PERFORM – dans & teater

Studielinjen för dig som siktar på att bli skådespelare, regissör, dansare, koreograf, dans­lärare eller något annat inom scenkonst. Året ger dig nyttiga färdigheter oberoende av framtida studier och jobb!

Hur?

Du väljer inriktningen DANS eller TEATER i ansökningsskedet och studerar då i huvudsak ämnet du valt. En del av studierna är gemensamma vilket betyder att du får studera scenkonst ur många infallsvinklar under ledning av professionella dans- och teaterkonstnärer.

Läs mer om inriktningarna i flikarna ovan.

Studera på egen scen

Hösten 2022 öppnar det nya kulturhuset Fokus i centrum av Karis. PERFORM deltar då förstås i invigningen av ”sin egen” scen Tryckis, där också både
repetitioner och föreställningar äger rum under läsåret.

En stor del av undervisningen är produktionsinriktad. Vi lär oss hela processen, från att kläcka idéer till färdig föreställning. Vi gör både större och mindre uppträdanden under året både på Tryckis och andra ställen.

Exempel på gemensamma Perform-studier:

 • Fysisk teater, bl.a. Crossdressing
 • Akrobatik
 • Scenframställning
 • Produktionsarbete kring Tryckisaftnar
 • Huvudproduktionen
 • Foto och video

Under läsåret får du också se intressanta föreställningar och träffa konstnärerna bakom dem. Även studiebesök och -resor ingår i studierna.

Efter Perform

Ett stort antal av våra studerande har genom åren fortsatt sina studier på olika scenskolor i Finland och utomlands.

Även om du inte har planer på att jobba inom scenkonstens värld i framtiden, har du garanterat nytta av färdigheterna du får under året på PERFORM, i både framtida studier och arbetsliv:

– mod att uppträda, initiativförmåga, arbetsdisciplin och förmåga att arbeta i grupp.

Så tveka inte – satsa på ettåriga teaterstudier eller dansstudier. På PERFORM får du leva och andas scenkonst på heltid!

Instagram: @vnfperform
Facebook: @vnfperform

Dans

Vill du utveckla dig inom danskonsten? Har du tänkt bli dansare, koreograf eller danslärare? Det här studieprogrammet är språngbrädan du behöver för att komma vidare till fortsatta yrkesstudier.

Du kan satsa på ett år fyllt av dans även utan att ha planer på att bli professionell dansare!

Utvecklas som dansare

Vi erbjuder dig ett utomordentligt tillfälle att utveckla dig själv och din talang som dansare. Erfarna och professionella lärare undervisar och handleder dig.

De danstekniska färdigheterna är viktiga i undervisningen men också din personliga syn på dans och kreativitet får plats. Du får en bred bas för framtida studier och en realistisk bild av danskonstens värld och villkor.

Du har tillgång till danssalen också utanför lektionstid och har då möjlighet att öva in egna koreografier. Med andra ord – du kan satsa helhjärtat!

Ansökan

Alla sökande kallas till lämplighetstest. Studerande tas in på basen av sina förutsättningar och motivation att klara av dansstudier på heltid. God hälsa och tidigare dansstudier är till fördel för studierna. Motivationen för studierna bör vara hög och en social och utåtriktad personlighet är till fördel.

Ansökningstid 1.2–2.8.2022. BLANKETT

Innehåll

Studiernas tyngdpunkt ligger på nutida dans och scenframställning men de ger även en god inblick i andra former av dans- och scenkonst. Danstekniska ämnen stöds av olika inriktningar av fysisk teater, improvisation och scenarbete. Eget arbete och en del uppgifter utanför lektionstid förekommer också.

Kursbeskrivningar:

Nutida dans

Målet är att den studerande utvecklar sina danstekniska färdigheter, sin rörelsekvalitet och -vidd i rummet i förhållande till gravitationen och till sin kropp. Hen lär sig att förstå teknikens betydelse i konstnärligt uttryck.

Balett

Målet är att förbättra kroppens linjering och koordination och anamma balettens stil.

Jazz

Studierna ger den studerande uppfattning om jazzdans som dansform. På lektioner blir den studerande bekant med jazzdansens energiska och konstnärliga uttryck.

Akrobatik

Introduktion till akrobatik med fokus på scenisk akrobatik.

Improvisation, komposition, dansarbete

Målet är att den studerande känner igen och kan operera med grundelement som rum, tid, styrka, flöde, kontrollgrad, impuls, sinnen.

