Viktiga datum

Ansökningstid

Ansökan till läsåret 2024–2025 pågår 1.2–2.8.2024.

Pågående läsår 2023–2024

Läsåret omfattar 35 veckor.
Hösttermin 23.8–22.12.2023
Vårtermin 8.1–18.5.2024

Höstlov 19–20.10.2023
Jullov 23.12.2022–7.1.2023
Sportlov 19–23.2.2024

Läsår 2024–2025

Läsåret omfattar 35 veckor.
Hösttermin 21.8–20.12.2024
Vårtermin 7.1–23.5.2025

Höstlov 17–18.10.2024
Jullov 21.12.2024–6.1.2025
Sportlov 17–23.2.2025