Arkitektur – Ny inrikting på Create EYE

Unik kombination av konst och naturvetenskap vid VNF förbereder studerande för arkitektutbildning.

I höst startar vi en ny helhet för blivande arkitektstuderande. Tanken är att studerande som vill söka till arkitektutbildningen skall kunna kombinera konststudier med studier i naturvetenskapliga ämnen och på så vis förbättra sina chanser vid antagningen till arkitektutbildning.

”Speciellt den långa matematikens, betydelse ökar.”

År 2020 förnyas universitetens antagningssystem och arkitektutbildningens likaså. Förhandsuppgifterna samt tecknings- och planeringsproven kvarstår dock även i den nya antagningen. Matematikprovet för arkitekter slopas och studentbetygets, speciellt den långa matematikens, betydelse ökar.

”Hjälp på vägen mot att höja sina studentvitsord.”

I helheten för blivande arkitektstuderande vid VNF kan man välja kurser från det visuella kursutbudet på Create EYE med fokus t.ex. på färglära och perspektiv. Dessutom får man handledning av våra kunniga konstlärare inför de kommande urvalsuppgifterna. Från linjen Natur och medicin kan de studerande välja naturvetenskapliga kurser, som lång matematik, fysik, kemi eller biologi för att få hjälp på vägen mot att höja sina studentvitsord. (Studentvitsorden höjs vid studerandes tidigare gymnasium.)

Under studieåret görs också studiebesök till utbildningsenheter och arkitektbyråer. Dessutom kan den som vill under våren delta i en kurshelhet i Berlin tillsammans med andra konststuderande.

Den här unika studiekombinationen ger goda chanser till att få studera arkitektur på universitetsnivå följande höst!

Läs mer om Create EYE och Arkitektur!