Fortsättningskurs i traditionell skinngarvning 23–24 | pågående kurs

april 2023–mars 2024

Det här är en fortsättningskurs för den som redan känner till och har grundläggande färdigheter i traditionella garvningsmetoder. Målet med utbildningen är att lära sig traditionella och ekologiska sätt att garva och vidarebearbeta smådjurs- och fiskskinn samt att lära sig att tillverka föremål av bearbetade råvaror.

Bearbetning av hjortskinn. Kom också du och ta vara på inhemska viltskinn. 

Omfattning

Kursen består av närstudieveckor (i medeltal en vecka/månad) + distansstudier. Sammanlagt  250 lektioner + 20 h distansarbete. Närstudieveckorna ordnas i Brusaby i Kimito.

Utbildningen är indelad i 10 kurser enligt följande:

  1. Rökning av fettgarvad fäll
  2. Hjärngarvad sämsk
  3. Råskinn för trummor eller lampskärmar
  4. Växtgarvat råradsläder
  5. Tillverkning av älgöronshandskar
  6. Tillverkning av väska
  7. Fördjupande kurs i horn- och benarbeten
  8. –10. Eget projekt
Av traditionellt garvade skinn får man hållbara och ekologiska produkter.
Växtfärgning ger vackra färgtoner från den finska naturen. 

Hållbar utveckling ingår i alla kurser som en naturlig del. Alla skinn behandlas med traditionella metoder och endast naturprodukter används vid garvning och annan behandling av skinn.

Färdigbehandlat läder. Fotografier: Hanna Nore

 

Lärare: Hanna Nore, traditionell skinngarvarmästare hannanore.fi

Närstudieveckor:
Vårtermin 2023: 12–16.4, 3–7.5
Hösttermin 2023: 9–13.8, 30.8–3.9, 4–8.10 , 8–12.11, 29.11–3.12
Vårtermin 2024: 10–14.1, 7–11.2, 6–10.3 

Kurstid: onsdagar–fredagar 16–21, lördagar 10–17, söndagar 10–16 (riktgivande tider)

Kursplats: Brusaby, Brusabyvägen 2, Kimito

Undervisningsspråk: svenska och finska

Kurspris: 1300 € (faktureras i rater). Materialkostnader för skinn och annat material tillkommer. Deltagarna kan också ta med sig eget material till kursen.

Logi: möjlighet till övernattning (tilläggsavgift)

Sista anmälningsdag: Anmälningstiden har löpt ut
Kursen ordnas om minst 10 personer anmäler sig till kursen. Max antal deltagare: 12. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Tilläggsinfo:  kurser@vnf.fi, 0440 22 6021