Ansökan till nästa läsår pågår!

Ansök senst 2.8.2023 genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Kom ihåg att bifoga betygskopiorna som krävs för vetenskapslinjerna.*

VNF behandlar ansökningar fortlöpande under ansökningstiden. Sökande som blir godkända får per e-post ett meddelande härom, inom två veckor. Studerande antas i ansökningsordning.

Ansökan för läropliktiga

Ansökan görs via gemensamma ansökan (21.2–21-3.2023) via studieinfo.fi.

Den som omfattas av läroplikt kan söka till SLUSSEN (tidigare Tian) och till CREATE.

 Läs mer om Folkhögskoleåret för läropliktiga

 

studieliNJER 2023–2024 >

* Vetenskapslinjerna: Natur & medicin och Juridiska programmet. Med betygskopior avses studentexamensbetyg och avgångsbetyg från gymnasiet, eller examensbetyg från senaste utbildning (andra eller tredje stadiet). Utan betygskopian kan ansökan inte godkännas. Studieregisterutdrag/periodsbetyg kan också godkännas t.ex. om man avbrutit studier. Sökande kontaktas för mer information om det behövs.