Fotokonst

Linjen ger en grundutbildning för blivande yrkesfotografer, fotokonstnärer och för sådana som vill utveckla sitt tekniska kunnande och personliga uttryck inom fotografi.

Undervisningen innehåller studier i teknik och bildmässigt uttryck med både klassiska och moderna medel, från svartvit grundteknik till digital bildbehandling.

Stark grund

Undervisningens mål är att varje studerande får en stark teknisk och visuell grund. Var och en ska lära sig att arbeta i varierande förhållanden, självständigt lösa fotografiska problem samt på ett personligt sätt förmedla information, känslotillstånd och stämningar via sina fotografier. Det inlärda prövas med praktiska övningar och uppgifter.

Kameror, fotostudio, filmlabb, mörkrum och datorer för avancerad bildbehandling står till ditt förfogande. I undervisningen tar vi fasta på användningen av fotografiet i olika sammanhang som till exempel reportage, reklam och konst.

För studier på högskolenivå krävs ofta en grundutbildning och goda tekniska kunskaper. På fotokonstlinjen lär du dig att bygga upp olika slag av portfolios till framtida nytta för dig själv. Vi kan ge dig en god start till ett yrke eller högre studier.

UCA

Konstlinjerna vid VNF har ett samarbetsavtal med den brittiska högskolan, University for the Creative Arts (UCA), som ligger nära London. Enligt avtalet har din huvudlärare på Konstlinjen, utgående från överenskomna valkriterier, fullmakt att utse VNF-studerande för treåriga BA-examensstudier vid UCA. Läs mer!

Tidigare studerandes hemsidor

Anna Hämäläinen, Martin Sommerschield, Dennis Båvenmark och Anders Portman, Juho Kuva, Hanna Linnakko, Jonas ThoménLinda NylindAnne VaténAnnett ReimerLukas RenlundA.J. SavolainenSebastian Rostedt, Anton Sucksdorff

I pedagogiken kan ämnena inte skiljas vattentätt åt, de integreras i regel i den skapande processen. Beskrivningen nedan ger en bild av den kunskapshelhet man strävar till att ge.

Digitalkamerateknik och bildbehandling

Studerandena lär sig digitalkamerans uppbyggnad och funktioner samt den digitala bildens grundteori, bildformat, utskrift, färghantering, skanning och bildläsning. Arbete med Photoshop från grundkunskaper till avancerad bildmanipulation. Studerandena lär sig även att behandla digitala fotografier tillsammans med text och grafik för webb och tryck. Arbete med typografi, layout, InDesign och PDF-portfolio. Teorilektioner, demonstrationer, övningar, feedback, personlig handledning, eget arbete. Varje termin avslutas med teoriprov som mäter studerandenas teoretiska kunskaper. De praktiska kunskaperna prövas med uppgifter och workshops under studieårets lopp.

Fototeknik, traditionella metoder

Studerandena bekantar sig med analoga kamerors struktur och funktioner. Grundläggande kunskaper i fotograferingsteknik, mörkrumsteknik och de fotografiska processerna samt självständig problemlösning. Studerandena skall lära sig behärska analoga verktyg samt fotomaterial- och processer, arbeta i varierande omständigheter och kreativt lösa fotografiska problem så att de flytande kan uttrycka sig fotografiskt. Varje termin avslutas med teoriprov som mäter studerandenas teoretiska kunskaper. De praktiska kunskaperna prövas med uppgifter och workshops under studieårets lopp.

Fototeknikens teori

Grundläggande teoretiska kunskaper i ljus & optik, fotograferingsteknik, digitalteknik, fotokemi, mörkrumsteknik och de fotografiska processerna samt självständig problemlösning. Studerandena skall lära sig behärska sina verktyg, strukturen och funktionen av sitt fotomaterial- och processer samt redskap. De skall lära sig arbeta i varierande omständigheter och kreativt lösa tekniska problem så att de flytande kan uttrycka sig fotografiskt. Teorilektioner.Varje termin avslutas med teoriprov som mäter studerandenas teoretiska kunskaper. De praktiska kunskaperna prövas med uppgifter och workshops under studieårets lopp.

Visuellt uttryck och bildanalys

Studerandena tränar att iaktta bilder, betrakta dem kritiskt samt att finna en självständig hållning till bildernas konstnärliga och bildmässiga kvalitet. De övar sig i att definiera bildernas uttrycksmedel. De uppmuntras att lita till det egna omdömet i förhållande till bildmaterialet. Komposition och estetiska balansgångar diskuteras. Kurshelheten bildar en bro och en bas för portfolioarbetet. Praktiska övningar, feedback och genomgångar.

Studiofotografering

Grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i studiofotografering. Belysning, användning av olika kameror, produktfotografering, närfotografering, porträtt- och modefotografering, problemlösning. Teorilektioner, demonstrationer, övningar, feedback, personlig handledning, eget arbete.

Styling och modefotografering

Styling och modefotografering hålls gemensamt för linjerna Mode och Fotokonst. I styling övar studerandena i grupper att bygga upp en helhet av klädsel, accessoarer, smycken och smink. I modefotografering utnyttjar studerandena det de har lärt sig under stylingkursen. Studerandena får öva bland annat med val av omgivning, belysning och kamerautrustning, fotografering, assistering, samarbete med modellerna och assistenterna, bildbehandling & utskrift. Det finns övningar i studiobelysning och övrig studiofotografering, fotografering med bärbar studioutrustning i tillfälliga studioutrymmen och med befintligt ljus i olika omgivningar. Mode- och fotostuderandena arbetar i blandgrupper så att var och en både fotograferar och fungerar som assistent. Studerandena får handledning och feedback längs med workshopen och i en gemensam genomgång av resultat i slutet av kursen.

