Kostnader och studiestöd

Här hittar du info om olika kostnader, studiestöd och om möjligheten att anhålla om nedsatt studieavgift.

Prisexempel:

BO + ÄT + STUDERA = 159 €/månad
Månadsavgift 500 €
– studiestöd 252 €
– bostadstillägg 89 €
159 €
Kolla dina stödförmåner från FPA:s tabell.

Prisdetaljer:

125 €/vecka i dubbelrum (500 €/mån)
150 €/vecka i enkelrum (600 €/mån)
Inkl. undervisning, logi i skolans studiebostad samt måltider under skoldagar (frukost och lunch må–fre, lätt middag må–to).

85 €/vecka (340 €/mån)
Inkl. undervisning och lunch (under skoldagar).

Studiestöd

Du kan ansöka om studiestöd för studier på andra stadiet om du studerar vid en folkhögskola. I vissa fall inverkar föräldrarnas inkomster på studiestödets storlek, läs mer. Sök med denna blankett.

Du kan också ansöka om statsgaranterat studielån.

Bostadstillägg

Om du studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola och bor på läroanstaltens internat har du rätt till bostadstillägg (88,87 euro i månaden). Du hittar mer information (och räknare) på www.fpa.fi.

Nedsatt studieavgift

VNF ansöker från Utbildningsstyrelsen om studiesedlar inför varje läsår. Det betyder att skolan kan erbjuda sina studerande en möjlighet att ansöka om nedsatt studieavgift. Nedsatt studieavgift kan enligt prövning erbjudas särskilda målgrupper, bl.a. arbetslösa, invandrare och personer med låg grundutbildning.

Mera info och blankett för ansökan om nedsatt studieavgift kan man beställa på info@vnf.fi.

(Mängden studiesedlar som VNF har till sitt förfogande är beroende av statens beslut.)

Materialavgifter

Create: 250 €/läsår. Inkluderar Adobes Creative Cloud Student & Teacher programpaket för ett år, olika konstnärsmaterial, studiebesök mm. (silver fakturerars enligt användning).

Naturnära: 300 €/läsår. Inkluderar allt hantverksmaterial förutom silver, som fakturerars enligt användning.

Materialavgifterna kan betalas i rater.

Andra avgifter

Eventuella läroböcker ingår inte i studieprisen.

Till högskolor erlägger man vissa avgifter för registrering o.dyl. då det gäller öppna universitetskurser. För eventuella andra kunskapsprov utanför skolan kan likaså vissa avgifter tillkomma.

De studerande kan delta i skolans kortkurser till rabatterat pris.

Studieresor

Studieresor anordnas med hjälp av studerandenas egna insamlingsprojekt. Resorna fastställs från år till år och resemålen beror på studielinjernas egen aktivitet och engagemang när det gäller medelinsamling och förmåga till egna insatser.

Avgifter för läropliktiga

Studierna är avgiftsfria för den som är läropliktig.