Natur & medicin

Den här studielinjen är för dig som söker till en medicinsk utbildning, som är intresserad av naturvetenskap eller som vill komma in vid en teknisk högskola.

Studierna ger dig en naturvetenskaplig allmänbildning, ger en inblick i vilka möjligheter naturvetenskapen erbjuder när det gäller sysselsättning och förbereder dig för dina kommande inträdesprov.

I studierna ingår också förberedelser för eventuella höjningar av studentexamensresultat i naturvetenskaper.

Under studieåret hos oss höjer många sina studentresultat i naturvetenskaper och hela 45 % av våra tidigare studerande har kommit in till universitetet via betygsantagningen. Skrivningarna sker vid ditt tidigare gymnasium.

55 % av studerandena har kommmit in till önskad studieplats via urvalsprov efter året på Natur och medicin. Se mer under fliken Efter VNF-året (ovan).

Repetition och fördjupning

Du fördjupar dig i kemi, fysik och matematik och har möjlighet att förbereda dig för att höja studentvitsord i dessa ämnen. Därtill orienterar du dig i specialområden som anatomi, fysiologi, cellbiologi, genetik, biokemi och miljöbiologi.

Undervisningen kompletteras med praktiska övningar, simulerade laborationer (Labster®) och exkursioner.

Landa på rätt nybörjarplats vid universitetet

Om du sökt till universitet eller högskola och inte direkt kommit in till ditt första alternativ kan du försämra dina framtida chanser genom att tacka ja till ett andrahandsval. Genom att istället vänta till nästa ansökningstillfälle kan du ha större chans att komma in på rätt nybörjarplats. Utnyttja väntetiden till att förbereda dig för ansökan och studera ett år på linjen Natur och medicin vid VNF.

@vnf.natmed på Instagram | Facebook

Hur har ditt år på Natur & medicin varit?

Några av våra tidigare studerande delar med sig av sina tankar om studieåret.


Video: Emma Törnebladh

Kursbeskrivningar

Vi bekantar oss med naturvetenskapen som arbetsfält och gör studiebesök till utbildningsprogram och arbetsplatser. Vi diskuterar arbetsmarknaden, arbetssituationen och lönenivån för olika yrken inom naturvetenskap och medicin och bekantar oss med olika studiemöjligheter.

Exempel på kurser:

 • Anatomi och Fysiologi – mänskans biologi
 • Kemi – gymnasiekursen och förberedelser för urvalsprov
 • Fysik- gymnasiekursen och förberedelser för urvalsprov
 • Matematik- de viktigaste delarna av gymnasiets långa lärokurs
 • Biokemi
 • Cellbiologi
 • Mikrobiologi
 • Genetik
 • Bioteknik
 • Evolutionslära
 • Ekologi och miljövård
 • Handledd instudering inför urvalsprov
 • Labster® simulerade laborationer

Läroplan

ABI-prepkurser

Under vintern ordnas prepkurser inför studentskrivningar i lång och kort matematik, fysik och kemi. Kurserna ordnas som veckoslutskurser och är valbara. Då kurserna är aktuella finns mera information här vnf.fi/kurser (studerande på Natur och medicin har reducerat kurspris).

Sagt av tidigare studerande

Här har vi samlat tidigare studerandes tankar om VNF-året. Kolla också under fliken EFTER VNF-ÅRET.

 

”Jag fick en bra bild av skolan under abi-prepkursen och då jag senare inte kom in på Medi ville jag komma tillbaka hit och studera.”

Under gymnasietiden gick jag en abi-prepkurs på VNF inför skrivningarna. Jag fick en bra bild av skolan och då jag senare inte kom in på Medi ville jag komma tillbaka hit och studera ett år. Det bästa har nog varit klassens samhörighet, lärarna och skolans andra studerande också. Vi har alltid bra fiilis i klassen! Jag har haft mycket nytta av studierna och har dessutom lyckats höja mina studentexamensvitsord.

– Liv Ojala

 

”Jag kom till VNF för att bli bättre på kemi och för att få en struktur i mitt läsande. Båda har skett.”