Kroppsvård, kinesiologi

Kroppens fysiologiska möjligheter och begränsningar utforskas med bl.a. stretching och kunskap om kroppens funktioner.

Fysisk teater – Cross Dressing

(gemensamma Perform-studier)

Målet är att testa, tillåta, medvetandegöra och bredda det egna kroppsliga uttrycket. Genom att klä sig i könstypiska kläder och förändra sitt utseende med hjälp av smink och accessoarer stiger man in i en helt ny värld.

Fysisk teater – text & rörelse

(gemensamma Perform-studier)

Kursens målsättning är att ge de studerande en inblick i textgestaltning och verktyg för att mångsidigt kunna utnyttja kroppens och röstens möjligheter i sceniskt arbete.

Scenframställning

(gemensamma Perform-studier)

 • Föreställningsverksamheten är en viktig del av studieåret. Årets huvudproduktion framställs, på kulturhuset Fokus scen Tryckis, under vårterminen då studeranden har möjlighet att möta publik.
 • Under höstterminen sätts det upp mindre och större turnéföreställningar tex. för skolor.
 • Tryckisafton ger en möjlighet för de studerande att sätta upp sina egna arbeten och framföra dem inför publik. Dessa kvällar planeras och genomförs av studerande självständigt, med lärarnas hjälp.

Övrigt

(delvis gemensamma Perform-studier)

 • Mindre kurser (årligen varierande); foto & video, yoga, street dance, flamenco, Peking Opera, ny dans & musik etc.
 • Introduktion till studierna samt utvärderingsdiskussioner.
 • Studiebesök och studieresor varierande årligen.
 • Studia Generalia – gemensamma föreläsningar för hela skolan kring olika aktuella och viktiga ämnen.

Teater

Vill du utveckla dig inom skådespeleri, fysisk teater och få insikt i teaterarbete? Är du intresserad av att arbeta som regissör, scenograf eller något annat inom teater? Vill du utveckla dina kunskaper och färdigheter för att ha scenkonsten som en viktig hobby?

Om du svarade ja till någon av frågorna ovan är det här studieprogrammet för dig! Under året samlar du på dig värdefulla färdigheter som du också har nytta av inom vilken bransch som helst i framtiden.

Mot framtiden

Studierna ger dig en bred bas för vidare studier inom scenkonst. Du får studera teaterkonstens teori och praktik under ledning av professionella scenkonstnärer och får inblick i hur scenkonstvärlden fungerar i praktiken.

Efter teateråret på VNF är det många som också genast sökt sig till olika meningsfulla uppgifter inom teatersfären. Till exempel kan du ansöka om att få vara med i Raseborgs sommarteater.

Egen scen

PERFORM har till sitt förfogande den splitternya Tryckis-scenen på kulturhuset Fokus i centrum av Karis. Där studerar, repeterar och uppträder du inför publik. Du har alltså möjlighet att leva teaterliv på heltid på en riktig teater.

Ansökan

Alla sökande kallas till lämplighetstest. Studerande tas in på basen av sina förutsättningar och motivation att klara av studier på heltid. Nyfikenhet, öppenhet och motivation är till fördel för studierna.

Ansökningstid 1.2–2.8.2022. BLANKETT

Innehåll

Målet är att den studerande efter studieåret har fått en så heltäckande grund i teater som möjligt.

Kursbeskrivningar:

Röst/tal

Rörelsearbetet kombineras med rösten Den studerande utforskar rösten och arbetar med andning, klang, kraft och kroppsstöd via fysiska övningar. Vidare behandlas artikulation, resonans och rytm.

Improvisation

Studerandena fördjupar sig i improvisation.

Rollarbete

Den studerande arbetar med flera olika roller under året.

Musikimprovisation

Under kursen bekantar sig studerandena med sång och rytmövningar och hämtar inspiration från olika musiktraditioner runt om världen. Fokus ligger på att hitta den egna individuella sångrösten och musikaliteten.

Scenografi

En scenografi-workshop genomförs i samband med vårens huvudproduktion. Studerandena jobbar under ledning av en scenograf och får en uppfattning om scenografiskt tänkande genom planering och konkret arbete då de förverkligar huvudproduktionens scenografi.

Clown

Målet är att träna improvisationsförmågan, hitta den egna lekfullheten och utforska vad kontakt till publik innebär.

