Viktiga datum

Ansökan till Tionde klassen görs via studieinfo.fi under tiden 22.5–24.7.2018.

Ansökan till de andra studielinjerna:

Sista ansökningsdag

6 augusti 2018

Lämplighetstest

Dans 9.8
Teater 10.8

Läsåret

2017–2018
Läsåret omfattar 34 veckor.
Hösttermin 29.8–19.12.2017
Vårtermin 8.1–18.5.2018
(Tiorna avslutar läsåret 1.6. Läsåret omfattar 36 veckor)

2018–2019
Läsåret omfattar 35 veckor.
Hösttermin 20.8–20.12.2018
Vårtermin 7.1–18.5.2019
(Tiorna avslutar läsåret 25.5. Läsåret omfattar 36 veckor)

Lovdagar

2017–2018
Höstlov 19–20.10.2017
Jullov 20.12.2017–7.1.2018
Sportlov 19–25.2.2018

2018–2019
Höstlov 17–19.10.2018
Jullov 21.12.2018–6.1.2019
Sportlov 18–22.2.2019