BACKPACKING

 – global kompetens

Söker du ett mellanår med nya och spännande upplevelser?

Är du intresserad av internationella frågor eller nyfiken på andra kulturer? Eller vill du kanske utforska en ny del av världen? Då har du kommit rätt.

På den här linjen träffar vi människor från olika kulturer, med olika bakgrunder och kunskapsområden. Vi träffar bland annat beslutsfattare och besöker organisationer som jobbar med bistånd och mänskliga rättigheter. Samtidigt utmanar och utvecklar vi både oss själva och varandra.

En oförglömlig resa

Tillsammans planerar och förbereder vi oss för årets höjdpunkt: en månadslång backpackingresa i Sydostasien. Vi reser med tåg, buss och båt mellan olika områden, träffar nya människor och besöker historiskt intressanta platser. Förstås passar vi också på att ha det roligt tillsammans.

Resan planeras tillsammans under hösten och tanken är att vi gör den så mångsidig som möjligt, både vad gäller resmål, färdmedel och upplevelser.

Under höstterminen samlar vi, i mån av möjlighet, via gemensamma projekt pengar till resan. Skolan bidrar också med en del men resten finansieras av deltagarna själva.

För vem?

Vi ser gärna en blandad grupp, med olika ålder, kön, modersmål och livserfarenhet.

Vi tror att du:

 • är intresserad av din omvärld
 • är modig och redo att utmana dina egna gränser
 • är självständig och ansvarstagande
 • har en god grundkondition
 • är intresserad av backpacking – men kanske inte har kommit iväg eller inte vill åka ensam
 • har möjlighet att finansiera en del av resan själv
 • vill träffa nya människor och få oförglömliga minnen
Studieåret passar utmärkt för dig som är nyfiken på att backpacka men som inte kommit iväg för att du t.ex. inte vågat åka ensam.

Efter året tar du med dig:

 • Förmåga att arbeta i grupp
 • Färdigheter i kommunikation, diskussion och argumentation
 • Kunskap om andra kulturer och internationella frågor, som mänskliga rättigheter och FN:s hållbarhetsmål
 • Förmåga att planera och genomföra resor i ett främmande land
 • Nya kontakter och sociala färdigheter
En gränd i Sydostasien kan se rätt annorlunda ut än dem vi är vana vid i vårt  eget land. Bilder i text: Anna Härmälä 

Språk

Undervisningen sker till största del på engelska men även till en del på svenska. Skolans huvudspråk är svenska och gemensamma föreläsningar för alla skolans studerande är i huvudsak på svenska. I skolan hör man dagligen utöver svenska både finska och engelska. I praktiken studerar vi i en mångspråkig miljö.

Instagram @vnf_backpacking

Kursbeskrivningar

Studierna består av ett antal moduler med olika teman. Kursinnehållet är hela tiden under utveckling och förhoppningen är att kunna forma mycket av programmet efter deltagarnas egna intressen och önskemål. Undervisningen sker till största del på engelska men även till en del på svenska.

Backpacking

Under den här rubriken samlas på många sätt linjens centrala moduler där vi planerar, förbereder och sammanfattar vårens backpackingresa (se skild flik ovan). Inför resan träffar vi också människor som har backpackat tidigare och lyssnar på deras erfarenheter och tips.

Överlevnad

Som en del av reseförberedelserna tränar vi oss också i de mer praktiska och fysiska delarna av backpackerlivet. Vi gör gemensamma utflykter, testar olika aktiviteter och övar oss till exempel i första hjälpen.

Globala kulturer

Vilka olika kulturer finns det? Hur kan vi lära oss mer om dem? Och hur hanterar man bäst kulturskillnader och kommunicerar med människor från andra delar av världen? Vi bekantar oss med olika kulturer, med olika sinnen, och lär oss mer om kulturen i de områden vi besöker.

Global solidaritet

Vi träffar människor och organisationer som arbetar med bistånd, volontärarbete och mänskliga rättigheter. Hur är det arbeta med de här frågorna? Vilka utmaningar står världen inför? Vad kan vi själva bidra med?

Global hållbarhet

Hösten 2024 är det nio år sedan FN:s internationella mål för hållbar utveckling antogs – och vi är mer än halvvägs till 2030, då världens ledare har lovat att uppfylla dem. Hur ser utvecklingen ut idag? Hur har de senaste årens händelser påverkat hållbarhetsarbetet? Vad görs och vad borde göras för att uppnå målen – och hur kan vi själva bidra till en mer rättvis och hållbar värld?

Finland i en global värld

Hur syns de globala utmaningarna i vårt närområde? Vilka möjligheter och vilket ansvar har vi att hjälpa till här hemma? Vi träffar människor och organisationer som arbetar med hållbarhetsfrågor och bistånd på närmare håll, till exempel i Baltikum. En kortare resa till kan bli aktuell senare under våren.

Instagram @vnf_backpacking

Backpackingresan

Studierna på linjen kulminerar i en månadslång resa i Sydostasien under vårterminen 2025.

Resan planeras tillsammans under hösten och det finns stora möjligheter att forma den efter egna intressen. Tanken är ändå att göra resan så mångsidig som möjligt, både vad gäller resmål, färdmedel och upplevelser.

Målet är att hinna besöka både historiskt och politiskt intressanta platser, träffa nya människor och bekanta oss med lokala kulturer. Samtidigt försöker vi hinna med en hel del fritid och roliga aktiviteter.

Resan finansieras av deltagarna själva. I mån av möjlighet försöker vi dessutom samla in pengar tillsammans under hösten och en del finansieras av skolan.

Instagram @vnf_backpacking

Lukas Lundin

linjeledare för BACKPACKING 2023–2024

”Att tänka kritiskt och självständigt kring viktiga frågor är en förutsättning för både vår egen och världens utveckling.”

Bakgrund

Intresset för omvärlden genomsyrar det mesta jag har sysslat med genom åren. Jag har bland annat studerat samhällsvetenskaper, språk och kulturanalys. Vid sidan om studierna har jag arbetat som chefredaktör och frilansjournalist, samt varit aktiv inom en rad föreningar och organisationer.

Jag har ett särskilt intresse för internationella frågor, kommunikation och mänskliga rättigheter. Min stora passion är ändå att resa, att upptäcka nya kulturer och nya delar av världen.

Lärarrollen är delvis ny – men på många sätt bekant. Jag inspireras av möjligheten att öppna nya tankebanor men också ge människor redskap att tänka kritiskt och självständigt kring viktiga frågor. Det tror jag är en förutsättning för både vår egen och världens utveckling.

Vad ska en studerande ta med sig efter ett år på din linje?

En ny eller ännu större nyfikenhet på omvärlden – och viktiga insikter om ens egen plats i och ansvar för densamma. Förmågan att resa och knyta kontakter. Global kompetens, helt enkelt.

Min hälsning/livsfilosofi/slogan:

Jag önskar att en motsvarande linje hade funnits när jag själv blev student och inte riktigt visste vad jag ville göra. Med den drivkraften kommer jag göra mitt bästa för att ni ska få ut så mycket som möjligt av året på VNF. Hoppas ni också gör det.