Kostnader och studiestöd

Här hittar du info om olika kostnader, studiestöd och om möjligheten att anhålla om nedsatt studieavgift.

Veckopris:

120 €/vecka

Innefattar undervisning, logi i skolans studiebostad i 2-pers. rum samt måltider under skoldagar (frukost och lunch må–fre, lätt middag må–to). I mån av möjlighet erbjuder skolan enkelrum mot extra ersättning (30 €/vecka).

80 €/vecka

Innefattar undervisning och lunch (under skoldagar).

Andra avgifter

Läroböcker och eventuellt arbetsmaterial ingår inte i prisen. Linjerna Konst, Fotokonst, Seriekonst samt Mode har särskilda materialavgifter.

Till högskolor erlägger man vissa avgifter för registrering o.dyl. då det gäller öppna universitetskurser. För eventuella andra kunskapsprov utanför skolan kan likaså vissa avgifter tillkomma. Enstaka språkkurser kan ibland ordnas via det lokala medborgarinstitutet (kvällstid/veckoslut). I detta fall betalar den studerande själv kursavgiften till institutet men VNF ersätter den efter att kursen fullföljts.

De studerande kan delta i skolans kortkurser till rabatterat pris.

Studieresor

Studieresor anordnas med hjälp av studerandenas egna insamlingsprojekt. Resorna fastställs från år till år och resemålen beror på studielinjernas egen aktivitet och engagemang när det gäller medelinsamling och förmåga till egna insatser.

Studiestöd

Du kan ansöka om studiestöd för studier på andra stadiet om du studerar vid en folkhögskola. Det statliga studiestödet (studiepenning + bostadstillägg) utbetalas för 9 månader. I vissa fall inverkar föräldrarnas inkomster på studiestödets storlek. Sök med denna blankett.

Du kan också ansöka om statsgaranterat studielån.

Bostadstillägg

Om du studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola och bor på läroanstaltens internat har du rätt till bostadstillägg (88,87 euro i månaden). Du hittar mer information (och räknare) på www.fpa.fi.

Studier med nedsatt studieavgift

VNF ansöker från Utbildningsstyrelsen om studiesedlar inför varje läsår. Det betyder att skolan kan erbjuda sina studerande en möjlighet att ansöka om nedsatt studieavgift. Nedsatt studieavgift kan enligt prövning erbjudas särskilda målgrupper, bl.a. arbetslösa, invandrare och personer med låg skolunderbyggnad.

Mera info och blankett för ansökan om nedsatt studieavgift kan man beställa på info@vnf.fi.

(Mängden studiesedlar som VNF har till sitt förfogande är beroende av statens beslut.)