Fysisk teater – Cross Dressing

(gemensamma Perform-studier)

Målet är att testa, tillåta, medvetandegöra och bredda det egna kroppsliga uttrycket. Genom att klä sig i könstypiska kläder och förändra sitt utseende med hjälp av smink och accessoarer stiger man in i en helt ny värld.

Fysisk teater – text & rörelse

(gemensamma Perform-studier)

Kursens målsättning är att ge de studerande en inblick i textgestaltning och verktyg för att mångsidigt kunna utnyttja kroppens och röstens möjligheter i sceniskt arbete.

Scenframställning

(gemensamma Perform-studier)

 • Föreställningsverksamheten är en viktig del av studieåret. Årets huvudproduktion framställs, på kulturhuset Fokus scen Tryckis, under vårterminen då studeranden har möjlighet att möta publik.
 • Under höstterminen sätts det upp mindre och större turnéföreställningar tex. för skolor.
 • Tryckisafton ger en möjlighet för de studerande att sätta upp sina egna arbeten och framföra dem inför publik. Dessa kvällar planeras och genomförs av studerande självständigt, med lärarnas hjälp.

Övrigt

(delvis gemensamma Perform-studier)

 • Mindre kurser (årligen varierande); foto & video, yoga, street dance, flamenco, Peking Opera, ny dans & musik etc.
 • Introduktion till studierna samt utvärderingsdiskussioner.
 • Studiebesök och studieresor varierande årligen.
 • Studia Generalia – gemensamma föreläsningar för hela skolan kring olika aktuella och viktiga ämnen.

Tytti Kronqvist

dans

”Jag är lyckligt lottad, då jag får arbeta med unga ivriga studerande som passionerat vill utveckla sin begåvning.”

Foto: Uwe Nimmrichter

Utbildning/studier:

MA TeaK, dansare, koreograf, danslärare

Jag har jobbat som danslinjens huvudlärare sedan 1991. Utöver det har jag har grundat och lett verksamheten för Dansteater Dis Tanz 1995–2010 och varit danslärare vid Raatikkos dansskola/Vantaan Tanssiopisto 1981–1994. Jag fungerar även som freelance danskonstnär och producent inom scenkonst.

Jag är lyckligt lottad, då jag får arbeta med unga ivriga studerande som passionerat vill utveckla sin begåvning. Danslinjens unika atmosfär med uppfinningsrikedom, försök, nyfikenhet, idéer och frimodighet är min outtömliga inspirationskälla.

Vad ska en studerande ta med sig efter ett år på din linje?

Efter ett år på Danslinjen har du självsäkerhet, mod, medvetenhet om dig själv som dansare och dina möjligheter. Glädje över många lyckanden och många nya vänner för livet!

Min hälsning/livsfilosofi/slogan:

”Ge dig ditt livs chans, ta del av VNF:s Danslinjes inspirerande och trygga miljö som stöder din utveckling som dansare och människa!”

 

Sofia Törnqvist

teater

“Den studerande kommer att ha nytta av det mod och den kunskap som den har fått under året till vad den än börjar med i framtiden!”

Foto: Pette Rissanen

Utbildning/Studier

Utbildad magister i teaterkonst från Teaterhögskolan i Helsingfors. Freelance skådespelare, bosatt i Åbo. Sågs senast i rollen som Ilmarinen i Kalevala på Åbo Svenska Teater. Grundare av den nordiska teatergruppen Subfrau samt medlem i teaterföreningen KolmasTila-Tredje Rummet. Har också regisserat och undervisat ungdomar i norra Norge och på bla. Kulturkarnevalen i Dragkinglabbet.

Vad ska en studerande ta med sig efter ett år på den här linjen?

En större medvetenhet om sin potential som människa och skådespelare. Den studerande kommer att ha nytta av det mod och den kunskap som den har fått under året till vad den än börjar med i framtiden! Men det viktiga är också vad den enskilda studeranden själv vill få ut av året på skolan. Nyfikenhet, samarbetsvilja och mod är en förutsättning för att året ska bli så roligt och enastående som möjligt.

Min hälsning/livsfilosofi/slogan

Go big or go home!

. . . . .

Utöver huvudlärarna undervisar även andra proffesionella teater- och danskonstnärer på Perform.

Tidigare studerandes tankar

 

”Även om jag kanske inte fortsätter med dansen som en karriär är jag väldigt nöjd över att jag valde att ta det här året på VNF.”

