Natur och medicin

Den här studielinjen är för dig som söker till en medicinsk utbildning, som är intresserad av naturvetenskap eller som vill komma in vid en teknisk högskola.

Studierna ger dig en naturvetenskaplig allmänbildning, ger en inblick i vilka möjligheter naturvetenskapen erbjuder när det gäller sysselsättning och förbereder dig för dina kommande inträdesprov.

Teori och praktiska övningar

Du fördjupar dig i kemi, fysik och matematik. Därtill orienterar du dig i specialområden som anatomi, fysiologi, cellbiologi, genetik, biokemi och miljöbiologi. Du är också med om praktiska övningar.

Du kan också välja kurser ur Juridiska programmet.

Landa på rätt nybörjarplats vid universitetet

Universiteten införde ett system med kvoter för nybörjare år 2016. Om du inte direkt kommer in till ditt första alternativ och tackar ja till det andra, kan det vara knepigt att senare komma in dit du egentligen ville. Genom att vänta till nästa ansökningstillfälle kan du söka in på nytt och ha större chans att komma in på rätt nybörjarplats. Utnyttja väntetiden till att förbereda dig för ansökan och studera ett år på linjen Natur och medicin vid VNF.

Man kan aldrig sikta för högt, låt oss hjälpa dig nå ditt mål!

Vi bekantar oss med naturvetenskapen som arbetsfält och gör studiebesök till utbildningsprogram och arbetsplatser. Vi diskuterar arbetsmarknaden, arbetssituationen och lönenivån för olika yrken inom naturvetenskap och medicin och bekantar oss med olika studiemöjligheter.

Biokemi

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om de viktigaste biokemiska molekylerna, proteiner, kolhydrater, fetter och nukleinsyror samt deras cellulära metabolism. Laborationsövningar vid Åbo Akademi, Molekylära Biovetenskaper.

Cellbiologi

Kursen tar upp grundläggande cellbiologi. Kursinnehållet baserar sig på valda kapitel ur boken Life The Science of Biology av Purves mfl.

Ekologi och Miljövård

Kursen har som målsättning att göra deltagarna förtrogna med ekologiska grundbegrepp och att ge förståelse för betingelser som påverkar organismernas livs-möjligheter, både abiotiska och biotiska faktorer. populations-, samhälls- och ekosystemekologi. Vidare ges översikt över miljövårdens olika sektorer, globala och lokala miljöproblem.

Fysik I

Under kursen går vi igenom och repeterar de viktigaste delarna av gymnasiets långa fysikkurs.

Fysik II

Fördjupning och tillämpning av gymnasiets långa fysik med övningar inför inträdesproven. Kursen är gjord främst för sökande till de fysikaliska, medicinska och tekniska utbildningarna. Kursens fokus ligger på räkneövningar.

Handledd instudering

Kursen ger dig extra övningstimmar inför inträdesproven tillsammans med en lärare. Du får individuell handledning med att lägga upp en studieplan för läsandet och vi försöker tillsammans hitta lämpliga individuella övningsuppgifter. Kursen avslutas med ett simulerat inträdesprov.

Kemi I

Under kursen går vi igenom och repeterar de viktigaste delarna av gymnasiets kemikurser.

Kemi II

Fördjupning och tillämpning av gymnasiets kemikurs. Under kursen övar vi inför inträdesproven. Kursen är anpassad så att den är till nytta för den som söker till medicinska, naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Kursens fokus ligger på räkneövningar.

Matematik I

Kursen strävar till att repetera de viktigaste delarna av gymnasiets långa kurs och avslutas med genomgång av räkneövningar inför deltagarnas inträdesprov.

Matematik II

Kursen går djupare in på teoretisk matematik, repeterar den långa matematiken inför vårens studentskrivningar i form av en ABI-prepkurs och avslutas med genomgång av räkneövningar inför deltagarnas inträdesprov.

Människans anatomi och fysiologi

Vi bekantar oss med människokroppens vävnader och organ samt deras funktion och samspel. Kursinnehållet baserar sig på gymnasiets fjärde kurs i biologi och boken Människokroppen, Fysiologi och Anatomi av Sand et al.

Bioteknik

Vi går igenom grundläggande metodik inom bioteknikens område. Hur man studerar arvsmassan, överför gener mellan organismer och vad man kan ha för nytta av gentekniken i dagens samhälle. Vi diskuterar också etiska frågor relaterade till ämnet.

Genetik, grundläggande

Kursen behandlar genetikens grunder och en del human genetik. Kursen ger en fördjupning av gymnasiekursens kunskaper och ger också övning inför inträdesprovsfrågor som tangerar genetikens område. Litteratur: valda delar ur Life The Science of Biology av Purves mfl. Eller motsvarande

Evolutik

Kursen behandlar evolutionen och organismernas utveckling ur mikro- och makroperspektiv. Evolutionsbiologiska fenomen presenteras och diskuteras. Kursen baserar sig på gymnasiets första biologikurs.

