Introduktion till krispsykologi, 5 sp (ÅA)
11.1 – 13.1.2019

Läs mera >

Chock, 5 sp (ÅA)
8.2 – 10.2.2019

Läs mera >

Intervention, 5 sp (ÅA)
3.5 – 5.5.2019

Läs mera >