Vi har båda ofta stannat här efter skolan och studerat. Vi har sparat mycket tid för att det bjuds på god mat två gånger om dagen. Det blir mer tid över för studierna men också annat som pingis och träning.

Alexander:
– Jag kom till VNF för att bli bättre på kemi och för att få en struktur i mitt läsande. Båda har skett. Omgivningen är sporrande med kompisar som har samma intressen och motivation att lära sig. Nivån på studierna har varit just passligt överkurs jämfört med gymnasiekurserna.

Lucas:
– Jag har aldrig lärt mig så mycket under ett läsår som på VNF! Jag har nytta av kemin, fysiken och matematiken. Biologin har annars bara varit jätteintressant.

 

”Höjda studentexamensvitsord och ökad självsäkerhet inför urvalsproven.”

På hösten träffade vi en blandad grupp där alla hade olika akademiska bakgrunder men med liknande mål. Under året arbetade vi tillsammans i vått och torrt, repeterade och fördjupade våra kunskaper. Det ledde till höjda studentexamensvitsord och ökad självsäkerhet inför urvalsproven – inte minst tack vare våra hjälpsamma lärare. Trots att vi till en början var skeptiska mot att bo på ett internat på en liten ort, visade sig beslutet vara ett av våra bästa – efter långa läsdagar hann man ännu koppla av med kompisar från alla olika linjer.

– Patricia och Kassandra, medicinestuderande

 

”Jag lyckades höja mina studentexamensvitsord både under höstens och vårens skrivningar, mycket tack vare skolans undervisning och att jag och mina klasskamrater studerade tillsammans kvällstid.”

Efter gymnasiet och min första ansökan till medicinska märkte jag att det fanns en del luckor i mina kunskaper. Mitt år vid VNF har hjälpt mig mycket i mina studier och vi fick en klar bild av i vilken takt man bör hinna igenom alla aktuella gymnasieböcker redan från läsårets början. Jag lyckades höja mina studentexamensvitsord både under höstens och vårens skrivningar, mycket tack vare skolans undervisning och att jag och mina klasskamrater studerade tillsammans kvällstid. Studiegemenskapen och den familjära stämningen i skolan är ett stort plus och det är motiverande att umgås med likasinnade människor, många med samma eller liknande mål som en själv.

– Amanda Torrkulla, medicinestuderande, HU

 

”Att studera på VNF kan jag rekommendera för vem som helst.”


Här är en varm samvaro och man kommer snabbt nära varandra på ett bra sätt. Studierna på Natur och medicin erbjuder ett brett utbud av kurser. Man lär sig verkligen massor på kort tid och ser snabbt ett samband mellan ämnena vilket gör att man vill lära sig mer kring varje liten detalj. En del har från början klart för sig vad de vill studera i framtiden, medan andra inte har lika klara mål. Oavsett vilket, kommer man underfund med det som intresserar en och man får en bra grund för framtiden. En lugn skolmiljö, trevliga människor i varje vrå och alla peppar varandra!

– Lisa Gustavsson, Raseborg

 

”Här har jag den bästa möjligheten att förbereda mig inför inträdesprov.”

Efter ett år i militären kändes Natur och medicin vid VNF som det rätta valet för att hitta tillbaka till studier inom de naturvetenskapliga ämnesområdet. Här fick jag den bästa möjligheten att förbereda mig inför ett inträdesprov till ett naturvetenskapligt eller medicinskt fakultet samtidigt som jag verkligen fick tid och ro att besluta vartåt framtidens väg skall bära.

– Maximilian Björkstam, Raseborg

 

”Det är så otroligt givande att studera tillsammans med andra motiverade, likasinnade vänner, speciellt då våra lärare är så duktiga och inspirerande.”

