Arbetsplatsmobbning, 5 sp (ÅA)

2–3.3 och 23–24.3.2018

Målsättningar och innehåll:

Att ge studeranden kunskaper om arbetsplatsmobbning och hur sådan kan motverkas. Kursen ingår i grundstudierna i arbetsplatspsykologi. 20 lektioner.

Litteratur:

  • Leymann, H. Vuxenmobbning. Om psykiskt våld i arbetslivet. 1986. Studentlitteratur.
  • Leymann, H. Från mobbning till utslagning i arbetslivet. 1992. Publica.
  • Randall, P. Adult bullying. Perpetrators and victims. 1998. Routledge.

 

Lärare: psykoterapeut, arbetshandledare Mika Lindfors

Kurstid:  2–3.3 och 23–24.3.2018, fredag 18–21, lördag 10–15.30

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 75 €

Åbo Akademi uppbär en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår, denna avgift gäller ej den som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Logi: 20 €/natt i dubbelrum, 30 €/natt i enkelrum läs mer

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 2.2.2018

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum

Logi*

Bilagor (om det begärs för kursen du anmäler dig till)

 

Öpp­na uni­ver­si­te­tet – flex­ib­la stu­di­er för alla!

Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. En förutsättning för detta är att dina avlagda kurser kan ingå i den utbildning som du ansöker till. Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet. Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer. Mera info hittas på www.abo.fi/opu