Bolagsrätt, 5 sp (ÅA)
20.11 – 22.11.2020

Läs mera >

Avtalsrätt, 5 sp (ÅA)
2.10 – 4.10.2020

Läs mera >

Konflikthantering, 5 sp (ÅA)
20.11 – 22.11.2020

Läs mera >

Introduktion till motiverande samtal, 5 sp (ÅA)
2.10 – 4.10.2020

Läs mera >