Open Minds TV

Utbildning i kommunikation

2018–2019

Open Minds TV är en ettårig utbildning. Studiehelheten består av kommunikation genom foto, video och ljud. Utbildningen riktar sig till unga personer som upplever att de behöver särskilt stöd i inlärningsprocessen. Studielinjen riktar sig till såväl nya intresserade som till dem som tidigare studerat vid Open Minds Media.

Beskrivning av utbildningen

Vad är min uppfattning om omvärlden och hur kan jag berätta den via video? Under året vid Open Minds TV jobbar vi främst med video och reportage. Vi lär oss arbeta framför och bakom kameran.

Vi har kurser i bl.a. intervjuteknik, nyhetsreportage och dokumentärfilm. Vi jobbar med kroppen och rösten som verktyg. Vi går igenom tekniska saker som bildkomposition, kamerahantering och editering, men fokuserar också mycket på budskap och innehåll. Vad vill just du berätta? Hur gör du ett TV-inlägg om ämnet?

Under läsåret hjälper vi dig att hitta din egen röst och få fram den. Studerandena kommer att få fokusera på den delen av TV-arbetet som intresserar dem mest. Så vare sig du vill satsa på kamera- och ljudarbete eller vara reporter går det bra.

Metoder

Vi lär oss främst via praktiskt arbete men också via teori i klassrum och på fältet. Lärarledda övningar och självständigt arbete.

Målgrupp

Unga, grundskolegångna (16 år fyllda) foto- och mediaintresserade personer som upplever att de har behov av särskilt stöd i inlärningsprocessen.

Mål

Utbildningen tränar såväl bransch-och ämneskunskap som social förmåga; studerandenas självuppfattning och beredskap för ett mera självständigt liv. Målet är att ge varje studerande individuellt stöd och att genom arbetsprocessen stärka självförtroendet och ge den studerande en grund för vidare studier inom området.

Studieplatser

10–12 st

Tidpunkt om omfattning

Hösttermin: 3.9–12.12.2018 (höstlov v. 42)
Vårtermin: 7.1–17.4.2019 (sportlov v. 8)
Sammanlagt 28 veckor, 420 lektioner.
Studierna omfattar tre dagar/vecka (i regel må–ons) med 5 lektioner/dag med lunch på skolan. Skoldagen inleds kl. 10 och avslutas ca 14.30.

Lärare

Huvudlärare på kursen är Nina Nordström, TV-regissör och fotograf. Olika gästlärare kommer att undervisa i de ämnen de har specialkunskaper i.

Studieavgift

De studerande betalar en kostavgift på 6 € per dag för lunch och mellanmål.

Ansökan

Printa ut ansökningsblankett

Sista ansökningsdag 31.5.2018. Det går att höra sig för om lediga studieplatser också efter detta datum. Beslut om studieplats meddelas senast 15.6.2018.

Information

För mer information kontakta 0440 22 6021 eller kurser@vnf.fi.

Utbildningen ordnas i samarbete med Kårkulla samkommun.

Nina Nordström

linjeledare för Open Minds TV

”Jag inspireras av människor och olika sätt att uppleva världen”

 

 

Utbildning/studier:

Medianom, manusskribent och regissör

Jag har tidigare jobbat med att producera, skriva, regissera, filma, ta upp ljud och editera TV-program, dokumentärer och kortfilmer. Jag har också dragit olika kurser för barn, unga och vuxna inom ämnet.

Jag inspireras av människor, olika sätt att uppleva världen och uttrycka sig på samt av möjligheten att kunna utveckla kommunikation och förståelse för olika företeelser i världen och framför allt varandra.

Vad ska en studerande ta med sig efter ett år på din linje?

Studeranden kommer att lära sig baskunskaper för att kunna uttrycka sig själv via TV-reportage.

Min hälsning/livsfilosofi/slogan:

Kom och upplev ett intressant sätt att både lära dig använda teknisk utrustning samt skapa fantasifullt innehåll!