Dans

Vill du utveckla dig inom danskonsten? Har du tänkt bli dansare, koreograf eller danslärare? Danslinjen vid VNF är den språngbräda du behöver för att komma vidare till fortsatta yrkesstudier. Du kan satsa på ett dansant år även utan att ha planer på att bli professionell dansare.

Utvecklas som dansare

Vi erbjuder dig ett utomordentligt tillfälle att utveckla dig själv och din talang som dansare. Erfarna och professionella lärare undervisar och handleder dig.

De danstekniska färdigheterna är viktiga i undervisningen men också din personliga syn på dans och kreativitet får plats. Du får en bred bas för framtida studier och en realistisk bild av danskonstens värld och villkor. Sist men inte minst, du får vänner för livet!

Föreställningsverksamhet

Du får vara med om att framföra produktioner och uppträda inför publik på TryckeriTeatern i Karis. Föreställningsverksamheten innefattar, utöver årets huvudproduktion, 2–3 Dansaftnar samt turnér till t.ex. gymnasier och olika evenemang.

DROP – huvudproduktion 2019. Foto: Chris Senn

Utbyten och studieresor

Varje år planeras och genomförs inernationella utbyten och/eller studieresor. Bl.a. har vi i många år haft samarbete med danslinjen i Lunnevads folkhögskola i Linköping.

Läsår 2019–2020 har vi utbyte med TanzArt, Kirschau. Deras grupp av dansstuderande med lärare deltar i Danslinjens verksamhet under en vecka på höstterminen. På vårterminen reser Danslinjen till Tyckland för en veckas motbesök.

De senaste åren har vi gjort studieresor bl.a till Berlin och Köpenhamn.

Satsa helhjärtat

Vårt program är känt och uppskattat. Linjen är populär också bland finskspråkiga studerande. Vi jobbar tufft – och når resultat. Du har tillgång till danssalen också utanför lektionstid och har då möjlighet att öva in egna koreografier. Med andra ord – du kan satsa helhjärtat!

Undervisningen sker på svenska, finska och engelska.

Ansökan

Kontakta kansliet om eventuella lediga studieplatser till läsåret 2019–2020.

Sökande till Danslinjen godkänns på basen av lämplighetstest. Testtillfället ordnas på skolan i augusti. Det är också möjligt att bli godkänd på basen av dansintyg, video och telefonintervju.

@danslinjenvnf på Facebook
@danslinjen2018 på Instagram

 

”Vuosi on upea mahdollisuus oman polun löytämiseen.”

Koulutus, joka yhdistäisi intohimoni tanssiin ja ruotsin kielen! Tiesin haluavani mukaan, mutta epäilykset olivat kovat. Tanssilinjalle olisi pääsykokeet, riittäisikö minun vähäinen tanssitaustani? Miten pärjäisin koulussa muiden mukana, jos edes pääsisin sisään? Rohkeutta, ripaus hulluutta, pelkojen voittamista ja oppimisen intoa – niitä tarvitsin. Huomasin, että motivaatio kantaa pitkälle, varsinkin kun taustalla on ryhmän ja opettajien mahtava tuki. Opinnoissa on paljon fyysistä treeniä, hikeä sekä turhautumistakin. Toisaalta taidot karttuivat nopeasti, löysin ystäviä, opin itsetuntemusta, esiintymisrohkeutta ja sitä ruotsiakin. Nautin joka hetkestä! Tanssivuosi yhdistää erilaisista ihmisistä kokonaisuuden, jossa jokainen voi löytää oman vahvuutensa ja tukea ryhmää omalla tavallaan. Vuosi on upea mahdollisuus oman polun löytämiseen.

– Siiri Ylinen, Raasepori

Nutida dans, improvisation och komposition

Danstekniska färdigheter samt förståelsen för teknikens betydelse i konstnärligt uttryck står i fokus. Improvisation och kompositionsövningar ingår som en väsentlig del av kursen. Kursen ger verktyg att utveckla det personliga dansspråket och uttrycksmedel. Olika inriktningar introduceras.

