten du hittar här ovan. Ansökan till Nylands Teaterlinje görs med skild blankett. Se mer info nedan.

VNF behandlar ansökningar fortlöpande under ansökningstiden. Sökande som blir godkända får per e-post ett meddelande härom, inom två veckor. Studerande antas i ansökningsordning.

Sökande till Natur& medicin – kom ihåg att bifoga betygskopiorna som krävs.*

Nylands Teaterlinje

Ansökan görs via Borgå folkakademis webbsida. Alla sökande kallas till ett antagningstillfälle. Läs mer

Ansökan för läropliktiga

Den som omfattas av läroplikt kan söka till  Folkhögskoleåret för läropliktiga med inriktning SLUSSEN, CREATE eller ROBOTIK. Ansökan görs i gemensamma ansökan 20.2–19.3.2024.

Under sommaren kan du ännu ansöka till CREATE och SLUSSEN i kontinuerliga ansökan via skolans sida. Ansökningsblanketten publiceras här ovan 13.6.2024.

Info till läropliktiga som söker till CREATE elle ROBOTIK: Alla sökande kallas till ett lämplighetstest som utgörs av en kort intervju/pratstund. Tillfället ordnas i maj. Inga förberedelser behövs. Kallelsen med mera information skickas per e-post till adressen som angivits på ansökningsblanketten.

– –

* Med betygskopior avses studentexamensbetyg och avgångsbetyg från gymnasiet, eller examensbetyg från senaste utbildning (andra eller tredje stadiet). Utan betygskopian kan ansökan inte godkännas. Studieregisterutdrag/periodsbetyg kan också godkännas t.ex. om man avbrutit studier. Sökande kontaktas för mer information om det behövs. 

Blir du student i år?

Du kan fylla i en ansökan redan nu och skicka in betygen när du får dem i juni. Skriv i blankettens kommentarsfält att du kompletterar din ansökan senare.

Problem med bilagorna?

Om du av någon orsak inte lyckas bifoga betygen till din ansökan kan du skicka dem skilt till info@vnf.fi eller per post till:
Västra Nylands folkhögskola
Pumpviken 3
10300 Karis

– –

Om en studielinje inte får tillräckligt många sökande startar den inte upp. I detta fall erbjuder VNF en studieplats på annan studielinje i skolan.