Psykologi & dialog

Är du intresserad av människors beteende, känslor och upplevelser? Vill du lära dig att förstå dig själv och andra bättre? Siktar du på att studera psykologi vid universitet eller högskola i framtiden? Då är den här studielinjen någonting för dig!

Vad och hur?

Under läsåret går vi djupare in på vad psykologi är och lär oss vad psykologer egentligen arbetar med. Vi gör studiebesök och lär oss betydelsen av livskunskaper och kommunikation i arbetet med människor i alla åldrar.

I studierna ingår kurser i både muntlig och skriftlig kommunikation. Under vårterminen förbereder vi oss också inför inträdesprovet i psykologi.

Läsåret ger dig en uppfattning om vad det innebär att jobba för människors välmående och är en god bas för akademiska studier.

Landa på rätt nybörjarplats vid universitetet

Om du inte direkt kommer in till ditt första alternativ och tackar ja till det andra, kan det vara knepigt att senare komma in dit du egentligen ville. Genom att vänta till nästa ansökningstillfälle kan du söka in på nytt och ha större chans att komma in på rätt nybörjarplats. Utnyttja väntetiden till att förbereda dig för ansökan – inled dina  psykologi studier på Psykologilinjen vid VNF!

Siktar du på att höja dina studentexamensresultat?

Våra lärare är flexibla och stöder alla studerande som siktar på att höja sina studentexamensresultat under läsåret. För den som siktar på att höja i naturvetenskapliga ämnen erbjuds dessutom förberedande kurser. Skrivningarna sker vid ditt tidigare gymnasium.

Instagram @vnfpsykologi

 

”Jag lärde mig saker om psykologi, matte och svenska, men mest saker om mig själv och jag vet att jag efter det här året kommer att vara en mycket bättre psykolog.”

Förra läsåret studerade Melissa psykologi hos oss. Hon var modig och valde att studera på svenska även om hon är (var!) helt finskspråkig.

I höst inleder hon sina psykologistudier vid Helsingin yliopisto. Det blev studier på finska, men av det svenska språkbadet hade hon i alla fall nytta. Under våren kunde hon redan skriva sitt tiosidiga slutarbete på svenska. Dessutom höjde hon sitt studentresultat i svenskan och kom in till universitetet på basen av studentbetyget. 

Läs hennes tankar om VNF-året i bloggen. Och ja – på svenska förstås.

Kolla också blogginläggen nedan:

Noel Forsén

linjeledare för Psykologilinjen

”Som pedagog inspireras jag av att försöka göra undervisningen så levande och engagerande som möjligt.”

Utbildning/studier:

Psykologie kandidat, i slutskedet av mina magisterstudier i psykologi.

Jag har föreläst om studieteknik och mental hälsa i gymnasier runtom i Svenskfinland, har även hållit prepkurser för studentexamensprovet i psykologi. Min spetskunskap finns inom studieteknik, något som jag aktivt försöker integrera i min undervisning.

Som pedagog inspireras jag av att försöka göra undervisningen så levande och engagerande som möjligt. Jag vill väcka intresse och nyfikenhet om de ämnen jag föreläser. Psykologi är en vetenskap som är viktig både i arbetslivet och för den egna utvecklingen. Mitt mål är att ge de studerande verktygen för att på bästa sätt använda sig av denna information.

Vad ska en studerande ta med sig efter ett år på din linje?

Efter ett år på psykologilinjen hoppas jag att studeranden fått kunskap om sig själv och sin omvärld samt fått nya verktyg att analysera och förstå vårt samhälle med. Fokus ligger även på att ge alla studeranden de förutsättningar som krävs för vidare studier.

Min hälsning/livsfilosofi/slogan:

Psykologi är ett ämne jag brunnit för hela mitt liv. Jag ser fram emot att dela allt jag har lärt mig med er under året!