Psykologi

Är du intresserad av människors beteende, känslor och upplevelser? Vill du lära dig att förstå dig själv och andra bättre och kanske söka in till en högskola i framtiden? Då är den här studielinjen någonting för dig!

Vad och hur?

Under läsåret går vi djupare in på vad psykologi är och lär oss vad psykologer egentligen arbetar med. Vi gör studiebesök och lär oss betydelsen av livskunskaper och kommunikation i arbetet med människor i alla åldrar. Under vårterminen förbereder vi oss också inför inträdesprovet i psykologi.

Läsåret ger dig en uppfattning om vad det innebär att jobba för människors välmående och är en god bas för akademiska studier.

Som linjeledare fungerar Maria Höglund. Läs mer under fliken ”Lärarprofil”.

Landa på rätt nybörjarplats vid universitetet

Universiteten införde ett system med kvoter för nybörjare år 2016.  Om du inte direkt kommer in till ditt första alternativ och tackar ja till det andra, kan det vara knepigt att senare komma in dit du egentligen ville. Genom att vänta till nästa ansökningstillfälle kan du söka in på nytt och ha större chans att komma in på rätt nybörjarplats. Utnyttja väntetiden till att förbereda dig för ansökan och studera ett år på Psykologilinjen vid VNF.

 

Maria Höglund

linjeledare för Psykologi

”Jag inspireras av att se andra människor utvecklas och bli mera sig själva.”

Utbildning/studier:

Psykologiemagister från ÅA

Just nu jobbar jag som HR-specialist med personalfrågor på Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Innan det har jag jobbat som skol- och gymnasiepsykolog och inom ungdomspsykiatrin.

Som pedagog inspireras jag av att se andra människor utvecklas och bli mera sig själva. Jag inspireras också av att man kan övervinna sina tvivel och begränsningar i livet.

Vad ska en studerande ta med sig efter ett år på din linje?

Jag hoppas att de studerande känner sig själva ännu lite bättre och är inspirerade, ivriga och modiga nog att ta följande steg framåt i livet, oavsett om det innebär fortsatta studier i psykologi eller om det är något annat som lockar.

Min hälsning/livsfilosofi/slogan:

I en tid när alla har bråttom hela tiden försöker jag leva enligt mottot: ”Allt har sin tid!” Det påminner mig om att vi inte behöver göra allting samtidigt.