Ansökan

Ansökningstid: 1.2–3.8.2021

Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Kom ihåg att bifoga betygskopian som krävs för vetenskapslinjerna.*

VNF behandlar ansökningar fortlöpande under ansökningstiden. Sökande som blir godkända får per e-post ett meddelande härom, inom två veckor. Studerande antas i ansökningsordning.

Den som omfattas av den förlängda läroplikten kan söka till studielinjerna CREATE och PERFORM. Ansökan görs med den vanliga blanketten.

Ansökan till Tionde klassen 2021

Ansökan till Tionde klassen görs via studieinfo.fi 23.2–23.3.2021.

– –

* Vetenskapslinjerna: Natur & medicin, Juridiska programmet och Psykologi.  Med betygskopia avses studentexamens och -avgångsbetyg. Eller ett examensbetyg från senaste utbildning (andra eller tredje stadiet). Utan betygskopian kan ansökan inte godkännas. Studieregisterutdrag/periodsbetyg kan också godkännas t.ex. om man avbrutit studier. Sökande kontaktas för mer information om det behövs. Om du av någon orsak inte kan bifoga betyget till din ansökan kan du skicka det skilt per e-post eller per post till: Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis

Om en studielinje inte får tillräckligt många sökande startar den inte upp. I detta fall erbjuder VNF en studieplats på annan studielinje i skolan.