Kurser

På grund av den rådande situationen med coronaviruset har alla kurser från april till juli annullerats. En del av kurserna under den aktuella tiden flyttas och ordnas senare. Följ med annonsering här på hemsidan. Till redan anmälda meddelas nya datum även per e-post.

VNF ordnar under läsåret ett flertal kurser avsedda för intresserade i alla åldrar. Kurserna behandlar teman som konst, kreativitet, hälsa och välmående, kultur och musik. Kurser på högskolenivå ordnas via Öppna universitetet, främst i samarbete med Åbo Akademi.

Skräddarsydda kurshelheter

Vi samarbetar också gärna och kan skräddarsy olika kurshelheter tillsammans med just er organisation eller förening. Tag kontakt för mer information!

Inkvartering

Kursdeltagare har möjlighet att övernatta i folkhögskolans internat som ligger precis intill skolbyggnaden. Läs mer

Prepkurs i fysik 2020

Läs mera >

Prepkurs i kort matematik 2021

Läs mera >

Prepkurs i lång matematik 2021

Läs mera >

Prepkurs i kemi 2021

Läs mera >

Författarskolan 20–21

Läs mera >

Mina egna berättelser  – minnen och tankar blir texter

Läs mera >

Mina egna berättelser – minnen och tankar blir texter / Åboland

Läs mera >

Mina egna berättelser – fortsättningskurs

Läs mera >

Nordiskt seminarium om traditionell skinngarvning
17.10 – 18.10.2020

Läs mera >

Bolagsrätt, 5 sp (ÅA)
20.11 – 22.11.2020

Läs mera >

Avtalsrätt, 5 sp (ÅA)
2.10 – 4.10.2020

Läs mera >

Konflikthantering, 5 sp (ÅA)
20.11 – 22.11.2020

Läs mera >

Introduktion till motiverande samtal, 5 sp (ÅA)
2.10 – 4.10.2020

Läs mera >

Hantverk med naturprodukter

Läs mera >

Silversmide
24.4 – 26.4.2020

Läs mera >

Tillverka näbbskor
7.9 – 13.9.2020

Läs mera >

Skriva på Själö
7.6 – 11.6.2021

Läs mera >