Open Minds Karis

Utbildning i teater, röst och rörelse

2022–2023

Open Minds är en ettårig utbildning som riktar sig till unga personer som upplever att de behöver särskilt stöd i inlärningsprocessen. Studielinjen riktar sig till såväl nya intresserade som till dem som tidigare studerat vid Open Minds.

Beskrivning av utbildningen

Roll – vi gör olika teaterövningar, övar oss på att vara i olika roller, övar korta repliker. Röst – vi använder rösten på olika sätt, lyssnar, sjunger, läser högt och talar så det hörs. Rörelse – vi lär känna vår kropp och de olika möjligheter som den ger.

Målgrupp

Unga, grundskolegångna (16 år fyllda) personer som upplever att de har behov av särskilt stöd i inlärningsprocessen.

Mål

Utbildningen tränar studerandenas självuppfattning, kroppsuppfattning som sociala förmåga. Målet är att ge varje studerande individuellt stöd och att genom arbetsprocessen stärka självförtroendet och ge den studerande redskap för nya uttryck.

Studieplatser

10–12 st

Tidpunkt om omfattning

Studierna omfattar tre dagar per vecka, i regel måndag–onsdag kl. 10–14.30, med lunchpaus mitt på dagen.

Hösttermin: 5.9–14.12.2022 (höstlov v. 42)
Vårtermin: 9.1–26.4.2022 (sportlov v. 8, påsklov v. 16)
Sammanlagt 28 veckor, 420 lektioner.

Lärare

Emma Kullberg och Marja Vuori 

Studieavgift

Studierna är avgiftsfria för deltagarna tack vare bidrag av Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse, förmedlat av FDUV. De studerande betalar en matavgift på 5 € per dag för lunch.

Tilläggsinfo

För mer information kontakta kurser@vnf.fi eller 0440 22 6021.

Utbildningen ordnas i samarbete med Kårkulla samkommun och understöds av Sophie von Julins Stiftelse, förmedlat av FDUV.

Ansökan

Sista ansökningsdag 7.6.2022. Det går att höra sig för om lediga studieplatser också efter detta datum. Beslut om studieplats meddelas senast 17.6.2021.

Printa ut en ansökningsblankett