Ansökan till nästa läsår är igång!

Ansök senst 3.8.2021 genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Kom ihåg att bifoga betygskopiorna som krävs för vetenskapslinjerna.*

VNF behandlar ansökningar fortlöpande under ansökningstiden. Sökande som blir godkända får per e-post ett meddelande härom, inom två veckor. Studerande antas i ansökningsordning.

Läsåret inleds 18 augusti 2021.

Tionde klassen

Ansökan till Tian görs via studieinfo.fi 23.2–23.3.2021.

Folkhögskolår för läropliktiga

Den som går ut grundskolan våren 2021 och omfattas av den förlängda läroplikten kan söka till studielinjerna CREATE och PERFORM. Utöver konstämnen studerar du också en del allmänbildande ämnen som fyller kraven för läroplikten. Ansökan görs med skolans vanliga ansökningsblankett.

 

studieliNJER 2021–2022 >

* Vetenskapslinjerna: Natur & medicinJuridiska programmet och Psykologi & dialog.  Med betygskopior avses studentexamensbetyg och avgångsbetyg från gymnasiet, eller examensbetyg från senaste utbildning (andra eller tredje stadiet). Utan betygskopian kan ansökan inte godkännas. Studieregisterutdrag/periodsbetyg kan också godkännas t.ex. om man avbrutit studier. Sökande kontaktas för mer information om det behövs.