Ansökan

Suomeksi

Ansökan till nästa läsår börjar i februari 2024

Ansök genom att fylla i blanketten du hittar här ovan (publiceras då ansökningstiden pågår).

VNF behandlar ansökningar fortlöpande under ansökningstiden. Sökande som blir godkända får per e-post ett meddelande härom, inom två veckor. Studerande antas i ansökningsordning.

Sökande till Natur& medicin – kom ihåg att bifoga betygskopiorna som krävs.*

Ansökan för läropliktiga

Den som omfattas av läroplikt kan söka till  Folkhögskoleåret för läropliktiga med inriktning SLUSSEN eller CREATE. Ansökan görs i gemensamma ansökan 19.2–20.3.2024.

Under sommaren (juni-augusti 2024) kan du ännu ansöka i kontinuerliga ansökan via skolans sida.

Info till läropliktiga som söker till CREATE: Alla sökande kallas till ett lämplighetstest som utgörs av en kort intervju/pratstund. Inga förberedelser behövs. Kallelsen med mera information skickas per e-post till adressen som angivits på ansökningsblanketten. Besked om studieplats skickas per e-post inom några dagar efter lämplighetstestet.

– –

* Med betygskopior avses studentexamensbetyg och avgångsbetyg från gymnasiet, eller examensbetyg från senaste utbildning (andra eller tredje stadiet). Utan betygskopian kan ansökan inte godkännas. Studieregisterutdrag/periodsbetyg kan också godkännas t.ex. om man avbrutit studier. Sökande kontaktas för mer information om det behövs. 

Om du av någon orsak inte kan bifoga betygen till din ansökan kan du skicka dem skilt till info@vnf.fi eller per post till: 
Västra Nylands folkhögskola
Pumpviken 3
10300 Karis

– –

Om en studielinje inte får tillräckligt många sökande startar den inte upp. I detta fall erbjuder VNF en studieplats på annan studielinje i skolan.