Open Minds Konst

Bild och form

Opetus on ruotsinkielinen.

Läsåret 2024–2025

Open Minds är en ettårig utbildning som riktar sig till unga personer som upplever att de behöver särskilt stöd i inlärningsprocessen. Studielinjen riktar sig till såväl nya intresserade som till dem som tidigare studerat vid Open Minds. Inga förhandskunskaper krävs.

Beskrivning av utbildningen

Läsåret kommer i huvudsak att fokusera på bildkonst, keramik och textil. Vi bekantar oss med olika tekniker och jobbar kreativt med de olika temaområdena: idéer och kan föras över från bildkonsten till både keramiken och textila arbeten. Vi kommer att göra olika studiebesök i näromgivningen, till bland annat olika utställningar och lokala konstnärer och hantverkare. Därutöver kommer vi också att jobba med andra hantverkstekniker.

Målgrupp

Grundskolegångna (18 år fyllda) personer som upplever att de har behov av särskilt stöd i inlärningsprocessen.

Mål

Utbildningen tränar såväl studerandenas självuppfattning, kroppsuppfattning som sociala förmåga. Målet är att ge varje studerande individuellt stöd och att genom arbetsprocessen stärka självförtroendet och kreativiteten samt ge den studerande redskap för nya uttryck.

Studieplatser

10–12 st

Tidpunkt om omfattning

Studierna omfattar tre dagar per vecka, i regel måndag–onsdag kl. 9.45–14, med lunchpaus mitt på dagen.

Hösttermin: 2.9–11.12.2024 (höstlov vecka 42)
Vårtermin: 7.1–16.4.2025 (sportlov v. 8)

Sammanlagt 28 veckor, 415 lektioner.

Lärare

Kursen ordnas i samarbete med Nylands hantverk. Som lärare fungerar Susan Tronti,  Ann-Katrin Finell och Karstein Volle.

Studieavgift

Studierna är avgiftsfria för deltagarna tack vare bidrag av Elfvings stiftelse r.f.

De studerande betalar en matavgift på 7,20 € per dag för lunch.

Tilläggsinfo

För mer information kontakta kurser@vnf.fi eller 0440 22 6021.

Utbildningen ordnas i samarbete med Västra Nylands välfärdsområde.

Ansökan

Sista ansökningsdag 7.6.2024. Det går att höra sig för om lediga studieplatser också efter detta datum. Beslut om studieplats meddelas senast 14.6.2024.

Skriv ut en ansökningsblankett