Balett

Målet är att förbättra kroppens linjering och koordination och anamma balettens stil. Vi strävar mot den korrekta positionen och förmåga att bibehålla den i rörelse. Grundträning vid barrén och centerarbete ingår.

Jazzdans

Kursen bjuder på jazzdansens energiska uttryck utan att glömma glädje och spontanitet. Olika teman och stilar introduceras. På lektionerna övas bl.a. teknik, uttryck, hållbar linjering, rytmik, dynamik samt koordination.

Danstekniska grunder

Vi repeterar och övar linjering och de grundelement och rörelsesceman som är säregna och gemensamma för de olika västerländska scendansteknikerna. Vi övar och namnger grundtekniska principer som kan hittas så i jazzdans som i balett.

Produktionsarbete, scenframställningar

Föreställningsverksamhet är en viktig del av studieåret. Årets huvudproduktion framställs till TryckeriTeatern. Dansafton heter forumet för studerandes egna koreografier som får plats på scen mist en gång i terminen. Turnéverksamhet i tex. gymnasier och olika evenemang förekommer årligen.

Kroppsvård, somatiskt arbete

Kroppens fysiologiska möjligheter och begränsningar utforskas med olika somatiska tekniker, tex. stretching, andning och avslappning samt yoga och pilates. Kursen stöder och ger praktik för teoridelen på anatomi -kursen.

Anatomi och rörelselära

Kunskap i anatomi och fysiologi är till hjälp i danstekniska strävanden. Under kursen behandlas kroppens konstruktioner, rörelsefunktioner och energiförsörjning. Kroppsvårdskursen stöder denna kurs med praktiska övningar.

Pedalabbet

Målet är att väcka tankar om undervisning och inlärning i ett större perspektiv. Samtidigt sänks tröskeln till att leda, demonstrera och argumentera inför en grupp.

Danskunskap, studiebesök

Studieresor till Berlin och Köpenhamn har gjorts de senaste åren. För läsår 2019–2020 planeras ett ömsesidigt utbyte med TanzArt i Tyskland.

Tytti Kronqvist

linjeledare för Dans

”Jag är lyckligt lottad, då jag får arbeta med unga ivriga studerande som passionerat vill utveckla sin begåvning.”

Utbildning/studier:

MA TeaK, dansare, koreograf, danslärare

Jag har jobbat som danslinjens huvudlärare sedan 1991. Utöver det har jag har grundat och lett verksamheten för Dansteater Dis Tanz 1995–2010 och varit danslärare vid Raatikkos dansskola/Vantaan Tanssiopisto 1981–1994. Jag fungerar även som freelance danskonstnär och producent inom scenkonst.

Jag är lyckligt lottad, då jag får arbeta med unga ivriga studerande som passionerat vill utveckla sin begåvning. Danslinjens unika atmosfär med uppfinningsrikedom, försök, nyfikenhet, idéer och frimodighet är min outtömliga inspirationskälla.

Vad ska en studerande ta med sig efter ett år på din linje?

Efter ett år på Danslinjen har du självsäkerhet, mod, medvetenhet om dig själv som dansare och dina möjligheter. Glädje över många lyckanden och många nya vänner för livet!

Min hälsning/livsfilosofi/slogan:

”Ge dig ditt livs chans, ta del av VNF:s Danslinjes inspirerande och trygga miljö som stöder din utveckling som dansare och mänska!”

Timlärare på Danslinjen

I presentation några av de timlärare, som undervisat under läsåret 2018–2019 på Danslinjen.

Dansläraren Henna Räsänen har undervisat en kurs i street dance vid Danslinjen. Henna studerade till danspedagog vid Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm efter att hon gått på VNF:s Danslinje 2012–2013. Henna verkar idag som dansare och lärare inom street dans och nutids dans.  

