Dans

Vill du utveckla dig inom danskonsten? Har du tänkt bli dansare, koreograf eller danslärare? Danslinjen vid VNF är den språngbräda du behöver för att komma vidare till fortsatta yrkesstudier. Du kan satsa på ett dansant år även utan att ha planer på att bli professionell dansare.

Utvecklas som dansare

Vi erbjuder dig ett utomordentligt tillfälle att utveckla dig själv och din talang som dansare. Erfarna och professionella lärare undervisar och handleder dig. Du är också med om att framföra produktioner och uppträda inför publik på TryckeriTeatern i Karis.

De danstekniska färdigheterna är viktiga i undervisningen men också din personliga syn på dans och kreativitet får plats. Du får en bred bas för framtida studier och en realistisk bild av danskonstens värld och villkor. Sist men inte minst, du får vänner för livet!

Satsa helhjärtat

Vårt program är känt och uppskattat. Linjen är populär också bland finskspråkiga studerande. Vi jobbar tufft – och når resultat. Du har tillgång till danssalen också utanför lektionstid och har då möjlighet att öva in egna koreografier. Med andra ord – du kan satsa helhjärtat!

Undervisningen sker på svenska, finska och engelska.

Studerande- och lärarbyten

Danslinjen har redan i många år haft samarbete med danslinjen i Lunnevads folkhögskola i Linköping. Samarbetet utgörs av studerande- och lärarbyten.

Ansökan

Sökande till Danslinjen kallas till lämplighetstest. Testtillfället ordnas den i augusti på VNF. Kallelse med mera information skickas till alla sökande.

@danslinjenvnf på Facebook
@danslinjen2018 på Instagram

Nutida dans, improvisation och komposition

Danstekniska färdigheter samt förståelsen för teknikens betydelse i konstnärligt uttryck står i fokus. Improvisation och kompositionsövningar ingår som en viktig del i kursen, som utvecklar studerandes personliga dansspråk. Nya inriktningar introduceras.

Balett

Målet är att förbättra kroppens linjering och koordination. Vi strävar mot den korrekta positionen och fömågan att bibehålla den i rörelse. Grundträning vid barrén och centerarbete ingår.

Jazzdans

Kursen bjuder på jazzdansens energiska uttryck inkluderande rytmik, teknik-, dynamik- samt koordinationsövningar. Jazzdans som scenkonst blir mera bekant genom olika teman och stilar.

Danstekniska grunder

Verktyg och rörelsescheman som är säregna och gemensamma för de olika västerländska scendansteknikerna. Vi övar och namnger grundtekniska principer som kan hittas både i jazzdans och i balett.

Produktionsarbete, scenarbete

Scenframställningar som presenteras inför publik på TryckeriTeatern. Arbetsmetoderna och tema på årets huvudproduktion varierar årligen beroende på koreografens konstnärliga idé. Studerandes egna koreografier visas på Dansafton Kurserna ger kännedom och övar in praktik om rutiner kring föreställningsverksamheten.

Kroppsvård, somatiskt arbete

Under läsåret genomgår de studerande en process där målet är att lära sig verktygen för att optimera kroppens linjering samt den egna styrke- och rörlighetsbalansen. Olika stretchingstekniker, yoga och pilates praktiseras. Teori och praktik möts eftersom övningarna stöder anatomi och rörelselära-kursen samt vice versa.

Anatomi och rörelselära

Kunskap i anatomi och fysiologi är till hjälp i danstekniska strävanden. Under kursen behandlas kroppens rörelsefunktioner, kinesiologi och energiförsörjning, vilket underlättar förståelsen för kroppens möjligheter och begränsningar med dansens krav och strävan mot optimal hälsa. Kroppsvårdskursen stöder denna kurs med praktiska övningar kring samma tema.

Pedalabbet

Målet är att väcka tankar om undervisning och inlärning i ett större perspektiv. Kommunikationens betydelse lyfts upp. En inblick hur olika vi är som lärare och hur vi lär oss. Samtidigt sänks tröskeln till att leda, lära, demonstrera och argumentera inför en grupp.

Danskunskap, studiebesök

Öppnar olika konstnärliga infallsvinklar via föreställningar, utställningar eller övriga intressanta besöksmål. Konstens samhälleliga roll och betydelse diskuteras. Gemensamma aktiviteter. Läsåret 2014-15 gjordes en studieresa till Berlin. Läsåret 2015-16 samarbete med Lunnevads folkhögskola och dansarutbildningen i Outokumpu.

Till studierna hör även föreläsningar: Studia Generalia, Konsthistoria, Min konst samt årligen varierande kortkurser så som Yamuna bodyrolling, teaterteknik, scenakrobatik, flamenco.

Tytti Kronqvist

linjeledare för Dans

”Jag är lyckligt lottad, då jag får arbeta med unga ivriga studerande som passionerat vill utveckla sin begåvning.”

 

 

Utbildning/studier:

MA TeaK, dansare, koreograf, danslärare

Jag har jobbat som danslinjens huvudlärare sedan 1991. Utöver det har jag har grundat och lett verksamheten för Dansteater Dis Tanz 1995–2010 och varit danslärare vid Raatikkos dansskola/Vantaan Tanssiopisto 1981–1994. Jag fungerar även som freelance danskonstnär och producent inom scenkonst.

Jag är lyckligt lottad, då jag får arbeta med unga ivriga studerande som passionerat vill utveckla sin begåvning. Danslinjens unika atmosfär med uppfinningsrikedom, försök, nyfikenhet, idéer och frimodighet är min outtömliga inspirationskälla.

