Kustannukset ja opintotuki

Tältä sivulta löydät tietoa eri kustannuksista, opintotuesta sekä alennetun opintomaksun hakemisesta.

Hintaesimerkki:

ASU + SYÖ + OPISKELE = 232 €/kuukausi
Kuukausimaksu 600 €
– opintotuki 279 €
– asuntolisä 89 €
= 232 €
Tarkista oma opintotuki sekä asuntolisä Kelan taulukosta toisen asteen opiskelijalle.

Tarkennetut hintatiedot:

150 €/vko kahden hengen huoneessa (600 €/kk)
175 €/vko yhden hengen huoneessa (700 €/kk)
Sis. opetuksen, asumisen opiston asuntolassa, sekä ateriat koulupäivinä (aamiainen ja lounas ma–pe, kevyt päivällinen ma–to).

105 € / vko (420 €/kk)
Sis. opetuksen sekä lounaan (koulupäivinä).

Opintotuki

Kansanopistossa opiskeleva voi hakea toisen asteen opintotukea. Joissakin tapauksissa opiskelijan vanhempien tulot voivat vaikuttaa opintorahaan, lue lisää. Hae opintotukea täyttämällä tämä lomake.

Opintoihin voi myös anoa valtion takaamaa korkotuellista opintolainaa.

Asumislisä

Maksullisella kansanopistolinjalla opiskeleva, joka asuu opiston asuntolassa, on oikeutettu asumislisään (88,87 €/kk). Lisätietoja (ja laskurin) löydät sivulta Kelan sivuilta.

Alennettu opintomaksu

VNF anoo lukuvuosittain Opetusministeriöltä opintoseteleitä. Määrätyt kriteerit täyttävät opiskelijat voivat hakea näitä seteleitä. Setelit oikeuttavat opintomaksujen alennukseen ja niitä voi hakea mm. työttömät, maahanmuuttajat, sekä alhaisen pohjakoulutuksen omaavat henkilöt.

Seteleitä haetaan erillisellä lomakkeella. Lisätietoja ja hakulomakkeen voi tilata sähköpostitse info@vnf.fi -osoitteesta.

(VNF:n käytössä olevien opintoseteleiden määrä riippuu valtion päätöksestä.)

Muita kustannuksia

Joillain linjoilla on erillsiset materiaalimaksut. Materiaalimaksut voi maksaa erissä. Ilmoitetut hinnat ovat maksimihintoja ja mitä jäljelle jää, maksetaan takaisin lukuvuoden lopussa.

CREATE: materiaalimaksu 250 €/lukuvuosi. Sisältää Adoben Creative Cloud Student & Teacher ohjelmapaketin vuoden ajaksi, eri taidetarvikkeita, opintovierailu y.m. (hopea laskutetaan käytön mukaan).

LUONNON LÄHELLÄ: materiaalimaksu 300 €/lukuvuosi. Sisältää kaikki käsityömateriaalit paitsi hopean, joka laskutetaan käytön mukaan.

BACKPCKING: opiskelijat kustantavat kevään matkan itse. Mahdollisuuksien mukaan, keräämme myös yhteisten projektien kautta varoja matkaa varten ja opisto kustantaa osan.

Viikkohintoihin ei sisälly mahdollisia oppikirjoja. Avoimista korkeakoulukursseista maksetaan korkeakouluille tietyt rekisteröintimaksut. Myös muista mahdollisista opiston ulkopuolisista opinnäytteistä voidaan periä tiettyjä maksuja.

Oppivelvolliset

Opinnot ovat maksuttomia oppivelvollisuuden piiriin kuluville. Majoitus kahden hengen huoneessa sisältyy. Yhden hengen huoneesta opiskelija maksaa 25 €/viikko.

Opintomatkat

Linjojen mahdolliset opintomatkat järjestetään opiskelijoiden oman varainhankinnan avulla. Matkat ja matkakohteet riippuvat täysin opintolinjojen omasta aktiivisuudesta ja sitoutumisesta varainhankintaan.