Förvaltning

VNF ägs och upprätthålls av en samkommun som består av städerna Raseborg, Hangö, Grankulla, Esbo och Vanda samt kommunerna Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.

Skolans högsta beslutande organ är samkommunsstämman. Stämman beslutar om målen för verksamheten och ekonomin.

Styrelsen som utses av stämman bevakar samkommunens intressen och representerar samkommunen. Styrelsen bereder stämmans ärenden och handhar löpande förvaltningsärenden.

Verksamheten leds av en rektor. En av skolans lärare fungerar som prorektor.

Rektor
Henrik Grönroos
Tfn + 358 (0)40 558 2081, henrik.gronroos@vnf.fi

Prorektor
Anna Lönngren
Tfn + 358 (0)44 022 6044, anna.lonngren@vnf.fi

Styrelse för åren 2020–2021:

Ordförande
Ann-Katrin Bender, Raseborg
(ersättare Erik Munsterhjelm, Raseborg)

Viceordförande
Elisabeth Kajander, Raseborg
(ersättare Mika Helander, Esbo)

Dan Johansson, Raseborg
(ersättare Tanja Ljungqvist, Ingå)

Stephan Horn, Hangö
(ersättare Maj Åberg-Hildén, Kyrkslätt)

Hilkka Toivonen, Sjundeå
(ersättare Sara Avdi-Elshani, Raseborg)

Kim Lindholm, Esbo
(ersättare Markus Bergman, Esbo)

Dokument

Ekonomi

Protokoll

2019