Mottagande av studieplats

  Härmed bekräftar jag


  vid Västra Nylands folkhögskola för läsåret 2024–2025.

  -

  Jag noterar att studieavgifterna är följande för mig:

  SOM BOENDE PÅ SKOLANS INTERNAT
  150 €/vecka i dubbelrum eller 175 €/vecka i enkelrum. I avgiften ingår undervisning, logi och måltider (frukost, lunch må-fre och lätt middag må-to).

  SOM INTE BOR PÅ SKOLANS INTERNAT
  105 €/vecka. I avgiften ingår undervisning och lunch under skoldagar.

  Eventuella material- och/eller motsvarande avgifter ingår inte i ovannämnda priser.
  -
  BETRÄFFANDE BOSTADEN noterar jag att en garantisumma (50 euro) bör erläggas vid läsårsstart. Denna summa återbetalas till mig vid utflyttning under förutsättning att lägenheten är städad och även i övrigt i samma skick som vid mottagandet. Jag är medveten om att min rätt att besitta lägenheten automatiskt upphör vid slutet av läsåret den 23 maj 2025. Jag förbinder mig att hålla bostaden i städat skick och att vid eventuellt uppkommande behov på begäran byta plats inom internatet i det fall att skolan skulle finna detta motiverat under läsåret. Jag är medveten om att minderåriga studerande kan bo på internatet endast om skolan och vårdnadshavaren skriftligen kommit överens om detta.
  -
  Jag är medveten om att VNF är en rökfri skola.
  -
  Jag bekräftar att jag läst ovanstående regler:

  Födelsedatum