Författarskolan 19–20

september 2019–augusti 2020

Vår populära Författarskola startar med en ny kull hösten 2019!

Författarskolan är en ettårig kurshelhet för den som vill skriva ett manus. Formen för berättelsen (prosa, lyrik, dramatik) är fri. Det behöver heller inte finns något manus när kursen börjar utan det kan arbetas fram under kursens gång.

Att skriva är ett sätt att se och få syn på omvärlden. Det är att berätta historier och berättandet är att – på olika sätt – beskriva och/eller förhålla sig till världen.
Författarskolan är ett sammanhang där man får växa som enskild skribent och i relation till gruppen. Skrivandet behöver inte vara ensamt. Själva skrivandet formas enligt en dramaturgisk princip där det framför allt gäller att se mönster och foga ihop dem till helheter. Författarskolan tar skrivandet på allvar och visar samtidigt på lekfullheten i att skriva med hjälp av olika kreativa skrivövningar.

Under kursen får deltagarna lära sig att hitta spår för berättelser och helheter – olika slags former och format – och träna på olika tekniska möjligheter i skrivandet. Som lärare eller handledare fungerar författarna Mia Franck och Monika Fagerholm, som båda varit ledare för ett flertal skrivkurser och lärare på Författarskolan läsåren 2017-18 och 2018-19.

Ansökan

Samtliga deltagare ska producera ett råmanus eller ett längre bearbetat manus. För att uppnå detta resultat kommer antagningen till Författarskolan att ske genom motivationsbrev.

Motivationsbrevet är ett personligt format brev. Brevet är ett arbetsprov och kräver därför att du lägger ner tid på det. Berätta om dig själv, vad du gjort, vad du gör nu. Berätta om ditt skrivande och läsande. Lägg i synnerhet tyngdpunkt på din ambition med kursen. Tala om för oss varför just du ska antas till denna kurs. Obs! I motivationsbrevet avses inte projektbeskrivningar eller synopsisar, vad som intresserar oss är drivkrafter, vilja att lägga ner tid och energi på att skriva – beredskapen att möta upp mot de krav – att skriva regelbundet – som skolan ställer.

Förutom motivationsbrevet så skall till ansökan bifogas (ungefär) en sida skriven text. Det kan vara ett utdrag ut något du just nu håller på att skriva/alternativt en projektbeskrivning. Materialet behöver inte vara färdigt. Avsikten är att visa på ditt skrivande på annat sätt än genom motivationsbrevet.

Sista ansökningsdag är 26.6.2019. Fyll i ansökningsblanketten (längst ner på denna sida) och bifoga bilagorna.

Målgrupp

Författarskolan riktar sig till både professionella och amatörskribenter. En dynamisk grupp består gärna av människor med olika erfarenhet i livet och av skrivandet, olika åldrar och varierande mål för skrivandet. Själva skrivandet mår bra av att få finnas i en grupp där frågeställningarna om vad som fungerar och inte fungerar är mångfacetterat.

Pedagogisk idé

Författarskolan är uppbyggd enligt en resa i sex huvudsakliga etapper varav de tre första handlar om att skapa ett manus och de tre senare fokuserar på att samtidigt som nytt skrivs, kreativt bearbeta manuset. Under sju intensiva veckoslut möts deltagarna för att skriva, diskutera och läsa varandras text (100% konfidentialitet gäller). För att få en fungerande grupp där det är tryggt och välkommet att arbeta med textvärlden så läggs det vikt vid gruppdynamiken. Utöver de gemensamma träffarna ingår regelbundet individuell handledning av de två lärarna i Författarskolan.

Som pedagogisk idé bygger Författarskolan på att visa hur en tanke på organisk dramaturgi kan föda fram ett manus. Att en resa i sex etapper kan skapa ett manus. Hela året görs som en skrivresa.
Omfattning: 100 närstudielektioner, distansarbeten och personlig handledning.

YLE 20.4.2017 Leta fram dina texter – författarskola börjar i Karis

 

Lärare: författarna Mia Franck och Monika Fagerholm

Kurstider: Fre kl. 18–20.30, lö 10–16, söndag kl. 10–14

Kursveckoslut:
2019: 6–8.9, 1–3.11.2019 och 13–15.12
2020: 10–12.1, 20–22.3, 8–10.5 och 29–30.8

Kurspris: 90 €/kursveckoslut (sammanlagt 630 €, kan betalas i rater enligt överenskommelse). Till priset tillkommer rimliga kostnader för lunch och kaffe.

Logi:  Två personers rum  20 €/natt. Enkelrum 30 €/natt.

Sista ansökningsdag: 26.6.2019
Fyll i ansökningsblanketten och bifoga motivationsbrev + en sida text. Besked om studieplats meddelas i början av augusti. De som inte antagits meddelas också. Det krävs 10 bekräftade deltagare för att kursen skall starta. Max antal deltagare: 14.

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

 

Ansökningsblankett

Fyll i dina uppgifter, bifoga bilagorna och klicka till sist på "skicka".

Födelsedatum

Bilagor