Jag valde att komma till VNF och studera ett år, för att förbereda mig för det medicinska inträdesprovet. I gymnasiet läste jag varken fysik eller kemi då jag inte ännu insett att jag ville bli läkare. Här på VNF har jag möjlighet att repetera och förbättra mina kunskaper i alla de ämnen jag behöver för att komma dit jag vill. Nya vänner har jag hittat, både i det egna klassrummet och från skolans andra linjer. Från vår klass på 21 personer siktar 18 på att komma in till något slag av medicinska studier, och det är så otroligt givande att studera tillsammans med andra motiverade, likasinnade vänner, speciellt då våra lärare är så duktiga och inspirerande. Alla här på skolan, studerande och personal, vill att jag ska lyckas. Jag gjorde valet att bo på internat det här läsåret för att ge mig själv möjlighet att fokusera helt på vårens inträdesprov, den tid som annars skulle ha gått till annat kan jag nu ägna åt mina studier.

– Helena Rosenlöf, Vasa

 

”Nu kan jag säga att VNF definitivt var det rätta valet för mig.”

När jag inte kom in till medicinska hade jag två alternativ. Att på egen hand försöka hålla motivationen uppe och lära mig allting eller att få en strukturerad och mångsidig undervisning i kombination med stödet av kurskamrater i samma sits. Nu kan jag säga att VNF definitivt var det rätta valet för mig.

– Alexandra Kuhlefelt, Helsingfors

 

Hur gick det sen?

I en enkät frågar vi tidigare studerande på Natur och medicin (2017–2022) vad de nu studerar:

 • 46 % av dem studerar medicin (inklusive veterinärmedicin och odontologi)
 • 24 % studerar biovetenskap, farmaci eller vårdvetenskaper
 • 12 % studerar teknik, matematik, kemi eller fysik

55 % av studerandena kom in till sin önskade studieplats via urvalsprov efter året på Natur och medicin.

45 % av studerandena kom in till universitetet via betygsantagningen efter att ha höjt sina studentresultat i naturvetenskaper under VNF-året.

96 % av dem som studerat på Natur och Medicin anser sig ha haft nytta av året på VNF då de sökte in till universitetet.

– – –

”Tack vare VNF:s linje Natur och Medicin kom jag in på mina drömstudier!”

– – –

”Utan VNF sku jag troligen inte kommit in till medi!! Hjälpte mig enormt!”

– – –

”VNF har varit till stor nytta inom min utbildning (provisor). Särskilt kemin har jag haft väldigt stor nytta av. Jag började från noll vid VNF, men skrev E i studentprov i kemi efter ett år på Natur och medicin.”

– – –

”Ni lärare är guld värda med ert engagemang, ni vill verkligen era studerandes bästa och bryr er på riktigt!”

Bodil Westerlund

linjeledare för Natur och medicin

Jag inspireras av en mångfald av studeranden, av individer, deras olikheter och likheter och deras sökan efter riktlinjer i livet

Utbildning/studier:

Doktor i Biokemi från Åbo Akademi med lärarkompetens. Jag har studerat biokemi med biologi och kemi som biämnen vid Åbo Akademi och Stockholms Universitet.

Jag har varit linjeledare för Natur och medicin sedan januari 2013. Innan dess jobbade jag inom forskning och undervisning vid Åbo Akademi som bl.a. överassistent och doktorsassitent samt som postdoktoral forskare. I dessa tjänster fick jag erfarenhet både som föreläsare och av praktisk handledning av studerande som laboratorieassistent. Detta väckte mitt intresse för pedagogik och fick mig också att se behovet av en förberedande undervisning inför universitetsstudierna. Under läsåret 2018-2019 avlade jag kompetensgivande pedagogiska studier.

Jag inspireras av en mångfald av studeranden, av individer, deras olikheter och likheter och deras sökan efter riktlinjer i livet. Jag njuter av handledningsbiten i min lärarroll och att se resultatet av den.

Vad ska en studerande ta med sig efter ett år på din linje?

Från Natur och medicin-linjen skall man komma med en bred naturvetenskaplig kunskap i bagaget. Därutöver vill vi att varje studerande skall ha funnit sitt eget intresseområde under året och bildat sig en personlig uppfattning om vilket som är hens nästa steg i livet.

Min hälsning/livsfilosofi/slogan:

Den dikt jag delade ut till mina studerande då senaste läsår tog slut bär en hälsning till alla på linjen och slutar såhär: ”… Njut av ert liv, vad än det blir för yrkeskarriär låt ingen hindra er, ni klarar varje barriär!”