VNF Create

På VNF Create bygger du själv din studiehelhet utifrån en modulbaserad undervisning.

Två inriktningar

Vår plattform för kommunikation har två inriktningar:

EYE bygger på visuell kommunikation, där bild, konst och design står i centrum.*
WORD gör dig bättre på att skriva, tala och stå upp för dig själv.

Året på VNF Create ger dig en stadig grund för fortsatta studier.

Du söker till en av inriktningarna, men kan välja moduler från båda. En stor del av undervisningen sker utanför klassrummet – bland annat i Berlin.

Proffs som lärare

Som lärare och föreläsare fungerar kända och framgångsrika konstnärer, fotografer, designer, journalister, författare, artister och skådespelare.

*  EYE baserar sig till en del på våra tidigare linjer Seriekonst och grafisk design, Fotokonst samt Konst.

Illustration: Luka Appelberg