Kurser

På grund av den rådande situationen med coronaviruset ligger kursverksamheten nere.  Kurser som inte förverkligas under den aktuella tiden flyttas och ordnas senare. Följ med annonsering här på hemsidan. Till redan anmälda meddelas nya datum även per e-post.

VNF ordnar under läsåret ett flertal kurser avsedda för intresserade i alla åldrar. Kurserna behandlar teman som konst, kreativitet, hälsa och välmående, kultur och musik. Kurser på högskolenivå ordnas via Öppna universitetet, främst i samarbete med Åbo Akademi.

Skräddarsydda kurshelheter

Vi samarbetar också gärna och kan skräddarsy olika kurshelheter tillsammans med just er organisation eller förening. Tag kontakt för mer information!

Inkvartering

Kursdeltagare har möjlighet att övernatta i folkhögskolans internat som ligger precis intill skolbyggnaden. Läs mer

Nordiskt seminarium om traditionell garvning
17.10 – 18.10.2020

Läs mera >

Blåsorkesterläger i samarbete med MWI
8.6 – 12.6.2020

Läs mera >

Mästarkurs i samarbete med MWI
29.6 – 3.7.2020

Läs mera >

Musikkurs i samarbete med MWI
23.6 – 3.7.2020

Läs mera >

Big Band
27.7 – 31.7.2020

Läs mera >

Show Camp
1.6 – 5.6.2020

Läs mera >

Viborg och Valamo – de var våra

Läs mera >

Silversmide
24.4 – 26.4.2020

Läs mera >

Seminariet Medvandrare
4.4 – 5.4.2020

Läs mera >

Tillverka näbbskor
7.9 – 13.9.2020

Läs mera >

Skriva på Själö
8.6 – 12.6.2020

Läs mera >

Grundkurs i garvning med gamla metoder

Läs mera >

Fortsättningskurs i skinngarvning

Läs mera >

Hantverk med naturprodukter

Läs mera >

Mina egna berättelser – minnen och tankar blir texter

Läs mera >

Författarskolan 19–20

Läs mera >

Marknads- och immaterialrätt, 5 sp (ÅA)
22.11 – 24.11.2019

Läs mera >

Storolyckor / katastrofberedskap, 5 sp (ÅA)
22.11 – 24.11.2019

Läs mera >

Skadeståndsrätt, 5 sp (ÅA)
11.10 – 13.10.2019

Läs mera >

PTSD / långtidsverkningar, 5 sp (ÅA)
20.9 – 22.9.2019

Läs mera >