Musik

Här hittar du information om olika musikkurser som ordnas under sommaren 2021.

Wegelius / VNF Sommarmusikkurs
1.7 – 9.7.2021

Läs mera >

Wegelius / VNF Musikläger ”Miniwegelius”
28.6 – 2.7.2021

Läs mera >

Wegelius / VNF Blåsorkesterläger
5.7 – 9.7.2021

Läs mera >

Wegelius / VNF Fortbildningskurs för klasslärare
2.7 – 4.7.2021

Läs mera >

Big Band
2.8 – 6.8.2021

Läs mera >