Förvaltning

Samkommun

VNF ägs och upprätthålls av en samkommun som består av städerna Raseborg, Hangö, Grankulla, Esbo och Vanda samt kommunerna Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.

Stämma

Skolans högsta beslutande organ är samkommunsstämman. Stämman beslutar om målen för verksamheten och ekonomin.

Styrelse

Styrelsen som utses av stämman bevakar samkommunens intressen och representerar samkommunen. Styrelsen bereder stämmans ärenden och handhar löpande förvaltningsärenden.

Ledning

Verksamheten leds av en rektor. En av skolans lärare fungerar som prorektor.

Rektor

Henrik Grönroos
Tfn + 358 (0)40 558 2081, henrik.gronroos@vnf.fi

Prorektor

Bodil Westerlund
Tfn + 358 (0)19 22 600, bodil.westerlund@vnf.fi

Styrelse för åren 2021–2023:

Ordförande

Bella Alén, Raseborg
(ersättare Filip Björklöf, Helsingfors)

Viceordförande

Ann-Charlotte Portman, Hangö
(ersättare Tarja Glans, Kyrkslätt)

Styrelsemedlemmar

Dan Johansson, Raseborg
(ersättare Otto Långvik, Raseborg)

Janina Heina, Hangö
(ersättare Maj Åberg-Hildén, Kyrkslätt)

Kennet Lindholm, Raseborg
(ersättare Hilkka Toivonen, Sjundeå)

Antti Reiman, Kyrkslätt
(ersättare Karri Manninen, Raseborg)

Bindningar

Bindningsregister 2022

Budget och bokslut

Mötesprotokoll

Styrelsen 2023

Stämman 2023

Revisionsnämnden 2023

 

– – – 2022 – – –

Styrelsen 2022

Stämman 2022

Revisionsnämnden 2022

 

Registerbeskrivning (pdf)