Ansökan

Ansökan 2022 inleds i februari

Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Kom ihåg att bifoga betygskopiorna som krävs för vetenskapslinjerna.*

VNF behandlar ansökningar fortlöpande under ansökningstiden. Sökande som blir godkända får per e-post ett meddelande härom, inom två veckor. Studerande antas i ansökningsordning.

Ansökan till Tionde klassen 2022

Ansökan till Tionde klassen görs via studieinfo.fi 22.2–22.3.2022.

Folkhögskoleår för läropliktiga

Den som omfattas av den utvidgade läroplikten kan söka till CREATE. Studierna är avgiftsfria. Läs mer

Ansökan sker via studieinfo.fi 22.2–22.3.2022.

– –

* Vetenskapslinjerna: Natur & medicin och Juridiska programmet. Med betygskopior avses studentexamensbetyg och avgångsbetyg från gymnasiet, eller examensbetyg från senaste utbildning (andra eller tredje stadiet). Utan betygskopian kan ansökan inte godkännas. Studieregisterutdrag/periodsbetyg kan också godkännas t.ex. om man avbrutit studier. Sökande kontaktas för mer information om det behövs. 

Om du av någon orsak inte kan bifoga betygen till din ansökan kan du skicka dem skilt till info@vnf.fi eller per post till: 
Västra Nylands folkhögskola
Pumpviken 3
10300 Karis

– –

Om en studielinje inte får tillräckligt många sökande startar den inte upp. I detta fall erbjuder VNF en studieplats på annan studielinje i skolan.