Förvaltning

Samkommun

VNF ägs och upprätthålls av en samkommun som består av städerna Raseborg, Hangö, Grankulla, Esbo och Vanda samt kommunerna Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.

Stämma

Skolans högsta beslutande organ är samkommunsstämman. Stämman beslutar om målen för verksamheten och ekonomin.

Styrelse

Styrelsen som utses av stämman bevakar samkommunens intressen och representerar samkommunen. Styrelsen bereder stämmans ärenden och handhar löpande förvaltningsärenden.

Ledning

Verksamheten leds av en rektor. En av skolans lärare fungerar som prorektor.

Rektor

Henrik Grönroos
Tfn + 358 (0)40 558 2081, henrik.gronroos@vnf.fi

Prorektor

Anna Lönngren
Tfn + 358 (0)19 22 600, anna.lonngren@vnf.fi

Styrelse för åren 2020–2021:

Ordförande

Ann-Katrin Bender, Raseborg
(ersättare Erik Munsterhjelm, Raseborg)

Viceordförande

Elisabeth Kajander, Raseborg
(ersättare Mika Helander, Esbo)

Styrelsemedlemmar

Dan Johansson, Raseborg
(ersättare Tanja Ljungqvist, Ingå)

Stephan Horn, Hangö
(ersättare Maj Åberg-Hildén, Kyrkslätt)

Hilkka Toivonen, Sjundeå
(ersättare Sara Avdi-Elshani, Raseborg)

Kim Lindholm, Esbo
(ersättare Markus Bergman, Esbo)

Bindningar

Bindningsregister (pdf)

Dokument

Budget och bokslut

Mötesprotokoll

2021
2020

 

Registerbeskrivning (pdf)