Grundkurs i garvning med gamla metoder 21–22

juni 2021–april 2022

Under kursen kommer de studerande att få grundläggande kunskaper i traditionella skinngarvningsmetoder samt om vidarebehandling av skinn. I kursen ingår även förädling av skinn till traditionella produkter. Förkunskaper behövs inte.

Mjukgörning av fårfäll.

Omfattning

Kursen består av närstudieveckor (i medeltal en vecka/månad) + distansstudier. Sammanlagt  250 lektioner + 20 h distansarbete. Närstudieveckornas ordnas i Brusaby i Kimito.

Utbildningen är indelad i 10 kurser enligt följande:

  1. Fårskinnsgarvning
  2. Vidarebehandling av fårskinn
  3. Barkgarvat läder
  4. Garvning av fiskskinn
  5. Hjärngarvat läder
  6. Ben- och hornarbete
  7. Hud- och pälssömnad
  8. Färdigställande, infettning och uppmjukning av de växtgarvade produkterna
  9. Garvning av smådjur
  10. Förberedelse för slututställning
Färdiga mjuka skinn efter fettgarvning.

Hållbar utveckling ingår i alla kurser som en naturlig del. Alla skinn behandlas med traditionella metoder och endast naturprodukter används vid garvning och annan behandling av skinn.

Växtfärgade fiskskinn väntar på garvning.

 

Lärare: Hanna Nore, traditionell skinngarvarmästare

Närstudieveckor:
Kursstart: 2–6.6.2021
Hösttermin 2021: 18–22.8, 8–12.9, 13–17.10, 10–14.11, 1–5.12
Vårtermin 2022: 19–23.1, 9–13.2, 16–20.3, 20–24.4

Kurstid: onsdagar–fredagar 16–21, lördagar 10–17, söndagar 10–16 (riktgivande tider)

Kursplats: Brusaby, Brusabyvägen 2, Kimito

Undervisningsspråk: svenska och finska

Kurspris: 1290 € (faktureras i rater). Materialkostnader för skinn och annat material tillkommer. Deltagarna kan också ta med sig eget material till kursen.

Logi: möjlighet till övernattning (tilläggsavgift)

Tilläggsinfo:  kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: anmälningstiden har gått ut