Fantasiläger för barn

7–9.6.2021

Vattnets magiska kraft
– sommarläger i Pargas för elever i åk 3–6

Kom med på ett tredagars fantasiläger där du får bekanta dig med ordkonst och inspireras av roliga och mångsidiga uppgifter!

På fantasilägret får man skapa, skriva, leka och berätta tillsammans. På årets läger inspireras vi av vattnets magiska kraft och fantiserar iväg med vågornas vilda strömmar.

Illustration av Filippa Hella

Lägret ordnas i samarbete med Sydkustens ordkonstskola och passar lika bra för både nybörjare i ordkonst och för dem som deltagit i någon av ordkonstskolans grupper tidigare.

 

Lärare: Paola Fraboni och Linnea Holmström

Kurstid: må–ons kl. 9–16 (dagskurs). Ledarna finns på plats för barnen mellan kl. 8.30 och 16.30 varje dag.

Kursplats: Folkhälsanhuset, Munkviksvägen 31, Pargas. Vi vistas inomhus och också utomhus när vädret tillåter.

För vem: elever som går ut åk 3, 4, 5 och 6 i vår.

Pris: 75 €. I priset ingår program, material, lunch, mellanmål och försäkring.

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi / 044 022 6021 och ordkonst@sydkusten.fi

Anmälan:  med denna BLANKETT senast 17.5.2021
Det finns plats för 20 deltagare. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Före kursstart får du ett infomejl och faktura från VNF.