Sarjakuvataide

Sarjakuvataide, graafinen suunnittelu ja animaatio

Opinto-ohjelman myötä saat graafisen suunnittelun, sarjakuvataiteen, animaation ja kuvituksen perusteet. Tässä opintokokonaisuudessa ovat työvälineinä ideat, konseptit ja kertomukset. Mitä haluat välittää ja miten saat viestisi perille?

Kehitä ja kokeile

Teemme mm julisteita, fanzineja, sarjakuvanovelleja, animaatioita ja logoja. Opintojen aikana voit kehittää vahvuus alueitasi ja kokeilla uusia tekniikoita. Käymme läpi Photoshopin, Indesignin, Illustratorin ja After Effectsin alkeet. Keväällä sinulla on mahdollisuus työskennellä itsenäisesti mahdollisten pääsykoetehtävien parissa.

Henkilökohtaista ohjausta ja opintokäyntejä

Opintojen aikana tulet saamaan paljon henkilökohtaista ohjausta. Suunnittelijat ja sarjakuvataiteilijat opettavat aineita, jotka kuuluvat heidän työkenttäänsä. Teemme opinto- ja tutustumiskäyntejä mm. mainos- ja sunnittelutoimistoihin. Tämän lisäksi pyrimme joka vuosi tekemään myös pidemmän matkan, viime vuosina olemme vierailleet Berliinissä.

Sarjakuvalinjalla on myös vaihto-ohjelma Norjalaisen Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsakerin kanssa.

Tulevaisuuden ammatit

Tämä opinto-ohjelma sopii sinulle, joka haluat jatkaa opintoja esim. graafisen suunnittelun, elokuvan tai muu visuaalisen viestinnän alalla. Sinusta voi tulla graafinen suunnittelija tai sarjakuvataiteilija ja voit työskennellä elokuvan, animaation, mediasektorin ja mainoksien parissa tai kustannus-alalla.

Pääopetuskieli on ruotsi, mutta henkilökohtaista opastusta saa suomenkielellä. Suomea saa myös käyttää kirjallisissa tehtävissä sekä suullisissa esiintymisissä.

UCA

Opistomme on usean vuoden ajan tehnyt yhteistyötä Lontoossa sijaitsevan University for the Creative Arts korkeakoulun kanssa (UCA). Yhteistyösopimus mahdollistaa, sovittujen valintakriteerien puitteissa, VNF:n Sarjakuvalinjan opettajaa valitsemaan VNF:n opiskelijoita opiskelemaan UCA:aan, jossa he voivat kolmen vuoden opintojen jälkeen suorittaa BA-tutkinnon. Lue lisää!

Adobe ohjelmat

Käymme läpi Photoshopin, Indesignin, Illustratorin ja After Effectsin. Opimme kuvankäsittelyä, taittoa ja vektorigrafiikkaa.

Graafinen muotoilu

Opintojen aikana rakennamme erillaisia kokonaisuuksia jotka koostuvat kuvasta ja tekstistä. Teemme mm julisteita ja pienlehtiä. Näissä tehtävissä voit työskennellä kuvitus tai typografiapainotteisesti. Tärkeintä on kuitenkin viestin selkeä esiin tuominen. Kuinka paljon esim. värit ja typografia vaikuttavatkaan lopputulokseen. Kuinka löydät oman äänesi suunnittelijana?

Sarjakuvataide

Luovaa prosessia varten, kun on kyse suuremmista visuaalisen kerronnan töistä, kirjoitetaan käsikirjoituksia ja kuvakäsikirjoituksia. Nämä antavat taustan, motiivin, tarinarakenteen ja visuaalisen idean, ihmiset ja ympäristöt, vuoropuhelut ja tilaratkaisut sekä toimivat yleiskatsauksena ja tukena lopputuotteen luomisessa. Kurssikokonaisuus tarjoaa teoreettisen perustan visuaaliseen kerrontaan ja keskittyy kerronnan rakenteeseen, visuaaliseen suunnitteluun ja dramaturgisiin elementteihin.

Opiskelijan henkilökohtainen taiteellinen ilmaisu kehittyy töissä, joita tehdään lukuvuoden aikana. Henkilökohtaista opastusta annetaan työprosessien kautta ideavaiheesta aina lopulliseen tulokseen saakka. Teemme myös erilaisia tekstitysmenetelmiä ja käymme läpi sarjakuvien historiaa.

Kuvitus

Kuvitus kuuluu melkein aina yhteen tekstin kanssa. Sen tehtävä on vahvistaa toivottua viestiä. Minkälainen kuvakieli ja teksti sopivat yhteen? Tällä kurssilla kokeilemme erillaisia tekniikoita. Työskentelemme koneella ja käsin sekä tutustumme tunnettujen kuvittajien töihin.

Animaatio

Tutustumme After Effects ohjelmaan ja opimme animoimaan. Työskentelemme liikkuvan kuvan, äänen ja hahmojen parissa.

