Viktiga datum

Ansökan till Tionde klassen 2021 görs via studieinfo.fi under tiden 23.2–7.4.2021.

Ansökan till de andra studielinjerna:

Ansökningstid 2021

1 februari–3 augusti 2021

Läsår 2020–2021

(pågående läsår)
Läsåret omfattar 35 veckor.
Hösttermin 19.8–18.12.2020
Vårtermin 7.1–20.5.2021
(Tiorna avslutar läsåret 27.5. Läsåret omfattar 36 veckor)

Höstlov 15–16.10.2020
Sportlov 22–26.2.2021

Läsår 2021–2022

Läsåret omfattar 35 veckor.
Hösttermin 18.8–22.12.2021 (höstlov 21–22.10)
Vårtermin 10.1–19.5.2022 (sportlov v. 8)
(Tiorna avslutar läsåret 25.5. Läsåret omfattar 36 veckor)