Ansökan

Ansökan till nästa läsår börjar i februari 2024

Ansökan görs via den den här sidan (blanketten är publicerad under ansökningstiden).

VNF behandlar ansökningar fortlöpande under ansökningstiden. Sökande som blir godkända får per e-post ett meddelande härom, inom två veckor. Studerande antas i ansökningsordning.

Sökande till Natur& medicin – kom ihåg att bifoga betygskopiorna som krävs.*

Ansökan för läropliktiga

Ansökan görs via gemensamma ansökan (februari–mars 2024) via studieinfo.fi.

Den som omfattas av läroplikt kan söka till SLUSSEN (tidigare Tian) och till CREATE.

 Läs mer om Folkhögskoleåret för läropliktiga

– –

* Med betygskopior avses studentexamensbetyg och avgångsbetyg från gymnasiet, eller examensbetyg från senaste utbildning (andra eller tredje stadiet). Utan betygskopian kan ansökan inte godkännas. Studieregisterutdrag/periodsbetyg kan också godkännas t.ex. om man avbrutit studier. Sökande kontaktas för mer information om det behövs. 

Om du av någon orsak inte kan bifoga betygen till din ansökan kan du skicka dem skilt till info@vnf.fi eller per post till: 
Västra Nylands folkhögskola
Pumpviken 3
10300 Karis

– –

Om en studielinje inte får tillräckligt många sökande startar den inte upp. I detta fall erbjuder VNF en studieplats på annan studielinje i skolan.