Viktiga datum

Läropliktiga ansöker via studieinfo.fi under tiden 22.2–22.3.2022.

Ansökan till de andra studielinjerna pågår 1 februari–2 augusti 2022

Pågående läsår 2021–2022

Läsåret omfattar 35 veckor.
Hösttermin 18.8–22.12.2021
Vårtermin 10.1–19.5.2022
(Tiorna avslutar läsåret 25.5. Läsåret omfattar 36 veckor)

Höstlov 21–22.10.2021
Jullov 23.12.2021–9.1.2022
Sportlov 21–25.2.2022

Läsår 2022–2023

Läsåret omfattar 35 veckor.
Hösttermin 16.8–22.12.2022
Vårtermin 9.1–19.5.2023

Höstlov 20–21.10.2022
Jullov 23.12.2022–8.1.2023
Sportlov 20–26.2.2023