Viktiga datum

Ansökan till Tionde klassen görs via studieinfo.fi under tiden 21.5–23.7.2019.

Ansökan till de andra studielinjerna:

Sista ansökningsdag

5 augusti 2019

Lämplighetstest 2019

Dans 7.8
Teater 8.8

Läsår

2019–2020
Läsåret omfattar 35 veckor.
Hösttermin 21.8–20.12.2019
Vårtermin 7.1–19.5.2020
(Tiorna avslutar läsåret 26.5. Läsåret omfattar 36 veckor)