VNF Create

På VNF Create bygger du själv din studiehelhet utifrån en modulbaserad undervisning.

Två inriktningar

Vår plattform för kommunikation har två inriktningar:

EYE bygger på visuell kommunikation, där bild, konst och design står i centrum.
NYHET 2019 på EYE – ARKITEKTUR 

WORD gör dig bättre på att skriva, tala och stå upp för dig själv.

Du söker till en av inriktningarna, men kan välja moduler från båda. En stor del av undervisningen sker utanför klassrummet – bland annat i Berlin.

Proffs som lärare

Som lärare och föreläsare fungerar konstnärer, fotografer, designer, journalister, författare, artister och skådespelare.

Året på VNF Create ger dig en stadig grund för fortsatta studier.

Läs mer: EYE / WORD

Illustration: Luka Appelberg

Berlin

Under vårterminen flyttar VNF Create till Berlin för en månad. Häng med till en av Europas mest dynamiska och kreativa städer!

Foto: Inkeri Karhunen

I Berlin tas du om hand av finländaren Freja Bäckman. Hon är pedagog, doktorand och specialiserad på att kombinera bild och ord på nya sätt. Du kommer att få träffa intressanta människor som arbetar med bland annat konst, design, skrivande och teater.

Freja Bäckman handleder i Berlin. 

Tillsammans besöker vi gallerier, museer, teatrar, kaféer… mitt i händelsernas centrum.

Mer än en vanlig studieresa

Det här är mycket mera än en vanlig studieresa. Vi bor, studerar, jobbar och lever i Berlin. Alla studerande får tillgång till ett gemensamt arbetsrum.

Modulen är valbar och en liten tilläggskostnad tillkommer. Berlin har en lägre prisnivå än Finland.

Illustration: Luka Appelberg