Studier

VNF erbjuder ettåriga studielinjer som förbereder för vidare studier och arbetsliv. Hos oss kan du studera olika former av konst och design samt vetenskaps- och samhällsämnen. Vi har också en Tionde klass.

Studielinjer >

Behöver du ett mellanår?

För dig som inte vet vad du vill göra i framtiden bjuder VNF på en ypperlig chans att ta ett mellanår och samtidigt pröva på någonting du är intresserad av!

Efter året vid VNF räknas du fortfarande som förstagångssökande då du söker in till universitet eller högskola.

Om du studerar ett år hos oss efter grundskolan t.ex. på Tian, har du efter VNF-året samma poäng i GA som du hade då du gick ut grundskolan.

Förbered dig för framtida utmaningar

VNF är känd för sina kvaliteter när det gäller att förbereda för inträde vid universitet och högskola. På de vetenskapliga linjerna får du fördjupa dig i inträdeslitteraturen och öva på inträdesprov. Du får också kunskap om den studie- och svarsteknik som krävs i sammanhanget. På konstlinjerna får du handledning i att skapa en portfolio du har nytta av då du söker till fortsatta studier.

Vi samarbetar med Åbo Akademi och arrangerar varje läsår kurser via Öppna universitetet. Det betyder att du under året hos oss har möjlighet att skaffa dig studiepoäng du har nytta av i dina framtida universitetsstudier.

VNF samarbetar också med den brittiska högskolan University for the Creative Arts. På basen av överenskomna valkriterier har huvudlärarna på konstlinjerna fullmakt att utse VNF-studerande för treåriga BA-examenstudier där.

Språkbad

Undervisningen sker i huvudsak på svenska men både finska och engelska används ibland i undervisningen. Många finskspråkiga söker sig till oss för att språkbada, vilket också ger våra svenskspråkiga studerande chansen att få prata finska med sina studiekamrater både i skolan och på fritiden.

Åldern spelar ingen roll!

De flesta av våra studerande är årets studenter och andra unga vuxna, men åldern spelar ingen roll – vi välkomnar personer i alla åldrar, från nyligen grundskolegångna till pensionärer!

Välkommen till folkhögskolan som bygger broar mellan kultur- och språkgrupper!