Ansökan pågår!

Suomeksi

Ansök senast 2.8.2024 genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Sökande till Natur & medicin bör bifoga betygskopior.*

VNF behandlar ansökningar fortlöpande under ansökningstiden. Sökande som blir godkända får per e-post ett meddelande härom, inom två veckor.

Ansökan till Nylands Teaterlinje görs med skild blankett. Se mer info här eller fyll i en ansökan direkt!

studieliNJER 2024–2025 >

Ansökan för läropliktiga

Läropliktiga kan söka till  Folkhögskoleåret för läropliktiga med inriktning SLUSSEN, CREATE eller ROBOTIK. Ansökan görs i gemensamma ansökan 20.2–19.3.2024.

Under sommaren (13.6–2.8) kan du ännu ansöka i kontinuerliga ansökan via skolans sida till SLUSSEN och CREATE.

* Med betygskopior avses studentexamensbetyg och avgångsbetyg från gymnasiet, eller examensbetyg från senaste utbildning (andra eller tredje stadiet). Utan betygskopian kan ansökan inte godkännas. Studieregisterutdrag/periodsbetyg kan också godkännas t.ex. om man avbrutit studier. Sökande kontaktas för mer information om det behövs.