Ansökan

Ansök 1 februari–2 augusti 2023

Ansökan är öppen! Ansök genom att fylla i den här blanketten.

VNF behandlar ansökningar fortlöpande under ansökningstiden. Sökande som blir godkända får per e-post ett meddelande härom, inom två veckor. Studerande antas i ansökningsordning.

Kom ihåg att bifoga betygskopiorna som krävs för vetenskapslinjerna.*

Ansökan för läropliktiga

Ansökan görs via gemensamma ansökan (februari–mars 2023) via studieinfo.fi.

Den som omfattas av läroplikt kan söka till SLUSSEN (tidigare Tian) och till CREATE.

 Läs mer om Folkhögskoleåret för läropliktiga

– –

* Vetenskapslinjerna: Natur & medicin, Juridiska programmet. Med betygskopior avses studentexamensbetyg och avgångsbetyg från gymnasiet, eller examensbetyg från senaste utbildning (andra eller tredje stadiet). Utan betygskopian kan ansökan inte godkännas. Studieregisterutdrag/periodsbetyg kan också godkännas t.ex. om man avbrutit studier. Sökande kontaktas för mer information om det behövs. 

Om du av någon orsak inte kan bifoga betygen till din ansökan kan du skicka dem skilt till info@vnf.fi eller per post till: 
Västra Nylands folkhögskola
Pumpviken 3
10300 Karis

– –

Om en studielinje inte får tillräckligt många sökande startar den inte upp. I detta fall erbjuder VNF en studieplats på annan studielinje i skolan.