Luonnontieteet ja lääketiede

Tämä opinto-ohjelma on suunnattu sinulle, joka haluat opiskella lääketiedettä, luonnontiedettä tai tähtäät opiskeluun teknillisessä korkeakoulussa. Opinto-vuoden aikana keskityt luonnontieteen opiskeluun ja saat kokonaisvaltaisen kuvan sen tarjoamista mahdollisuuksista esim. työllisyyden suhteen sekä paremmat valmiudet suoriutua yliopistojen pääsykokeista.

Teoriaa ja käytäntöä

Opiskelet kemiaa, fysiikkaa ja matematiikkaa. Ohjelma johdattaa sinut myös anatomian, fysiologian, solubiologian, genetiikan, biokemian ja ympäristö-biologian opintoihin. Saat myös osallistua käytännön harjoituksiin. Lisäksi voit valita kursseja Oikeustieteellisestä ohjelmastamme sekä eri kieliä.

Kielitaito on merkittävä etu

Opetuskieli on ruotsi mutta henkilökohtaista avustusta saa suomen-kielellä. Lukuvuoden aikana parannat ruotsinkielen taitoasi josta sinulla on hyötyä esim. korkeakoulujen ja yliopistojen kielikokeissa sekä myös tulevassa työelämässä. Esim. lääkärin ammatissa hyvä ruotsinkielentaito on tarpeen ja merkittävä etu!

Oikealle yliopistolinjalle ensikertalaisena

Yliopistot ja korkeakoulut ottivat ensikertalaisten kiintiöt käyttöön vuonna 2016. Jos et ensimmäisellä hakukerralla pääse ensisijaiselle valinnallesi, toisen paikan hyväksyminen voi seuraavana vuonna hankaloittaa haluamasi opiskelupaikan saamista. Odottamalla seuraavan vuoden hakuun sinut huomioidaan ensikertalaisten joukossa! Hyödynnä odotusaikaa valmentautuen hakuun ja tule opiskelemaan VNF:n Luonnontieteet ja lääketiede -linjalle.

Uutuus 2019 – Arkkitehtuuri

Haluatko arkkitehdiksi? Etkö päässyt sisään ensimmäisellä yrityksellä? Tarvitsetko apua valmistautumisessa pääsykoetehtäviin?

Vuodesta 2020 lähtien sinulla on suuri hyöty hyvästä yo-todistuksesta hakiessasi. Etenkin pitkän matematiikan arvosana on tärkeä, se täydentää hyviä visuaalisia taitojasi. Nyt VNF tarjoaa uniikin opintokokonaisuuden, koostuen taiteesta ja luonnontieteistä, joka valmentaa sinua hakuun sekä tuleviin arkkitehtuurin opintoihin.

Taidemoduuleja, kuten värioppi ja perspektiivi, voit valita Create EYE linjan tarjonnasta. Luonnontieteet ja lääketiede linjan kursseista voit valita esim. pitkän matematiikan, fysiikan, kemian tai biologian. Näistä kursseista on hyötyä jos haluat nostaa ylioppilaskokeiden arvosanoja kyseisissä aineissa. Lue lisää!

Seuraa Facebookissa: @NatMedVNF

Tutustumme luonnontieteeseen työkenttänä ja teemme opintovierailuja eri koulutusohjelmiin ja työpaikkoihin. Keskustelemme työmarkkinasta, työolo-suhteista ja palkkatasosta eri luonnontieteen ja lääketieteen ammateissa sekä tutustumme eri opiskelumahdollisuuksiin.

Biokemia

Kurssi antaa perustiedot tärkeimmistä biokemiallisista molekyyleistä, proteiineista, hiilihydraateista, rasvoista sekä nukleiinihapoista, ja johdattaa opiskelijat entsyymikinetiikkaan ja aineenvaihduntaan. Laboratorioharjoituksia.

Biotekniikka

Käymme läpi biotekniikan perusmenetelmiä. Miten tutkia perimää,  geenien siirto eliöiden välillä ja geenitekniikan hyötyjä nyky-yhteiskunnassa. Keskustelemme myös aiheeseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä.

Solubiologia

Kurssilla käsitellään solubiologian perusteet. Kurssin sisältö perustuu valittuihin lukuihin kirjasta Life – The Science of Biology by Purves.

Ekologia ja ympäristösuojelu

Kurssi toteutetaan avoimena yliopistokurssina yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistujat ekologisiin perus-käsitteisiin ja auttaa ymmärtämään tekijöitä, jotka vaikuttavat organismien elinmahdollisuuksiin, abioottisiin ja bioottisiin tekijöihin, väestö-, yhteisö- ja ekosysteemiekologiaan. Kurssi tarjoaa myös yleiskatsauksen ympäristöhoidon eri aloihin, ja maailmanlaajuisiin sekä paikallisiin ympäristöongelmiin.

Fysiikka I

Kurssin aikana harjoittelemme lukion pitkän fysiikan kurssin tärkeimpiä osioita.

