Om VNF

VNF är en finlandssvensk folkhögskola som ger branschkunskap, höjer den studerandes allmänbildning, ger beredskap för fortsatta studier och arbetsliv och stöder en allsidig personlighetsutveckling. Dialogen i pedagogiken är viktig.

Undervisningens språk är i huvudsak svenska men också finska och engelska används i undervisningen. Många finskspråkiga har funnit sin väg till skolan och kommer för att studera något ämnesområde men dessutom för att språkbada och lära sig svenska bättre.

Studier för alla åldrar

De flesta av våra studerande är årets studenter och andra unga vuxna, men åldern spelar ingen roll – vi välkomnar personer i alla åldrar!

Välkommen till folkhögskolan som bygger broar mellan kultur- och språkgrupper!