Viktiga datum

Ansökan till Tionde klassen görs via studieinfo.fi under tiden 19.5–21.7.2020.

Ansökan till de andra studielinjerna:

Ansökningstid

3 februari–4 augusti 2020

Läsår 2020–2021

Läsåret omfattar 35 veckor.
Hösttermin 19.8–18.12.2020
Vårtermin 7.1–20.5.2021
(Tiorna avslutar läsåret 27.5. Läsåret omfattar 36 veckor)

Höstlov 15–16.10.2020
Sportlov 22–26.2.2021