Ansökan

Ansök senast 5.8.2019

Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Kom ihåg att bifoga betygskopiorna som krävs.*

VNF behandlar ansökningar under hela sommaren (fr.o.m. v. 22) och sökande som blir godkända får per e-post ett meddelande härom, oftast inom 2 veckor. Studerande antas i ansökningsordning.

OBS! Sökande till Dans och Teater antas på basen av lämplighetstest och får svar först efter testdagen. Läs mera under rubriken Lämplighetstest.

Tionde klassen

Ansökan till Tionde klassen görs via studieinfo.fi 21.5–23.7.2019.

Om en studielinje inte får tillräckligt många sökande startar den inte upp. I detta fall erbjuder VNF en studieplats på annan studielinje i skolan.

Lämplighetstest

Till linjerna Dans och Teater väljs studerande efter lämplighetstest. Testen ordnas i augusti.

Teater: 8.8.2019 kl. 10.15

Dans: 7.8.2019 kl. 10.30
OBS! Till Danslinjen har du har möjlighet att bli godkänd redan i juni på basen av dansintyg, video och telefonintervju. Deadline för ansökan och video är ons 12.6.2019. Tid för telefonintervju ges till vecka 24 (10–14.6).

* Utan betygskopior kan ansökan inte godkännas. Om du av någon orsak inte kan bifoga dem till din ansökan kan du skicka dem skilt per e-post eller per post till:

Västra Nylandsfolkhögskola
Pumpviken 3
10300 Karis