 

Janna Westerlund undervisar balett på Danslinjen. Hon studerade till danslärare vid Åbo yrkeshögskola efter studieåret på VNF (2010–2011).  På våren 2019 finslipade hon dansteknik med de studerande inför urvalsprov och övade även in delar av baletten Törnrosa, med tanke på läsårets sista Dansafton.
 ”För mig är det viktigt att följa sina drömmar, vara intresserad av att lära sig nytt och närma sig livet med öppet sinne.  Året på Danslinjen gav mig en god bas för fortsatta studier och klarhet i min placering i dansfältet. De kontakter och färdigheter jag fick vid Danslinjen har varit till stor nytta och glädje även efter studieåret.”  – Janna

 

Under Minttu Pietiläs intensivkurs i nutidsdans framställdes en föreställning till Dansafton. Fysisk dans och somatisk fantasi är enligt Minttu värda att framhäva. Hon strävar till att kombinera olika discipliner som akrobatik och lyrisk dans, samt till att finna nya inriktningar för uppträdande. Minttu är utexaminerad dansare från Balettakademin i Stockholm år 2010. Hon arbetar som frilansdansare och undervisar i flera dansskolor, huvudsakligen i Helsingfors. Minttu har gått på Danslinjen 2001–2002 och hon har träffat på många dansare med samma bakgrund. Minttu säger att det har varit givande att återvända till VNF, nu som lärare.  www.minttu.dance

 

Janne Aspvik, BA, Teaterhögskolan 2010. Janne har jobbat som dansare vid Helsingfors stadsteater och med många koreografer. Han har också skapat sina egna verk sedan 2012 och har undervisningserfarenhet från diverse professionella och ickeprofessionella utbildningsprogram i dans. Se mera på www.impetusmotus.com 

 

Ulla Koho (magister i danspedagogik, 2007) har undervisat jazzdans i många år på Danslinjen. Ulla skriver: “Dans och rörelse är för mig ett naturligt uttryckssätt som bjuder på en outtömlig intressant källa att arbeta med. En danslektion kan vara en djuplodning i somatiskt uttryck lika väl som finslipning av tekniska finesser. På mina lektioner går teknik, uttryck, hållbar linjering, glädje och spontanitet hand i hand. Dialogen mellan rörelse och musik i jazzdansen gläder mig och musikalitet i rörelse fördjupar jag mig gärna i.

 

Leena Gustavson är utbildad vid Nationalbaletten. Hon bytte sin rörelsestil till nutidsdans på 80-talet och har i allt mer växande grad intresserat sig för improvisaton och dess omfattande värld. Leena har arbetat som solist med sin man, musiker och keyboarspelare Jukka Gustavson (en föregångare inom progressiv musik). Leena har gjort koreografier bl.a. till Teaterhögskolan och till olika dansteatrar. Hon har undervisat på Danslinjen sedan 1991.  

Ytterligare har Annatuuli Saine och Suvi Pohjonen undervisat på Danslinjen under läsåret 2018–2019 och så har vi haft Natalia Oksanen och Aliisa Peräniitty som lärarpraktikanter.  

 

Drop 2019

Ur led 2018

MeWe 2017

Rep. 2016

Zona Temporalis 2015

Es Gibit Da Noch Etwas Anderes 2014

Shelter 2014

Trassliga snören 2013

"Den noggranna undervisningen och familjära miljön har fått mig att växa som både människa och dansare." Ida Cedercreutz, Sjundeå

Jag sökte till danslinjen för att få fokusera fullt på dans och se om det kunde bli mitt framtida yrke. Även om vi i gruppen har olika bakgrund och nivå i dans, har jag märkt hur jag utvecklats både konstnärligt och tekniskt under året. Den noggranna undervisningen och familjära miljön har fått mig att växa som både människa och dansare. Den ljuvliga atmosfären i gruppen, den positiva och stöttande omgivningen uppmuntrar till att prova på nya saker och lita på sig själv. Här får man träna ordentligt och fokusera på sin egen konst. Till Dansaftonen har jag gjort många egna koreografier, planerat ljus och fått dansa i andras verk. Den mångsidiga och rika utbildningen fungerar som en fantastiskt start till framtida studier i dans. Under året får man lära sig att känna sin kropp, vad den behöver och hur man kan träna intensivt utan att tappa kärleken och glädjen i att dansa.

