Lämplighetstest

Till linjerna Dans och Teater väljs studerande efter lämplighetstest.

Sökande som skickat in sin ansökan innan den 12.6 kallas till lämplighetstest i juni. Sökande som sänder in sin ansökan senare, före ansökningstidens utgång 7.8, kallas till lämplighetstest som ordnas i augusti. Linjespecifik information nedan:

Teater Testtillfällen ordnas 16 juni (kl. 10.15) och 11 augusti. Information om detta skickas till alla sökande.

Dans Testtillfällen ordnas på VNF 15 juni (kl. 16) och 11 augusti (kl. 12). Information om detta skickas till alla sökande.

Observera att lämplighetstest ordnas strax efter ansökningstidernas utgång (12.6 respektive 7.8), varför din ansökan bör vara hos oss i så god tid att vi hinner sända dig en skriftlig kallelse.

Till övriga linjer väljs studerande med särskilt beaktande av sökandes betyg. I enskilda fall kan den sökande kallas till lämplighetstest.