Kostnader och studiestöd

Här hittar du info om olika kostnader, studiestöd och om möjligheten att anhålla om nedsatt studieavgift.

Prisexempel:

BO + ÄT + STUDERA = 232 €/månad
Månadsavgift 600 €
– studiestöd 279 €
– bostadstillägg 89 €
= 232 €
Kolla dina stödförmåner från FPA:s tabell.

Prisdetaljer:

150 €/vecka i dubbelrum (600 €/mån)
175 €/vecka i enkelrum (700 €/mån)
Inkl. undervisning, logi i skolans studiebostad samt måltider under skoldagar (frukost och lunch må–fre, lätt middag må–to).

105 €/vecka (420 €/mån)
Inkl. undervisning och lunch (under skoldagar).

Studiestöd

Du kan ansöka om studiestöd för studier på andra stadiet (samma som gymnasier och yrkesskolor) om du studerar vid en folkhögskola. I vissa fall inverkar föräldrarnas inkomster på studiestödets storlek, läs mer. Sök med denna blankett.

Du hittar mer information (och räknare) på FPA:s sidor.

Stödet för studier på andra stadiet påverkar inte stödtiden för högskolestudier. Stöd som du haft för högskolestudier påverkar inte heller det studiestöd du kan få för studier på andra stadiet.

Du kan också ansöka om statsgaranterat studielån.

Bostadstillägg

Om du studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola och bor på läroanstaltens internat har du rätt till bostadstillägg (88,87 euro i månaden). Du hittar mer information på FPA:s sidor.

Nedsatt studieavgift

VNF ansöker från Utbildningsstyrelsen om studiesedlar inför varje läsår. Det betyder att skolan kan erbjuda sina studerande en möjlighet att ansöka om nedsatt studieavgift. Nedsatt studieavgift kan enligt prövning erbjudas särskilda målgrupper, bl.a. arbetslösa och personer med låg grundutbildning.

Mera info och blankett för ansökan om nedsatt studieavgift kan man beställa på info@vnf.fi.

(Mängden studiesedlar som VNF har till sitt förfogande är beroende av statens beslut.)

Andra avgifter

På vissa linjer tillkommer olika avgifter under läsåret. Material- och utrustningsavgifter kan betalas i rater. De angivna prisen är max.belopp och det som eventuellt blir kvar betalas tillbaka vid läsårets slut.

CREATE: materialavgift 250 €/läsår. Inkluderar Adobes Creative Cloud Student & Teacher programpaket för ett år, olika konstnärsmaterial, studiebesök mm. (silver faktureras enligt användning).

NATURNÄRA: materialavgift 300 €/läsår. Inkluderar allt hantverksmaterial förutom silver, som faktureras enligt användning.

BACKPACKING: vårens resa finansieras av deltagarna själva. I mån av möjlighet samlas pengar tillsammans via olika projekt och en del finansieras av skolan.

Eventuella läroböcker ingår inte i studieprisen. Till högskolor erlägger man vissa avgifter för registrering o.dyl. då det gäller öppna universitetskurser. För eventuella andra kunskapsprov utanför skolan kan likaså vissa avgifter tillkomma.

Avgifter för läropliktiga

Studierna är avgiftsfria för den som är läropliktig. Boende i dubbelrum ingår. För enkelrum betalar den studerande 25 €/vecka.

Studieresor

Linjernas eventuella studieresor anordnas med hjälp av studerandenas egna insamlingsprojekt. Resorna fastställs från år till år och resemålen beror på studielinjernas egen aktivitet och engagemang när det gäller medelinsamling och förmåga till egna insatser.