Ansökan pågår!

VNF behandlar ansökningar under hela sommaren  och sökande som blir godkända får per e-post ett meddelande härom, oftast inom 2 veckor. Studerande antas i ansökningsordning. Sök senast 5.8.2019.

OBS! Sökande till Dans och Teater antas på basen av lämplighetstest och får svar först efter testdagen. Läs mer om lämplighetstesten.

Ansök genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Kom ihåg att bifoga betygskopiorna som krävs.*

Tionde klassen
Ansökan till Tionde klassen görs via studieinfo.fi 21.5–23.7.2019.

studieliNJER 2019–2020 >

 *Utan betygskopior kan ansökan inte godkännas. Om du av någon orsak inte kan bifoga dem till din ansökan kan du skicka dem skilt per e-post eller per post till:

Västra Nylandsfolkhögskola
Pumpviken 3
10300 Karis