Viktiga datum

Ansökan till Tionde klassen görs via studieinfo.fi under tiden 23.5–25.7.2017.

Ansökan till de andra studielinjerna:

Sista ansökningsdag

7 augusti 2017

Lämplighetstest

Dans 15.6 och 11.8
Teater 16.6 och 11.8

Läsåret

Läsåret omfattar 34 veckor.
Hösttermin 28.8–19.12.2017
Vårtermin 8.1–18.5.2018
(Tiorna avslutar läsåret 1.6. Läsåret omfattar 36 veckor)

Lovdagar

Höstlov 19–20.10.2017
Jullov 20.12.2017–7.1.2018
Sportlov 19–25.2.2018