Viktiga datum

Ansökningstid

Ansökan till läsåret 2024–2025 öppnar i februari.

Läsår 2023–2024

Läsåret omfattar 35 veckor.
Hösttermin 23.8–22.12.2023
Vårtermin 8.1–18.5.2024

Höstlov 19–20.10.2023
Jullov 23.12.2022–7.1.2023
Sportlov 19–23.2.2024