Fysiikka II

Lukion pitkän fysiikan syventäminen ja soveltaminen pääsykoeharjoituksilla. Kurssin keskipisteenä ovat laskuharjoitukset.

Genetiikka, peruskurssi

Kurssi käsittelee perinnöllisyystieteen perusteet ja osaksi myös ihmisgenetiikkaa. Kurssi tarjoaa lukiokurssin syventämistä ja aiheeseen liityvien  pääsykoetehtävien harjoittelua Kirjallisuus: Life The Science of Biology (Purves) valitut osat, tai vastaavaa.

Evolutiikka

Kurssi kattaa evoluution, sekä organismien kehitystä mikro- ja makrotason näkökulmasta. Evolution biologisia ilmiöitä esitellään ja niistä keskustellaan. Kurssin sisältö perustuu lukion ensimmäiseen biologiakurssiin.

Ohjattu lukeminen/opiskelu

Ohjattua opiskelua avoimen yliopiston kurssien yhteydessä, sekä pääsykokeisiin harjoittelua. Kurssilla sinulla on mahdollisuus harjoitella tulevissa pääsy-kokeissa tarvittavia alueita. Kurssi päättyy simuloidulla pääsykokeella.

Kemia I

Kurssin aikana harjoittelemme tärkeimpiä osia lukion kemian kursseista.

Kemia II

Lukion pitkän kemian syventäminen ja soveltaminen pääsykoeharjoituksilla. Kurssin keskipisteenä ovat laskuharjoitukset.

Matematiikka I

Kurssin tavoitteena on toistaa tärkeimmät osat lukion pitkän matematiikan kurssista. Kurssin päätteeksi tehdään laskuharjoituksia pääsykokeita varten.

Matematiikka II

Kurssilla syvennytään teoreettiseen matematiikkaan. Pitkä matematiikka kerrataan ABI -valmennuskurssilla kevään YO-kirjoituksia varten. Kurssin päätteeksi tehdään laskuharjoituksia pääsykokeita varten.

Mikrobiologia

Kurssi käsittelee yleisimmät mikro-organismit, keskittyen bakteereihen ja viruksiin. Kurssin aikana näitä käsitellään taudinaiheuttajina, mutta käymme läpi myös miten mikro-organismien kanssa työskennellään ja miten niitä käsitellään laboratoriossa.

Ihmisen anatomia ja fysiologia

Tutustumme ihmiskehon kudosten ja elinten toimintaan sekä niiden keskenäiseen vuorovaikutukseen. Kurssin sisältö perustuu lukion neljänteen biologiakurssiin ja kirjaan Människokroppen, Fysiologi och Anatomi av Sand et al.

Tiedonhaku ja akateeminen kirjoittaminen

Kurssi sisältää katsauksen siihen, miten löytää relevanttia luonnon- sekä lääketieteellistä kirjallisuutta verkosta (tietokannat, kuten PubMed, Sciencedirect jne.). Harjoittelemme tieteellisten tekstejen kirjoittamista, keskittyen sisältöön sekä rakenteeseen ja ulkoasuun.

”Luonnon- ja lääketiede kohtaa oikeustieteet”

Linjan opiskelijat kohtaavata Oikeustieteellisen ohjelman opiskelijat. Yhdessä he pohtivat ja ratkovat juridisia kysymyksiä/ongelmia joita luonnontieteilijät voivat kohdata alallaan. Kurssin lopussa ryhmät esittävät ajatuksiaan ja ratkaisujaan koko opiskeluryhmälle. Työtä valvoo ja ohjaa Bodil Westerlund, luonnontieteelliseltä puolelta, sekä Anna Lönngren juridiselta puolelta. Kurssiin sisältyy opintovierailu Euroopan kemikaalivirastossa Helsingissä (ECHA).

"Olen myös kiinnostunut mahdollisuudesta opiskella Ruotsissa, ja hakuprosessiin saa koululta hyvän tuen." Elisa Kellomäki, Virrat

Tulin VNF:lle koska halusin petrata ruotsintaitojani. Unelmani on päästä yliopistoon opiskelemaan lääketiedettä ja VNF:n Luonnontieteet ja lääketiede -linja palvelee tätä tarkoitusta. Olen myös kiinnostunut mahdollisuudesta opiskella Ruotsissa, ja hakuprosessiin saa koululta hyvän tuen. Opiskelu VNF:llä on kattavaa ja teorian lukemisen lisäksi on ollut mahdollisuuus osallistua mm laboratoriokurssiin. Kielen kanssa on pärjännyt yllättävän hyvin, vaikka pohjalla on vain lukion keskipitkä ruotsi.

"Erityisesti fysiikan opetus on yllättänyt positiivisesti." Julia Kling, Nastola

Tulin VNF:aan koska halusin kerrata intensiivisesti eläinlääketieteellisen pääsykokeeseen. Samalla halusin petrata ruotsinkielen taitojani. Olen viihtynyt hyvin ja erityisesti fysiikan opetus on yllättänyt positiivisesti.