Författarskolan 24–25

oktober 2024–augusti 2025

Kurssin opetuskieli on ruotsi.

I höst drar Författarskolan med Mia Franck och Monika Fagerholm igång med en ny grupp.

Författarskolan är en ettårig kurshelhet för dig som vill skriva ett skönlitterärt manuskript. Formen (prosa, lyrik, dramatik, essä) är fri. Vi kan också tänka oss jobba med så kallad creative nonfiction eller dylika hybridformer mellan det dokumentära och fiktiva.

Hur?

Du behöver inte ha något manus när kursen börjar, det skriver du fram under kursens gång. Hela året är format som en skrivresa där du framskrider så att du vid kursens slut har ett råmanus (lite mer än ett första utkast), alltså en helhet med början, mitt och slut. Inte som tanke, idé eller föresats, men som manuskript, i sidor.

Du förutsätts att aktivt delta i kurshelgerna och framför allt att skriva. Det är den förbindelse du gör när du söker till kursen. Det vill säga att skriva och regelbundet en gång i månaden lämna in text till din handledare. Resten står kursen och kursledarna för. Undervisning, handledning och vägledning i den organiska dramaturgi som vi löst följer. Mer om detta får du veta på kursen. Tänka rörelse, tänka ”inte text, men värld”.

Författarskolan ger dig ett sammanhang där du får växa och utvecklas som skribent och till, eventuellt, blivande konstnär. Du får handfast stöd av erfarna kursledare, själva författare, och gemenskap i en omsorgsfullt utvald grupp antagna. Att skriva är ensamt, men under det här året är du kanske snäppet mindre ensam i processen, vilket ger dig resiliens och redskap att bättre hjälpa dig själv i fortsättningen.

Vi tar skrivandet på största allvar. Även om en av de viktigaste beståndsdelarna i skapandet är ett lekfullt, öppet sinnelag. Nyfikenhet och energi, en drive att göra – det kommer kursen att genomsyras av och du kommer få ta del av metoder och kreativa övningar som är både roliga och frigörande. Vi kommer givetvis också träna teknik och hantverk på olika sätt, det vill säga allt det där man kan och bör ”lära sig” om skrivandet.

”Skrivandet blev och är efter kursen konkret och jag har nu en tydligare riktning och metod för mitt skrivande!”

– Alva Uddenström

Är du motiverad, beredd att kavla upp ärmarna och beredd att ge dig in i ett år av äventyr och allvarsam lek? Ansök nu!

Som lärare och handledare fungerar författarna Mia Franck och Monika Fagerholm, båda erfarna skrivkursledare som byggt upp Författarskolan och hållit i den sedan starten 2017. Inför årets antagning har vi bett några tidigare kursdeltagare att dela med sig av sina tankar kring Författarskolan.

Ansökan

Kursdeltagarna förväntas producera ett råmanus eller ett längre bearbetat manus under året. Antagningen till Författarskolan sker därför framför allt genom ett fritt formulerat motivationsbrev.

Motivationsbrevet är ett arbetsprov och kräver därför att du lägger ner tid på det. Berätta om dig själv, vad du gjort, vad du gör nu. Berätta om ditt skrivande och läsande. Lägg i synnerhet tyngdpunkt på din ambition med kursen. Tala om för oss varför just du ska antas till denna kurs. Obs! I motivationsbrevet avses inte projektbeskrivningar eller synopsis, vad som intresserar oss är drivkrafter, vilja att lägga ner tid och energi på att skriva – beredskapen att möta upp mot de krav – att skriva regelbundet – som skolan ställer. Men du får förstås skriva om vad du skulle vilja skriva om också.

Förutom motivationsbrevet skall det till ansökan bifogas (ungefär) en sida skriven text. Det kan vara ett utdrag ur något du just nu håller på att skriva/alternativt en projektbeskrivning. Materialet behöver inte vara färdigt. Avsikten är att visa på ditt skrivande på annat sätt än genom motivationsbrevet.

Sista ansökningsdag är söndag 18.8.2024. Ansökningar som skickas in efter 18.8 beaktas inte. Fyll i ansökningsblanketten (längst ner på denna sida) och bifoga bilagorna.

Målgrupp

Författarskolan riktar sig till både professionella skribenter och amatörer. Man behöver alltså inte ha som ambition att bli författare för att söka, det kan finnas flera olika orsaker till att man vill skriva ett manus.

Vi har inga ålderspreferenser: en dynamisk grupp består gärna av människor med olika erfarenhet i livet och av skrivandet, olika åldrar och varierande mål för skrivandet. Själva skrivandet mår bra av att få finnas i en grupp där frågeställningarna är mångfacetterade.

Kursgång

Under sju intensiva veckoslut möts deltagarna för föreläsningar och diskussion kring process, för att skriva och öva och dela erfarenhet. Kursveckosluten är obligatoriska också för gruppdynamiken: det spelar därtill en stor roll att vi är närvarande, tillsammans, och skapar en grupp med högt till tak och konstruktivt inspirerande anda. Av erfarenhet vet vi att gruppen kan bli ett avgörande stöd – också efter att kursåret är till ända.

Utöver de gemensamma träffarna ingår regelbundet individuell handledning av de två lärarna i Författarskolan.

 

Lärare: författarna Mia Franck och Monika Fagerholm

Kurstider: fredag kl. 18–20.30, lördag kl. 10–16, söndag kl. 10–14

Kursveckoslut:
2024: 11–13.10 och 13–15.12
2025: 10–12.1, 7–9.3, 25–27.4, 17–18.5 (lö–sö) och 22–24.8

Omfattning: 100 närstudielektioner, distansarbeten och personlig handledning.

Kurspris: 740 € (ca 106 € per kurshelg). Kursavgiften faktureras i två rater (möjligt att avtala om flera rater). Till priset tillkommer kostnader för måltider: fredagens kvällste, lunch och kaffe på lördag och lunch på söndag (ca 21 €/veckoslut).

Logi: Två personers rum 25 €/natt. Enkelrum 35 €/natt. I logipriset ingår frukost.

Sista ansökningsdag: söndag 18.8.2024
Ansökningar som skickas in efter 18.8.2024 beaktas inte.

Fyll i ansökningsblanketten och bifoga 1) motivationsbrev och 2) en sida text.

Besked om studieplats meddelas per e-post ca två veckor efter ansökningstidens slut. De som inte antagits får ett meddelande per e-post. Det krävs 10 bekräftade deltagare för att kursen skall starta. Max antal deltagare: 14.

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi / 0440 22 6021

 

Anmälan

  Fyll i dina uppgifter, bifoga bilagorna och klicka till sist på "skicka".

  Födelsedatum (fyll i med siffror)

  Jag behöver logi*


  (Enkelrum delas ut vid mån av möjlighet)

  Bilagor

  Var fick du först information om kursen? Välj ett alternativ:*