Musik

Här hittar du information om musikkurserna som ordnas hos oss sommaren 2022. En nyhet är en prepkurs för den som söker in till Sibelius-Akademin! Mera info om den hittar du under Stora musikkursen. Kolla också under fliken FORTBILDNING FÖR KLASSLÄRARE. En av kurserna riktar sig till lärare i musik.

Big Band
12.8 – 15.8.2022

Läs mera >

Wegelius / VNF – Stora musikkursen
30.6 – 8.7.2022

Läs mera >

Wegelius / VNF – Musikalkurs
30.6 – 8.7.2022

Läs mera >

Wegelius / VNF – Blåsorkesterläger
3.7 – 8.7.2022

Läs mera >

Wegelius / VNF – Musikläger ”Miniwegelius”
27.6 – 1.7.2022

Läs mera >