Mikrobiologi

Kursen går igenom våra vanligaste mikro-organismer med fokus på virus och bakterier. Dels behandlas dessa som sjukdomsalstrare, dels går vi igenom hur man arbetar med mikro-organismer i laboratoriemiljö.

Informationssökning och akademiskt skrivande

I kursen ingår genomgång av hur man hittar relevant naturvetenskaplig och medicinsk litteratur på nätet (databaser som PubMed, Sciencedirect etc). Vi övar oss att skriva vetenskapliga texter, essäer och uppsatser, med fokus på såväl innehåll som struktur och upplägg.

”Natur och Medicin möter Juridik”

Problembaserat arbete där Natur och medicin-linjens studerande möter Juridiska programmets studerande i studier kring för naturvetarna relevanta juridiska problem. I blandade grupper arbetar de studerande med problemställningar som i kursens slutskede presenteras för samtliga kursdeltagare. Arbetet handleds av Bodil Westerlund från den naturvetenskapliga sidan och Anna Lönngren från juridiska sidan. Under kursen görs ett besök till den europeiska kemikaliemyndigheten i Helsingfors (ECHA).

Bodil Westerlund

linjeledare för Natur och medicin

Jag inspireras av en mångfald av elever, av individer, deras olikheter och likheter och deras sökan efter riktlinjer i livet

 

 

Utbildning/studier:

Doktor i Biokemi från Åbo Akademi 2002. Jag har studerat biokemi med biologi och kemi som biämnen under åren 1993–1998 vid Åbo Akademi och Stockholms Universitet. 1998–2002 var jag doktorand i forskarskolan ”Informational and Structural Biology” vid Åbo Akademi.

Jag har varit linjeledare för Natur och medicin sedan januari 2013. Innan dess jobbade jag inom forskning och undervisning vid Åbo Akademi som bl.a. överassistent och doktorsassitent samt som postdoktoral forskare. I dessa tjänster fick jag erfarenhet både som föreläsare och av praktisk handledning av studerande som laboratorieassistent. Detta väckte mitt intresse för pedagogik och fick mig också att se behovet av en förberedande undervisning inför universitetsstudierna.

Jag inspireras av en mångfald av elever, av individer, deras olikheter och likheter och deras sökan efter riktlinjer i livet. Jag njuter av handledningsbiten i min lärarroll och att se
resultatet av den.

Vad ska en studerande ta med sig efter ett år på din linje?

Från Natur och medicin-linjen skall man komma med en bred naturvetenskaplig kunskap i bagaget. Därutöver vill vi att varje studerande skall ha funnit sitt eget intresseområde under året och bildat sig en personlig uppfattning om vilket som är hens nästa steg i livet.

Min hälsning/livsfilosofi/slogan:

Den dikt jag delade ut till mina studerande då senaste läsår tog slut bär en hälsning till alla på linjen och slutar såhär: ”… Njut av ert liv, vad än det blir för yrkeskarriär låt ingen hindra er, ni klarar varje barriär!”

"Här har jag den bästa möjligheten att förbereda mig inför inträdesprov." Maximilian Björkstam, 2016–2017 (Raseborg)

Efter ett år i militären känns Natur och medicin vid VNF som det rätta valet för att hitta tillbaka till studier inom de naturvetenskapliga ämnesområdet. Här har jag den bästa möjligheten att förbereda mig inför ett inträdesprov till ett naturvetenskapligt eller medicinskt fakultet samtidigt som jag verkligen får tid och ro att besluta vartåt framtidens väg skall bära.

"Det är så otroligt givande att studera tillsammans med andra motiverade, likasinnade vänner, speciellt då våra lärare är så duktiga och inspirerande." Helena Rosenlöf, 2015–2016 ( Vasa)

Jag valde att komma till VNF och studera ett år, för att förbereda mig för det medicinska inträdesprovet. I gymnasiet läste jag varken fysik eller kemi då jag inte ännu insett att jag ville bli läkare. Här på VNF har jag möjlighet att repetera och förbättra mina kunskaper i alla de ämnen jag behöver för att komma dit jag vill. Nya vänner har jag hittat, både i det egna klassrummet och från skolans andra linjer. Från vår klass på 21 personer siktar 18 på att komma in till något slag av medicinska studier, och det är så otroligt givande att studera tillsammans med andra motiverade, likasinnade vänner, speciellt då våra lärare är så duktiga och inspirerande. Alla här på skolan, studerande och personal, vill att jag ska lyckas. Jag gjorde valet att bo på internat det här läsåret för att ge mig själv möjlighet att fokusera helt på vårens inträdesprov, den tid som annars skulle ha gått till annat kan jag nu ägna åt mina studier.

"Nu kan jag säga att VNF definitivt var det rätta valet för mig." Alexandra Kuhlefelt, 2014–2015 (Helsingfors)

När jag inte kom in till medicinska hade jag två alternativ. Att på egen hand försöka hålla motivationen uppe och lära mig allting eller att få en strukturerad och mångsidig undervisning i kombination med stödet av kurskamrater i samma sits. Nu kan jag säga att VNF definitivt var det rätta valet för mig.