Teknologia & robotiikka

– tekniikkataitoja laajasti

Oletko kiinnostunut teknologiasta ja ohjelmistoista? Haluatko selvittää, miten tekniikka toimii, parantaa sitä ja tehdä omista suunnitelmistasi totta? Silloin tämä opintolinja on sinulle oikea paikka!

Tekijät, tulevat insinöörit ja ohjelmoijat, tämä on teille!

Miten?

Opintovuoden aikana opettelemme laajasti teknologiataitoja kuten ohjelmointia, mallintamista, 3D-tulostamista, elektroniikka, robotiikkaa sekä tekniikan lukutaitoja. Opit toteuttamaan ideoita luonnoksesta valmiiseen tuotteeseen. Lue lisää sisällöstä KURSSIT-välilehdeltä (yllä).

Opetus toteutetaan pääsääntöisesti VNF Makerspace-opetustiloissa sekä osittain Teijo Makerspace-teknologiaverstaalla (Salo).

Opi toteuttamaan ideoita luonnoksesta valmiiseen tuotteeseen.

Opintovierailuilla ja -matkoilla tutustumme tekniikan alan koulutusohjelmiin ja työmahdollisuuksiin Suomessa ja ulkomailla.

Kenelle?

Opinnot on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille. IT/teknologian yliopisto-opintoja tavoitteleville VNF-vuosi toimii hyvänä perustana jatko-opintoja ajatellen.

Opetuskieli

Opinnot ovat pääosin käytännönläheisiä. Työkielenä käytetään eniten englantia, kuten alallakin. Opiston pääkielen ollessa ruotsi, saat oivan mahdollisuuden parantaa ruotsinkielen taitoasi. Yhteiset luennot kaikille opiskelijoille ovat useimmiten ruotsiksi. Opistolla kuulee ruotsin lisäksi päivittäin sekä suomea että englantia. Käytännössä opiskelemme monikielisessä ympäristössä.

Oppivelvollinen?

Opinto-ohjelma on suunniteltu niin, että se sopii myös oppivelvollisille. Jotkut aineet opetetaan erikseen. Lue lisää OPPIVELVOLLISILLE-välilehdeltä (yllä).

 

Hae sinäkin! Opintovuoden aikana nautimme yhdessä oppimisesta ja innostumisesta samanhenkisten seurassa.

Kurssit

Opinnot ovat pääosin käytännönläheisiä. Työkielenä käytetään eniten englantia, kuten alallakin.

Ohjelmointi

 • Visuaalisesti (kuten MicroBit)
 • Tekstipohjainen (kuten C++)

Digitaalinen mallintaminen

 • 2D vektorigrafiikka
 • 3D-mallintaminen
 • Simulointi ja renderöinti

Digitaalinen valmistus

 • Laserleikkaus
 • 3D-tulostaminen

Robotiikka ja elektroniikka

 • Mikrokontrollerit (kuten Micro:Bit ja Arduino)
 • Elektroniikkakytkennät
 • Laiterakentaminen

Tuotekehitys

 • Prototyypit
 • Muotoiluprosessi
 • Materiaalikokeilut
 • Tiimityöskentely

Mekaniikka

 • Välitykset
 • Linkit ja vivut
 • Käytännön fysiikka

Vierailut

 • Tekniikan alan koulut
 • Teknologiayritykset
 • Ohjelmistoyritykset

Teknologia & robotiikka oppivelvollisille

Robotik LP on suunnattu juuri peruskoulun päättäneille, ohjelmoinnista, tekniikan toiminnasta ja kehittämisestä kiinnostuneille.

Tämän opintovuoden aikana sinulla on mahdollisuus päästä kokeilemaan ja uppoutumaan aiheeseen kokopäiväisesti. Voit hakea opintoihin sekä aloittelijana tai jo jonkin aikaa harrastaneena.

Pääset harjoittelemaan yhteistyö- ja kommunikointitaitoja samanhenkisten kanssa mm. tiimityöskentelyn ja ongelmanratkaisun avulla.

Miten?

Robotiikkalinjalla saat mm. oppia koodauksesta, digitaalisesta mallintamisesta, tuotekehityksestä, mekaniikasta ja elektroniikasta. Tutustut IT- ja teknologia-alan koulutus- ja työmahdollisuuksiin. Lue lisää KURSSIT-välilehdeltä (yllä).

Opiskelet yhdessä linjan vanhempien opiskelijoiden kanssa, mutta joissain aineissa ryhmiä opetetaan erikseen. Oppivelvollisille sisältyy myös yleissivistäviä aineita, jotka täyttävät oppivelvollisuuden vaatimukset.

Opetus toteutetaan pääsääntöisesti VNF Makerspace-opetustiloissa sekä osittain Teijo Makerspace-teknologiaverstaalla (Salo). Työkielenä käytetään eniten englantia, kuten alallakin. Opistolla kuulee päivittäin ruotsin lisäksi, sekä suomea että englantia.

Hyödyllinen opintovuosi

Opistovuosi on hyvä vaihtoehto niille, jotka haluavat pitää hyödyllisen välivuoden ennen lukio- tai ammattiopintoja. Vuoden aikana kypsyt ja saat lisäaikaa pohtia tulevia valintojasi uudessa ympäristössä. Robotiikkalinjalla saaduista tiedoista on myös hyötyä niille, jotka suunnittelevat jatko-opintoja IT-/teknologia-alalla.

Opistovuosi oppivelvollisille

Haku

Oppivelvolliset hakevat kevään yhteishaussa.

Hyvä tietää

Opinnot ovat maksuttomia oppivelvollisille. Sinulla on myös mahdollisuus majoittua opiston asuntolaan maksutta. Ateriat  sisältyvät.

Heikki Pullo

Teknologia & robotikka

”Etsin jatkuvasti mahdollisuuksia, joissa voin tuoda teknologiaa, luovia ideoita ja ihmisiä yhteen.”

Opinnot ja aikaisemmat työkokemukset

2010–2015 Turun yliopisto, Kasvatustieteen maisteri, pääaine käsityökasvatus
2013–2014 Aalto yliopisto, Teatterilavastustaiteen sivuaineopinnot

Teknisen työn ja muotoilun aineenopettaja, Helsingin kaupunki
STEAM-asiantuntijaopettaja, Helsingin kaupunki
Käsityökoulu Robotti, opettaja ja kouluttaja
Makerspaceman Oy, perustaja

Tausta

Heikki kiinnostui käsityön aineenopettajan koulutuksessa Turun yliopistossa maker-kulttuurista ja päätyi tekemään päättötyön ensimmäisenä suomalaisesta maker-kulttuurista vuonna 2015. Siitä lähtien hän on työssään peruskoulun teknisen työn opettajana yhdistänyt suomalaiseen teknologiaopetukseen kansainvälisen maker-kulttuurin elementtejä.

Heikki etsii jatkuvasti mahdollisuuksia, joissa hän voi tuoda teknologiaa, luovia ideoita ja ihmisiä yhteen. Vuonna 2018 hän perusti Makerspaceman Oy:n joka tarjoaa täydennyskoulutuksia, tuotekehitystä sekä tilasuunnittelua teknologiaopetukseen.

Vuodesta 2022 alkaen Heikki on myös ylläpitänyt Teijo Makerspace-teknologiaverstasta, jossa on viikottaisia harrastusryhmiä sekä täydennyskoulutuksia. Tila toimii myös teknologiaopetuksen välineistön ja pedagiikan koeympäristönä.

Minun terveiseni/filosofiani/slogani:

Innostun aina kun näen miten luovasti ihmiset käyttävät teknologiaa maailman muokkaamiseen paremmaksi.