Arbetsplatsmobbning, 5 sp (ÅA)

29–31.10.2021

Kursen behandlar förekomst av arbetsplatsmobbning, och dess orsaker både på individplan och på ett strukturellt plan. Vidare behandlas psykologiska konsekvenser för offret och organisationen och hur man kan motverka och förebygga mobbning på arbetsplatser.

Kursen ordnas i samarbete med Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.

Ämne

Arbetsplatspsykologi

Kursnivå

Grundstudier i arbetsplatspsykologi.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studerande inneha kunskap om det som innehållet eftersträvar.

Undervisningsformer

Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.  20 lektioner.

Examinationsform

Inlämningsarbete.
Bedömning: U(nderkänd)–5.

Kurslitteratur

  • Blomberg, S. 2016. Mobbning på jobbet. Uttryck och åtgärder. Studentlitteratur.
  • Östberg, K. & Eriksson, L. 2009. Mobbning på arbetsplatsen. Uppsala Publishing House.
  • Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 

Lärare: Arbetshandledare, fysioterapeut, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson

Kurstid: preliminärt fredag kl. 17–21.15, lördag kl. 9–17.15, söndag kl. 10–15.15

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 85 €
Åbo Akademi uppbär dessutom en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår. Denna avgift gäller ej dem som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Logi: dubbelrum 20 €/natt, enkelrum 30 €/natt.

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 8.10.2021

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum (fyll i med siffror)

Jag behöver logi*


(Enkelrum delas ut vid mån av möjlighet)

Var fick du först information om kursen? Välj ett alternativ:*
Öpp­na uni­ver­si­te­tet – flex­ib­la stu­di­er för alla!
Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. En förutsättning för detta är att dina avlagda kurser kan ingå i den utbildning som du ansöker till. Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet. Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer. Mera info hittas på www.abo.fi/opu