Seriekonst, grafisk design och animation

Studielinjen ger dig grunderna i grafisk design, seriekonst, illustration och animation. I denna studiehelhet jobbar vi med idéer, koncept och berättelser. Vad vill du förmedla och hur når ditt budskap fram?

Måla och rita för hand eller jobba med datorer

Vi kommer att göra bl.a. affischer, fanzines, serienoveller animationer och logotyper. Flera av kurserna är uppbyggda på ett sätt som låter dig experimentera med stilar och tekniker. Du kan måla och rita för hand eller jobba med datorer. Du kommer att lära dig grunderna i Photoshop, Indesign, Illustrator och After Effects. På våren har du också möjlighet att jobba självständigt med eventuella inträdesuppgifter.

Handledning och studiebesök

Under studierna kommer du att få mycket individuell handledning. Grafiska formgivare och seriekonstnärer kommer att undervisa dig i ämnen från de fält de själva jobbar i och ta dig på studiebesök till bl. a. reklam- och designbyråer. Linjen siktar på att årligen göra en längre resa. De senaste åren har vi besökt Berlin. Linjen har också ett utbytesprogram med Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker i Norge.

Framtida yrken

Detta studieprogram är bra för den som vill fortsätta studier inom t.ex. grafisk design, film eller någon annan form av visuell kommunikation. Du kan arbeta inom film, animation, spel, mediasektorn eller reklamvärlden.

UCA

Konstlinjerna vid VNF har ett samarbetsavtal med den brittiska högskolan, University for the Creative Arts (UCA), som ligger nära London. Enligt avtalet har din huvudlärare på Seriekonstlinjen, utgående från överenskomna valkriterier, fullmakt att utse VNF-studerande för treåriga BA-examensstudier vid UCA. Läs mer!

Adobe programmen

Studerandena lär sig grunderna i Photoshop, Indesign, Illustrator och After Effects. Vi lär oss bildbehandling, layout och vektorgrafik. Studerandena har möjlighet till individuell handledning i programmen under året.

Grafisk formgivning

Under året kommer studerandena att bygga upp olika helheter bestående av text och bild. Vi kommer att jobba med bl.a. affischer och fanzines. I dessa uppgifter kan du välja att jobba mera illustrativt eller mera typografiskt. Det viktiga är att budskapet förmedlas. Hur mycket kan t.ex. färgvalen eller typografin inverka på helhetsuttrycket? Hur får du fram din röst som designer?

Seriekonst

För den skapande processen då det gäller större arbeten inom visuellt berättande, skrivs manuskript och storyboards. Det ger bakgrund, motiv och berättelsestruktur. Miljöer, karaktärer, dialog och rumsgestaltning behandlas. De fungerar som överblick och stöd i skapandet av en slutlig produkt. Kurshelheten ger teoretiska grunder i visuellt berättande.

Illustration

En illustration hör nästan alltid ihop med en text. Dess uppgift är att styrka budskapet. Vilken sorts bildmaterial passar just den text du skall illustrera? Under denna kurshelhet kommer vi att skapa bilder på olika sätt. Studerandena kommer att prova ut olika teckningstekniker. Vi kommer att jobba för hand och med datorer. Vi bekantar oss med professionellt illustrationsmaterial.

Animation

Vi bekantar oss med programmet After Effects och lär oss animera. Vi jobbar med ljud, karaktärer och rörelse.

Identitetsdesign

Alla företag har en grafisk identitet. Vad säger den färgpalett, den logo, de materialval och de typografiska valen de gjort om företaget. Under denna studiehelhet skapar vi en grafisk identitet för ett företag. Hur går man tillväga för att skilja sig från massan på ett positivt sätt? Hur kan man presentera företagets värden och ideologi och nå målgruppen genom designval? Vi bekantar oss och analyserar olika företags identiteter.

Anatomi, färglära och perspektiv

Vi tecknar personer och miljöer. Vi bekantar oss med kroppens anatomi, kroppens rörelser och ställningar samt intrycket av rum och miljö. Människokroppens proportioner och rörelsedynamik, ansiktsuttryck och kroppsspråk studeras. Rummet och arkitekturen gestaltas bl.a. med hjälp av s.k. centralperspektiv. I färgläran jobbar vi med färgernas inbördes relation och våra upplevelser av färg. Vi gör praktiska övningar i form av måleriuppgifter.

