Ansökan

Ansökningstid: 1.2–2.8.2022

Ansök genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Kom ihåg att bifoga betygskopiorna som krävs för vetenskapslinjerna.*

VNF behandlar ansökningar fortlöpande under ansökningstiden. Sökande som blir godkända får per e-post ett meddelande härom, inom två veckor. Studerande antas i ansökningsordning. OBS – Sökande till PERFORM antas på basen av lämplighetstest. Läs mer nedan.

Ansökan för läropliktiga

Den kontinuerliga ansökan för läropliktiga är nu öppen. Ansök med blanketten Ansökan för läropliktiga. Ansökan pågår till 2.8.

Den som omfattas av läroplikt kan söka till SLUSSEN (tidigare Tian) och till CREATE.

Läs mer om Folkhögskoleåret för läropliktiga

Ansökan till PERFORM – dans & teater

Alla sökande kallas till lämplighetstest. För dem som ansökt senast 13.6 ordnas testtillfället 16.6.2022. Svar om studieplats skickas följande vecka. Sökande som skickar in sin ansökan senare (senast 2.8) kallas till testtillfället som ordnas 5.8.2022. Mera information om testen finns med i kallelsen.

– –

* Vetenskapslinjerna: Natur & medicin, Juridiska programmet och Psykologi & dialog. Med betygskopior avses studentexamensbetyg och avgångsbetyg från gymnasiet, eller examensbetyg från senaste utbildning (andra eller tredje stadiet). Utan betygskopian kan ansökan inte godkännas. Studieregisterutdrag/periodsbetyg kan också godkännas t.ex. om man avbrutit studier. Sökande kontaktas för mer information om det behövs. 

Om du av någon orsak inte kan bifoga betygen till din ansökan kan du skicka dem skilt till info@vnf.fi eller per post till: 
Västra Nylands folkhögskola
Pumpviken 3
10300 Karis

– –

Om en studielinje inte får tillräckligt många sökande startar den inte upp. I detta fall erbjuder VNF en studieplats på annan studielinje i skolan.