Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftslag (523/99) 10 §

Västra Nylands folkhögskola: register- och dataskyddsbeskrivning

Webbplatsen använder cookies för att samla in data. Genom att använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies (om du inte blockerat användningen av cookies i din egen webbläsares inställningar).

1. Registeransvarig

Västra Nylands folkhögskola

FO-nummer: 0203394-9

Adress:
Pumpviken 3
FI-10300 KARIS

2. Kontaktperson för registret

Henrik Grönroos, rektor
Västra Nylands folkhögskola

Kontaktuppgifter:
019 222 600, info@vnf.fi

3. Registrets namn

Västra Nylands folkhögskolas ansökningsregister

4. Registrets användningsändamål

Personuppgifterna som samlas in kan användas för följande ändamål:

 • studieadministration,
 • genomförande av tjänsten,
 • utveckling av kundservice och verksamhet,
 • marknadsföring,
 • analys och statistik,
 • opinions- och marknadsundersökning samt
 • andra liknande användningsområden

5. Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande uppgifter:

 • kontaktuppgifter så som namn, adress, telefonnummer och e-postadress,
 • ålder, kön, titel eller yrke, modersmål,
 • studierelaterad information såsom fakturerings- och betalningsuppgifter, feedback, kontakt
 • info relaterad till implementeringen av kommunikationen samt info om tjänsteanvändning såsom surfning och sökdata
 • eventuell profilering och intresseinformation som kunden gett
 • eventuella tillstånd och samtycken
 • eventuell annan information som samlats in med kundens samtycke

Sidornas statistik ger information om varifrån, med vilka enheter och webbläsare användare besökte webbplatsen. Enskilda användare kan inte identifieras.

6. Registrets informationskällor

Kundinformationen erhålls från:

 • kunden själv via tjänsten, via internet, e-post eller motsvarande, cookies eller andra motsvarande tekniker.

7. Överlåtelse av uppgifter och överföring av data utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter överlåtes inte till tredje part. Inom gränserna för personuppgiftslagen kan data överföras till en server som ligger utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för lagring och bearbetning på registeransvarigas vägnar.

8. Den registrerades rättigheter

Rätt till granskning och rättelse

Den registrerade har rätt att kontrollera lagrade uppgifter som berör hen. Anhållan om granskning görs skriftligen till adressen som nämns vid punkt 1. Den registrerade har rätt att begära om korrigering om det finns fel i informationen gällande hen. Begäran om korrigering görs till personen som nämns i punkt 2.

Rätt att neka

Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av sina personuppgifter till direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, marknads- och opinionsundersökningar samt personlig registrering och släktforskning. Den registrerade kan i dessa ärenden kontakta registerinnehavaren via e-post via adressen som nämns i punkt 1.

9. Principer för skydd av registret

Manuellt material

Det finns inget manuellt material.

Elektroniskt lagrade uppgifter

Endast anställda som har rätt att behandla kunddata för sitt arbete har rätt att använda systemet som innehåller kunddata. Varje användare har eget användarnamn och lösenord för systemet. Informationen samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta utrymmen och kan endast nås av vissa på förhand utsedda personer.