Slutarbete

Slutarbetet består av en större helhet där text och bild ingår. Slutarbetet är ett resultat av en längre skapande process. Studerandena får personlig handledning under processen samt feedback och kritik för både idé, innehåll och tekniskt utförande. En kortare skriftlig och muntlig presentation av arbetet ingår.

Anna Härmälä

linjeledare för Seriekonst, grafisk design och animation

”Jag känner att jag lyckats med mitt jobb då studeranden hittar sin egen röst och sitt eget visuella språk”

 

 

Utbildning och studier:

2009 Kunsthøgskolen i Bergen (MA), Visuell kommunikation
2007 Lahden Muotoiluinstituutti (AMK), Grafisk design

Jag har jobbat vid VNF sedan 2011. Jag skriver och illustrerar bilderböcker och tecknar serier då jag inte är på skolan. Jag pendlar till VNF från Helsingfors. Jag tycker om att resa, träffa människor och se på bra filmer och TV-serier.

Vad ska en studerande ta med sig efter ett år på din linje?

Efter ett år på VNF kan studeranden använda Adobe programmen och göra mindre jobb som grafisk designer. Man lär sig tänka mera visuellt och narrativt. Året kan hjälpa studeranden att komma in på vidare studier eller så fungerar det som ett mellanår med nya vänner och tankar.

Min hälsning/livsfilosofi/slogan:

”It’s made me want to find a hole in the world, in the shape of me, and just fill it up.” – Hannah Horvath, GIRLS (om att följa sina drömmar)

Studerandearbeten & processen

"Under årets gång har jag lärt mig en hel hög små nyttigheter som jag aldrig hade kommit på att fråga någon om." Alexander Ginlund, 2016–2017 (Kimito)

Min elevhandledare tipsade mig om VNF:s serielinje redan före gymnasiet. Efter gymnasiet hade jag inget bättre för mig, så jag sökte mig hit. Jag hade inte kunnat göra ett bättre val. Linjen är som gjord för mig, trots dess stora variation på ämnesområden. Under årets gång har jag lärt mig en hel hög små nyttigheter som jag aldrig hade kommit på att fråga någon om. Vad jag än får för mig att göra i framtiden är jag säker på att jag kommer ha stor nytta av detta år på ett eller annat sätt.

"Ett bra sätt att tillbringa mitt mellanår." Catharina Nylund, 2015–2016 (Raseborg)

Seriekonst, grafisk design och animation var ett bra sätt att tillbringa mitt mellanår. På linjen har jag lärt mig allt från att skapa karaktärer till att kunna använda adobe programmen, det har också givit mig en bra grund till vad jag i framtiden vill fortsätta med. Skolan har en bra atmosfär och jag har fått väldigt goda vänner.

"Jag har fått goda vänner". Bodil Stenwall, 2014–2015 (Lovisa)

På Seriekonstlinjen har jag fått möjlighet att utveckla mina teckningskunskaper och mitt kreativa tänkande. Utöver det har jag träffat många likasinnade människor och fått goda vänner.

"Studierna har hjälpt mig bli bättre på att utrycka mig själv." Emilia Lindholm, 2013–2014 (Uebersyren, Luxemburg)

Studierna har hjälpt mig bli bättre på att utrycka mig själv både i bild och verbalt. I bild – tack vare alla olika material och tekniker vi får experimentera med. Verbalt – tack vare alla fina och oliktänkande människor som jag träffat och som har accepterat mig för den jag är.

"Man får konstruktiv kritik och goda råd av både lärarna och klasskamraterna." Marcus Östman, 2012–2013 (Mariehamn)

Jag sökte till Seriekonstlinjen för att prova på hur det är att arbeta med serier. Studierna har varit inspirerande. Som gästlärare har vi haft professionella designers och seriekonstnärer. Här får man konstruktiv kritik och goda råd av både lärarna och klass-kamraterna.