Att dansa har alltid varit mig varmt om hjärtat. Jag har egentligen varit en mer aktiv musiker än dansare, men jag har alltid haft en dragning till dansen. Även om jag kanske inte fortsätter med dansen som en karriär är jag väldigt nöjd över att jag valde att ta det här året på VNF. Då jag kommit in på skolorna jag sökt till under våren insåg jag att det inte var vad jag ville göra. Att gå en 3-årig utbildning utan att gilla den kändes inte så lockande. Så när både jag och min sambo hittat studielinjer vi blivit intresserade av på VNF bestämde vi oss för att åka hit istället. Perform känns som rätt val för mig. Jag får gå till skolan och dansa varje dag istället för att sitta på föreläsningar. Det ger mig möjlighet att utveckla mig själv och min dans. Under det här året får jag också tid att fundera på vad jag vill göra i framtiden.

– Anna Ivarsson, Mariehamn

 

”Ett år här öppnar nya dörrar till framtiden.”

Om man tycker om teater och vill utforska teaterns alla sidor skall man komma till VNF. På ett år får man växa och utveckla sig själv både inom det kreativa och som människa. Här får man lära sig att bli självständig och pussla ihop alla bitar som behövs. Det är mycket jobb men man belönas i slutet. Här träffar man andra med samma intresse och får dela sin kunskap med dem. Teater är inte enbart skådespeleri utan också annat som du har nytta av. Ett år här öppnar nya dörrar till framtiden.

– Hermína Fjola Ingólfsdóttir, Laugar, Island

 

”Den noggranna undervisningen och familjära miljön har fått mig att växa som både människa och dansare.”

Jag sökte till danslinjen för att få fokusera fullt på dans och se om det kunde bli mitt framtida yrke. Även om vi i gruppen har olika bakgrund och nivå i dans, har jag märkt hur jag utvecklats både konstnärligt och tekniskt under året. Den noggranna undervisningen och familjära miljön har fått mig att växa som både människa och dansare. Den ljuvliga atmosfären i gruppen, den positiva och stöttande omgivningen uppmuntrar till att prova på nya saker och lita på sig själv. Här får man träna ordentligt och fokusera på sin egen konst. Till Dansaftonen har jag gjort många egna koreografier, planerat ljus och fått dansa i andras verk. Den mångsidiga och rika utbildningen fungerar som en fantastiskt start till framtida studier i dans. Under året får man lära sig att känna sin kropp, vad den behöver och hur man kan träna intensivt utan att tappa kärleken och glädjen i att dansa.

– Ida Cedercreutz, Sjundeå

 

” Jag har fått många bra minnen och goda skratt varje dag, och fått jobba ihop med underbara människor.”

När jag sökte till teaterlinjen helt utan tidigare erfarenhet av teater, visste jag inte vad jag skulle vänta mig. Men jag visste att jag ville ha roligt, och lära mig nya uttryckssätt. Dessutom ville jag utmana mig själv, och bli mer säker på att uppträda. Jag hade hållit på med musik förut, men att göra teater var definitivt annorlunda. Vi har haft ett otroligt mångsidigt år, var vi fått prova på bland annat improvisation, röstarbete, modern dans, musikal, teatersmink och till och med stagefighting. Ett av mina favoritprojekt var barnteatern, som vi producerade själv och turnerade med. Vi har haft flera olika Tryckisaftnar, var vi har fått visa våra förmågor inför en vänlig publik och prova på att stå på scen i en trygg miljö. Jag kan rekommendera linjen för alla! Men framför allt har jag har fått många bra minnen och goda skratt varje dag, och fått jobba ihop med underbara människor. Att jobba intimt i en liten grupp kan vara tungt ibland men en otroligt lärorik upplevelse. Det här är ett år jag kommer att minnas. Länge leve Folkis!

– Mikael Södergrann, Kaskö

Fragments of Hope

Perform / Dans 20–21

Koreografi & regi: Tytti Kronqvist
Solo- & duettkoreografier, texter: dansarna
Dans: Hanna Aadusoo, Lotta Ekqvist, Akseli Enne, Sara Korhonen, Mirna Koski, Aylin Yildirim
Ljussättning: Robban Sederholm
Kostym och dekor: arbetsgruppen
Foto: Chris Senn

I början av föreställningen projicerades den här videon i bakgrunden.

Instagram: @vnfperform     Facebook: @vnfperform