ABI-prepkurser

Varje läsår ordnas ett flertal prepkurser för abiturienter.

För läsår 2021–2022 planeras följande kurser:

Prepkurs i fysik 2021
11–12.12 och 18–19.12

Prepkurs i lång matematik 2022
8–9.1, 22–23.1 och 5–6.2

Prepkurs i kort matematik 2022
15–16.1 och 29–30.1

Prepkurs i kemi 2022
15–16.1 och 29–30.1

Mera information om kurserna publiceras i slutet av sommaren.