Digital tillgänglighet

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar den offentliga sektorn att följa kraven i Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv. Den nuvarande webbsidan vnf.fi publicerades i juni 2017. Under 2020 har justeringar gjorts för att uppfylla tillgänglighetskraven.

Tillgänglighetsutlåtande

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller Västra Nylands folkhögskolas webbsida vnf.fi. Utlåtandet har utarbetats 21.9.2020.

Tillgänglighetsstatus

Den här webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven som ställs i lagen enligt WCAG 2.1-kriterierna på nivå AA med följande uppmärksammade brister:

  • Navigerings ordning: När sidan används med ett tangentbord eller läsprogram skiljer sig navigeringens ordning från den visuella vyn och logiken.
  • Övre kantens banner med många bilder: Karusell-bannerns hastighet går inte att justera eller stanna upp med läsprogram. Bildbytet stannar upp vid den bild som är aktiv då läsprogrammet aktiveras. I andra fall byts bilderna med angiven intervall. Karusell-bannern används på framsidan och på studier-sidorna.
  • Dela och Tweeta -knappar: Knapparna visar bara vagt att de är aktiva då de är valda. Knapparnas funktioner och beteckningar kommer från Facebook och Twitter. Knapparna finns på sidorna studielinjer, kurser och aktuellt.
  • Sidans fokus blir kvar längst ner: Om man med hjälp av tangentbordet bläddrar ner till sidfoten och sedan förflyttar sig till en ny navigationsomgång stannar fokus i footern tills en länk från innehållet blir valbar.

Mål

Västra Nylands folkhögskolas mål, i fråga om tillgängligheten av digitala tjänster, är att uppnå minst nivån AA enligt WCAG-riktlinjerna.

Respons

Om användaren upplever att tillgänglighetskraven trots allt inte uppfylls kan hen göra en anmälan med responsformuläret.

    Responsformulär

    Fyll i dina kontaktuppgifter och din kommentar i formuläret.