Portfolio, utställningspraxis och slutarbete

Portfoliometoden presenteras, dess funktioner och möjligheter i varierande sammanhang. Konkret arbete med portfolion, uttryck, karaktär, layout och bildbehandling. Att lära studerandena planera och arbeta självständigt med sina bildserier samt med kritisk och analytisk syn bygga bildmässiga helheter som utställningsserier, portfolion och bilduppvisningar.

Workshops och kortkurser

Studerandena får lära sig arbeta intensivt i projektform med mål och tidtabeller. Och att planera sitt arbete och genomföra det enligt planerna. Övningar, uppgifter, självständigt- och grupparbete och kritik, personlig handledning.

Fotohistoria

Fotografins historia, förgrundsgestalter, stilar och utveckling.Avslutas med eget föredrag av självvalt tema.

Studiebesök

Exkursioner till utställningar och konstevenemang.

Studia generalia

Studerandena får en grundläggande överblick över olika konst- och kulturrelaterade teman.

Markku Nyytäjä

linjeledare för Fotokonst

”Som pedagog inspireras jag av att se studerande utvecklas både tekniskt och konstnärligt”

 

 

Utbildning/studier:

Jag fick min första kamera och första handledning i labbteknik av pappa som skolpojke, deltog i kurser & workshops i fotografering fr.o.m 1983, studerade visuell kommunikation vid folkhögskolan Laajasalon opisto 1984–85, utexaminerades som Konstens magister i fotokonst från Konstindustriella högskolan 1993. Under åren 2006–2008 tog jag pedagogiska studier vid Konstindustriella högskolan på sidan av arbetet och fick behörighet som lärare i visuella konster.

Jag har jobbat som linjeledare för Fotokonst sedan augusti 1994. På 1980-talet gjorde jag frilansjobb som pressfotograf och jobbade också med reklam- och produktfotografering. I början av 1990-talet jobbade jag några somrar som bildredaktör och fotograf på Helsingin sanomat. Utöver det har jag bl.a. gjort broschyrfotografering, modefotografering, fotat bröllop och andra familjetillställningar.

Som pedagog inspireras jag av att se studerande utvecklas tekniskt och konstnärligt, att se dem börja lita på sig själv stort – utan att sluta tvivla en smula, att se dem hitta sin stil och sig själv som fotograf och konstnär och att se dem komma vidare och ha framgång i sina studier och yrkeslivet.

Vad ska en studerande ta med sig efter ett år på din linje?

Från Fotolinjen får den studerande ta med sig allt hon eller han har samlat, upplevt och lärt sig under ett år fyllt med utmaningar inom konst, teknik, kommunikation och livet i allmänhet – i en uppmuntrande atmosfär. Och en massa nya vänner varav några förblir vänner för livet!

Min hälsning/livsfilosofi/slogan:

”Om du når en enda människa med din bild och rör hennes innersta med den har du lyckats. ”

"Genom studierna utvecklas min egen stil, mitt kunnande och skicklighet." Sara Nylund, 2015–2016 (Karis)

Jag valde att studera fotokonst vid VNF för att jag ville lära mig mera och bli skickligare. Framtiden får utvisa om det blir fortsatta studier och jobb inom detta, eller om jag fortsätter min hobby ännu ivrigare. Har en dröm om att kunna förmedla det jag gått igenom genom mina bilder till andra för att förmedla bland annat hopp. Jag lär mig teknik som jag inte annars skulle lära mig. Genom studierna utvecklas min egen stil, mitt kunnande och skicklighet.

"När jag besökte skolan första gången kände jag att miljön var helt rätt för mig, och linjevalet var inte svårt." Malin Åhman, 2014–2015 (Malax)

Jag är väldigt glad att jag gjorde valet att ta ett mellanår och komma till VNF för att studera fotokonst. Här har jag fått lära mig mer om ett ämne och en konstform som intresserar mig, utveckla mig själv och lära känna en massa nya vänner. När jag besökte skolan första gången kände jag att miljön var helt rätt för mig, och linjevalet var inte svårt. Jag har inte ångrat mig ett dugg! Förhoppningsvis kommer mitt år här på fotolinjen vara till nytta i mitt framtida karriärsval, även om jag inte blir fotograf på heltid. Och oavsett så kommer jag alltid att minnas mitt år på VNF med värme!

"Vad är bättre än att få studera något man verkligen brinner för?" Jennifer Hartvik, 2013–2014 (Närpes)

Jag har varit intresserad av foto så länge jag kan minnas. Jag kände att jag ville utveckla mina fotokunskaper, vilket jag får göra här på VNF och vad är bättre än att få studera något man verkligen brinner för? Året här ger en bra grund för fortsatta studier, men man får också mycket ny kunskap som kan vara bra att ha om man väljer att fortsätta med fotografering som hobby.

"VNF erbjuder mig de grunder jag behöver för att nå upp till den nivå jag strävar efter." Hanna Fagerström, 2012–2013 (Raseborg)

Fotografering har varit ett av mina största intressen i ett flertal år, men jag har inte utvecklats i den takt jag önskat. Eftersom jag mestadels är självlärd, är det svårt för mig att nå upp till en högre kunskapsnivå. VNF erbjuder mig de grunder jag behöver för att nå upp till den nivå jag strävar efter. VNF fungerar som ett språngbräde för fortsatta studier. Dessutom är studierna bra att ha när man t.ex. söker sommarjobb som på ett eller annat sätt är relaterat till fotografering.