Ansökan till nästa läsår är igång!

Ansök senst 4.8.2020 genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Kom ihåg att bifoga betygskopiorna som krävs.*

VNF behandlar ansökningar fortlöpande under ansökningstiden. Sökande som blir godkända får per e-post ett meddelande härom, inom två veckor. Studerande antas i ansökningsordning.

Läsåret inleds 18 augusti 2020.

PLUS

Till PLUS-helheterna anmäler du dig med en skild blankett.

Tionde klassen

Ansökan till Tionde klassen görs via studieinfo.fi 19.5–21.7.2020.

studieliNJER 2020–2021 >

 *Utan betygskopior kan ansökan inte godkännas. Om du av någon orsak inte kan bifoga dem till din ansökan kan du skicka dem skilt per e-post eller per post till:

Västra Nylandsfolkhögskola
Pumpviken 3
10300 Karis