Grundkurs i garvning med gamla metoder

april 2020–mars 2021

Under kursen kommer de studerande att få grundläggande kunskaper i traditionella skinngarvningsmetoder samt om vidarebehandling av skinn. I kursen ingår även förädling av skinn till traditionella produkter. Förkunskaper behövs inte.

Mjukgörning av fårfäll.

Omfattning

Kursen består av närstudieveckor (i medeltal en vecka/månad) + distansstudier. Sammanlagt  250 lektioner + 20 h distansarbete. Närstudieveckornas ordnas i Brusaby i Kimito.

Utbildningen är indelad i 10 kurser enligt följande:

  1. Fårskinnsgarvning
  2. Vidarebehandling av fårskinn
  3. Barkgarvat läder
  4. Garvning av fiskskinn
  5. Hjärngarvat läder
  6. Ben- och hornarbete
  7. Hud- och pälssömnad
  8. Färdigställande, infettning och uppmjukning av de växtgarvade produkterna
  9. Garvning av smådjur
  10. Förberedelse för slututställning
Färdiga mjuka skinn efter fettgarvning.

Hållbar utveckling ingår i alla kurser som en naturlig del. Alla skinn behandlas med traditionella metoder och endast naturprodukter används vid garvning och annan behandling av skinn.

Växtfärgade fiskskinn väntar på garvning.

 

Lärare: skinngarvare Hanna Nore

Närstudieveckor: våren 2020: 15–19.4, 13–17.5
hösten 2020: 19–23.8, 9–13.9, 7–11.10, 11–15.11, 9–13.12
våren 2021: 6–10.1, 3–7.2, 3–7.3

Kurstid: onsdagar–fredagar 16–21, lördagar 10–17, söndagar 10–16

Kursplats: Brusaby, Brusabyvägen 2, Kimito

Undervisningsspråk: svenska och finska

Kurspris: 1290 € (faktureras i rater). Materialkostnader för skinn och annat material tillkommer. Deltagarna kan också ta med sig eget material till kursen.

Logi: möjlighet till övernattning (tilläggsavgift)

Tilläggsinfo:  kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 28.2.2020
Kursen ordnas om minst 10 personer anmäler sig till kursen. Max antal deltagare: 12. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum

Logi*

(Enkelrum delas ut vid mån av möjlighet)

Bilagor (om det begärs för kursen du anmäler dig till)

Klicka en gång på "skicka" och vänta på meddelandet "Tack för din anmälan".