Viktiga datum

Ansökan till Tionde klassen görs via studieinfo.fi under tiden 21.5–23.7.2019.

Ansökan till de andra studielinjerna:

Sista ansökningsdag

5 augusti 2019

Lämplighetstest

Augusti 2019

Pågående läsår

2018–2019
Läsåret omfattar 35 veckor.
Hösttermin 20.8–20.12.2018
Vårtermin 7.1–18.5.2019
(Tiorna avslutar läsåret 25.5. Läsåret omfattar 36 veckor)

Lovdagar

2018–2019
Höstlov 17–19.10.2018
Jullov 21.12.2018–6.1.2019
Sportlov 18–22.2.2019

Nästa läsår

2019–2020
Läsåret omfattar 35 veckor.
Hösttermin 21.8–20.12.2019
Vårtermin 7.1–19.5.2020
(Tiorna avslutar läsåret 26.5. Läsåret omfattar 36 veckor)