Viktiga datum

Ansökningstid

Ansökan till läsåret 2024–2025 pågår 1.2–2.8.2024.

Läsår 2024–2025

Läsåret omfattar 35 veckor.
Hösttermin 21.8–20.12.2024
Vårtermin 7.1–23.5.2025

Höstlov 17–18.10.2024
Jullov 21.12.2024–6.1.2025
Sportlov 17–23.2.2025