ABI-prepkurser

Varje läsår ordnas ett flertal prepkurser för abiturienter.

2020–2021 erbjöds kurser i psykologi, kemi, fysik, lång- och kort matematik.

Nästa läsårs kurser publiceras i slutet av sommaren.