"Fyysisen työn lisäksi koulutus pistää ajattelemaan, sekä antaa paljon uusia näkökulmia." Eveliina Savolainen, Joensuu

VNF:n tanssitaidelinja antaa kurkistuksen ammattimaisen tanssin opiskelun arkeen sekä luo ainutlaatuisen mahdollisuuden keskittyä täysillä tanssimiseen. Fyysisen työn lisäksi koulutus pistää ajattelemaan, sekä antaa paljon uusia näkökulmia. Itse olen kokenut opiskelun vapauttavaksi, sillä täällä voi turvallisessa ja inspiroivassa ympäristössä kehittää omaa tanssijuuttaan yhdessä muiden tanssia rakastavien kanssa sekä osaavien opettajien ohjauksessa. Joka päivä saa haastaa itsensä ja oman kehonsa uudestaan ja joka päivä myös oppii jotain uutta. Tanssisali, joka joskus tuntuu olevan vain täynnä hikeä ja kipeitä pohkeita, on myös täynnä onnistumisen, inspiraation ja riemun hetkiä. Täällä tanssin kipinä vie eteenpäin ja liike todellakin imaisee mukaansa, oli suunnitelmissa ammattilaisura tai ei.

"Olipa sitten tavoitteena ammattitanssijan ura tai vaikkapa halu nauttia tanssista vuosi täysillä, VNF antaa eväät tähän." Emmi Silventoinen, Tampere

Päätin, että haluan paneutua tanssiin enemmänkin kuin vain harrastelijatasolla, ja VNF:n tanssitaidelinja on osoittautunut juuri oikeaksi vaihtoehdoksi. Ilmapiiri on hyvin kannustava ja inspiroiva niin opettajien kuin muiden opiskelijoiden puolesta, ja on ollut ihanaa tutustua muihinkin tanssin rakastajiin niin erilaisista taustoista, streetistä balettiin. Monipuolisuus lajivalikoimassa ja opetustavoissa sekä se, että jokainen oppilas nähdään yksilönä, ovat auttaneet kehittymään jo hyvin lyhyessä ajassa. Olipa sitten tavoitteena ammattitanssijan ura tai vaikkapa halu nauttia tanssista vuosi täysillä, VNF antaa eväät tähän. Olen oppinut itsestäni paljon tanssijana, esiintyjänä ja ihmisenä sekä ennen kaikkea iloinnut mahdollisuudesta tanssia sydämeni kyllyydestä.

"On ollut ihanaa tehdä jotain, mistä nauttii niin paljon, sellaisten ihmisten kanssa jotka nauttivat siitä yhtä paljon!" Roosa Saloheimo, Espoo

Vuosi VNF:n tanssitaidelinjalla on ollut mielestäni oiva tilaisuus tutustua tanssimisen arkeen. On ollut ihanaa tehdä jotain, mistä nauttii niin paljon, sellaisten ihmisten kanssa jotka nauttivat siitä yhtä paljon! Muiden opiskelijoiden tuki ja ystävyys onkin tehnyt vuodesta ainutlaatuisen. Itse tanssiminen ja treenaaminen on intensiivistä, mutta palkitsevaa. Ainakin itse olen huomannut selvää kehitystä jo lyhyessä ajassa. Tanssilinjalla mielestäni erityisen ihanaa on ollut se, että opettajat ottavat jokaisen tanssijan huomioon yksilönä tavoitteineen ja toiveineen ja se, että vuosi on erittäin monipuolinen. Olemme tutustuneet tanssiin ja omaan kehoon monista eri näkökulmista tunneilla ja päässeet käyttämään oppimaamme lavalla. Samalla olen oppinut itsestäni paljon myös ihmisenä ja oppijana.