Ilmesuunnittelu

Kaikilla yrityksillä on graafinen ilme. Mitä logo, materiaalivalinnat, typografiset valinnat kertovat yrityksestä? Opintokokonaisuudessa rakennamme graafisen identiteetin yritykselle. Opiskelijat suunnittelevat logon ja graafisen ilmeen yritykselle. Miten erotutaan joukosta positiivisella tavalla? Miten graafisilla elementeillä nostetaan esiin yrityksen arvot ja ideologia, ja miten tavoitetaan kohderyhmä? Tutustumme ja analysoimme olemassa olevien yritysten identiteettejä.

Anatomia, perspektiivi ja värioppi

Tavoitteena on oppia piirtämään ihmisiä ja heitä ympäröivää ympäristöä: kehon anatomia, kehon liikkeet ja asennot sekä tilan ja ympäristön vaikutelma. Tutkimme ihmisen kehon mittasuhteita ja liikedynamiikkaa, ilmeitä ja kehonkieltä. Tila ja arkkitehtuuri muokataan käyttämällä niin kutsuttua keskinäkökulmaa. Rakenneharjoituksia. Väriopissa oepttelemme käsittämään värien fysiikkaa ja kemiaa, värinäköä ja kokemuksia väreistä. Teemme käytännön harjoituksia maalaustehtävien muodossa, joissa nimenomaan keskitytään erilaisiin värikontrasteihin sekä taiteellisiin ja maalauksellisiin seurauksiin.

Lopputyö

Lopputyö muodostuu isommasta kokonaisuudesta, johon sisältyy kuva ja teksti. Lopputyö on pitkän, luovan prosessin tulos, ja on suoritettava siten, että se voidaan esitellä suuremmalle yleisölle. Opiskelijat saavat henkilökohtaista ohjausta tässä luovassa prosessissa, sekä palautetta ideasta, sisällöstä ja teknisestä toteutuksesta. Lyhyempi kirjallinen ja suullinen osuus sisältyy kurssiin.

Kuvagalleria

"Ruotsin kielikään ei ole ongelma, sillä moni ymmärtää suomea ja oma ruotsin sanavarasto karttuu joka päivä." Suvi Österman, 2015–2016 (Rauma)

Mielestäni haku tälle linjalle lukion jälkeen oli juuri oikea valinta. Olen oppinut käyttämään erilaisia graafisen suunnittelun ohjelmia ja kehittänyt omaa visuaalista ideointikykyäni. Oppitunneilla parasta on se, että saa vapaasti toteuttaa omia ideoita ja työskennellä muiden luovien ihmisten kanssa. Rento ja iloinen ympäristö takaa mukavan vuoden. Ruotsin kielikään ei ole ongelma, sillä moni ymmärtää suomea ja oma ruotsin sanavarasto karttuu joka päivä. Uskon, että täältä oppimista asioista on hyötyä esimerkiksi pääsykokeissa ja jatko-opinnoissa.

"Opettajat ovat taitavia ja ajantasalla mainosmaailman uusimmista tekniikoista." Katariina Väätänen, 2014–2015 (Ylöjärvi)

Karjaa on kaunis opiskeluympäristö. Ihastuin luontoon ja idylliseen pikkukaupunkiin. Opiskelu on rentoa mutta antoisaa, koska pääsee oppimaan niitä asioita, joista on kiinnostunut. Opettajat ovat taitavia ja ajantasalla mainosmaailman uusimmista tekniikoista. VNF on täydellinen ympäristö oppia ruotsia, mikä onkin yksi syy miksi valitsin sen. Ei tarvitse pelätä ettei tulisi ymmärretyksi tai jäisi ulkopuoliseksi, jos ei osaa ruotsia, sillä lähes kaikki osaavat myös suomea.

"Olen varma, että kokemastani on hyötyä tulevaisuudessa!" Helmi Hakuri, 2013–2014 (Vihti)

Sarjakuvataiteen ja graafisen suunnittelun opiskelu ruotsiksi VNF:ssa vuoden ajan, on parantanut itseluottamustani huomattavasti. Olen saanut varmuutta sekä työskentelyyn, että ruotsinkielen opiskeluun ja käyttöön. Uudet ystävät ja hyvät opettajat takaavat hauskan vuoden. Olen varma, että kokemastani on hyötyä tulevaisuudessa!

"Olen saanut kokonaisvaltaisen kuvan kuvitusalasta." Vilhelmiina Koskinen, 2012–2013 (Kauniainen)

Sarjakuvalinjalla olen saanut kokonaisvaltaisen kuvan kuvitusalasta. Olemme työskennelleet niin sarjakuvan, kuvituksen kuin graafisen suunnittelun parissa. Olen saanut uusia näkökulmia ja tekniikoita tekemiseeni ja lisäksi varmuutta tulevaisuuden suunnitelmiini. Ruotsinkielen oppiminen on ollut yksi positiivi-simmista asioista, vaikka en edes ajatellut asiaa sen enempää ennen kuin tulin tänne. Kieli tarttuu melkein huomaamatta – vuoden lopuksi menen varmaan läpi suomenruotsalaisesta!

Opettajat

Anna Härmälä

Sarjakuvataide, graafinen suunnittelu ja animaatio

Puh. 044 322 6031
anna.harmala@vnf.fi