Viktiga datum

Ansökan till Tionde klassen görs via studieinfo.fi under tiden 19.5–21.7.2020.

Ansökan till de andra studielinjerna:

Ansökningstid

3 februari–4 augusti 2020

Läsår

Pågående läsår 2019–2020
Läsåret omfattar 35 veckor.
Hösttermin 21.8–20.12.2019
Vårtermin 7.1–19.5.2020
(Tiorna avslutar läsåret 26.5. Läsåret omfattar 36 veckor)

Höstlov 17–18.10.2019
Sportlov 17–21.2.2020

Nästa läsår 2020–2021
Läsåret omfattar 35 veckor.
Hösttermin 19.8–18.12.2020
Vårtermin 7.1–20.5.2021
(Tiorna avslutar läsåret 27.5. Läsåret omfattar 36 veckor)

Höstlov 15–16.10.2020
Sportlov 15–19.2.2021