Vad ska en studerande ta med sig efter ett år på din linje?

Efter ett år på Danslinjen har du självsäkerhet, mod, medvetenhet om dig själv som dansare och dina möjligheter. Glädje över många lyckanden och många nya vänner för livet!

Min hälsning/livsfilosofi/slogan:

”Ge dig ditt livs chans, ta del av VNF:s Danslinjes inspirerande och trygga miljö som stöder din utveckling som dansare och mänska!”

Ur led 2018

MeWe 2017

Rep. 2016

Zona Temporalis 2015

Es Gibit Da Noch Etwas Anderes 2014

Shelter 2014

Trassliga snören 2013

"Den noggranna undervisningen och familjära miljön har fått mig att växa som både människa och dansare." Ida Cedercreutz, 2016–2017 (Sjundeå )

Jag sökte till danslinjen för att få fokusera fullt på dans och se om det kunde bli mitt framtida yrke. Även om vi i gruppen har olika bakgrund och nivå i dans, har jag märkt hur jag utvecklats både konstnärligt och tekniskt under året. Den noggranna undervisningen och familjära miljön har fått mig att växa som både människa och dansare. Den ljuvliga atmosfären i gruppen, den positiva och stöttande omgivningen uppmuntrar till att prova på nya saker och lita på sig själv. Här får man träna ordentligt och fokusera på sin egen konst. Till Dansaftonen har jag gjort många egna koreografier, planerat ljus och fått dansa i andras verk. Den mångsidiga och rika utbildningen fungerar som en fantastiskt start till framtida studier i dans. Under året får man lära sig att känna sin kropp, vad den behöver och hur man kan träna intensivt utan att tappa kärleken och glädjen i att dansa.

"Fyysisen työn lisäksi koulutus pistää ajattelemaan, sekä antaa paljon uusia näkökulmia." Eveliina Savolainen, 2015–2016 (Joensuu)

VNF:n tanssitaidelinja antaa kurkistuksen ammattimaisen tanssin opiskelun arkeen sekä luo ainutlaatuisen mahdollisuuden keskittyä täysillä tanssimiseen. Fyysisen työn lisäksi koulutus pistää ajattelemaan, sekä antaa paljon uusia näkökulmia. Itse olen kokenut opiskelun vapauttavaksi, sillä täällä voi turvallisessa ja inspiroivassa ympäristössä kehittää omaa tanssijuuttaan yhdessä muiden tanssia rakastavien kanssa sekä osaavien opettajien ohjauksessa. Joka päivä saa haastaa itsensä ja oman kehonsa uudestaan ja joka päivä myös oppii jotain uutta. Tanssisali, joka joskus tuntuu olevan vain täynnä hikeä ja kipeitä pohkeita, on myös täynnä onnistumisen, inspiraation ja riemun hetkiä. Täällä tanssin kipinä vie eteenpäin ja liike todellakin imaisee mukaansa, oli suunnitelmissa ammattilaisura tai ei.

"Olipa sitten tavoitteena ammattitanssijan ura tai vaikkapa halu nauttia tanssista vuosi täysillä, VNF antaa eväät tähän." Emmi Silventoinen, 2014–2015 (Tampere)

Päätin, että haluan paneutua tanssiin enemmänkin kuin vain harrastelijatasolla, ja VNF:n tanssitaidelinja on osoittautunut juuri oikeaksi vaihtoehdoksi. Ilmapiiri on hyvin kannustava ja inspiroiva niin opettajien kuin muiden opiskelijoiden puolesta, ja on ollut ihanaa tutustua muihinkin tanssin rakastajiin niin erilaisista taustoista, streetistä balettiin. Monipuolisuus lajivalikoimassa ja opetustavoissa sekä se, että jokainen oppilas nähdään yksilönä, ovat auttaneet kehittymään jo hyvin lyhyessä ajassa. Olipa sitten tavoitteena ammattitanssijan ura tai vaikkapa halu nauttia tanssista vuosi täysillä, VNF antaa eväät tähän. Olen oppinut itsestäni paljon tanssijana, esiintyjänä ja ihmisenä sekä ennen kaikkea iloinnut mahdollisuudesta tanssia sydämeni kyllyydestä.

"On ollut ihanaa tehdä jotain, mistä nauttii niin paljon, sellaisten ihmisten kanssa jotka nauttivat siitä yhtä paljon!" Roosa Saloheimo, 2013–2014 (Espoo)

Vuosi VNF:n tanssitaidelinjalla on ollut mielestäni oiva tilaisuus tutustua tanssimisen arkeen. On ollut ihanaa tehdä jotain, mistä nauttii niin paljon, sellaisten ihmisten kanssa jotka nauttivat siitä yhtä paljon! Muiden opiskelijoiden tuki ja ystävyys onkin tehnyt vuodesta ainutlaatuisen. Itse tanssiminen ja treenaaminen on intensiivistä, mutta palkitsevaa. Ainakin itse olen huomannut selvää kehitystä jo lyhyessä ajassa. Tanssilinjalla mielestäni erityisen ihanaa on ollut se, että opettajat ottavat jokaisen tanssijan huomioon yksilönä tavoitteineen ja toiveineen ja se, että vuosi on erittäin monipuolinen. Olemme tutustuneet tanssiin ja omaan kehoon monista eri näkökulmista tunneilla ja päässeet käyttämään oppimaamme lavalla. Samalla olen oppinut itsestäni paljon myös ihmisenä ja oppijana.