Studier

Du kan ännu ansöka! Vi har plats kvar på en del av våra linjer. Kontakta info@vnf.fi eller 044 022 6025 för mera information. Läsåret börjar 20.8.

Möjlighet till nedsatt studieavgift. Hör dig för!

Hos oss kan du under ett år förbereda dig för fortsatta studier och arbetsliv.

För dig som inte vet vad du vill göra i framtiden bjuder VNF på en ypperlig chans att ta ett nyttigt mellanår och samtidigt pröva på någonting du är intresserad av. Låt dig inspireras!

Vid VNF studerar du på heltid. Det betyder att du har lärarledda närstudier, minst 25 h/vecka.

ett nyttigt mellanår >

Våra studielinjer: