Taide

Visuaalisen alan korkeakoulu-opinnot edellyttävät tavallisesti valmistavia opintoja. Taidelinjan opinto-ohjelma antaa hyvän perustan eri taidealojen jatko-opinnoille, myös arkkitehtuurille ja teolliselle muotoilulle. Painopiste on silmän ja käden harjaantumisessa, väri- ja muotoaistin sekä oman luovuuden kehittämisessä.

Kokeneet opettajat ja upeat työtilat

Opiskelet kokeneiden opettajien ohjauksessa. Kritiikkiä ja palautetta annetaan sekä henkilökohtaisesti että ryhmässä. Opistossa on puitteet monenlaiseen luovaan työhön; suuri ateljee sekä grafiikan, metallitaiteen, keramiikan ja veistostaiteen työtilat. Tilojen tekninen varustus on erinomainen.

Aloitamme lukukauden syventymällä klassiseen piirustukseen ja maalaukseen. Tämän jakson aikana keskitymme ihmisen pään anatomiaan. Tuntemus antaa hyvän pohjan, josta sinulla on hyötyä työskennellesäsi myös nykytaiteen parissa.

Tulevaisuuden ammatit

Taidelinja tarjoaa kuvataiteen peruskoulutusta ja valmentaa muun muassa kuvataideopettajan, arkkitehdin tai kuvataiteilijan ammattiin.

Opetuksen pääkieli on ruotsi, mutta meillä on monta suomenkielistä opiskelijaa, ja myös englanninkielisiä. Käytännössä toimimme monikielisessä ympäristössä, jossa jokainen saa ohjausta omalla kielellään.

UCA

Opistomme on usean vuoden ajan tehnyt yhteistyötä Lontoossa sijaitsevan University for the Creative Arts korkeakoulun kanssa (UCA). Yhteistyösopimus mahdollistaa, sovittujen valintakriteerien puitteissa, VNF:n Taidelinjan opettajaa valitsemaan VNF:n opiskelijoita opiskelemaan UCA:aan, jossa he voivat kolmen vuoden opintojen jälkeen suorittaa BA-tutkinnon. Lue lisää!

Mallinpiirustus & anatomia/Anatomia, pää

Mallinpiirustus on kaiken visuaalisen esityksen perusta. Oppimismenetelmät ovat objektiivisia ja perustuvat havantoihin. Ihmisen luurangolla on suuri merkitys sekä piirrettäessä että volyymin ja rakenteen käsityksessä. Luurangon ja lihaksiston tuntemus muodostavat perustan loogiseen menetelmään, joka helpottaa mm. kuvasuhteiden ja kulmien parissa työskentelyä. Kurssin aikana käytetään eri piirustusmateriaaleja.

Croquis-piirustus

Croquis-piirustus tarkoittaa että lyhyessä ajassa, esim. muutamassa minuutissa, tehdään piirustus mallista, jossa tärkein ilmaistaan, eli mallin asento ja liikedynamiikka. Croquis on havaintoon perustuva ja antaa hyvää harjoitusta silmän ja käden vuorovaikutusta varten.

Maalauksen perusteet, materiaalit ja menetelmät

Perustiedot maalauksen materiaaleista, myös historiallisesta näkökulmasta. Pigmentit, liimat, lakat ja tekniikat eri aikajaksoista ja eri taiteilijoista. Erilaisten pohjamateriaalien, esim. paperin, puun ja kankaan, valmistelu. Käytännön harjoituksia eri teemoilla: historiallisia tutkimuksia, maisemia, asetelmia.

Veistostaide

Kurssin tavoitteena on syventyä volyymin suhteeseen tilaan, eri materiaaleihin ja lähestymistapoihin, sekä henkilökohtaisiin ilmaisumahdollisuuksiin. Työ koostuu lähinnä ihmismallin mukaan tehdystä kipsityöstä figuuri- tai muotokuvaveistoksessa. Erilaiset materiaaliyhdistelmät ja sekatekniikat.

Grafiikka, kaiverrus ja etsaus

Grafiikkakurssien tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot perinteisistä taidegraafisista tekniikoista. Eri kurssijaksoissa käsitellään kaiverruspainatusta (kuivaneulan kaiverrus, etsaus ja akvatinta). Tekninen ja taiteellinen ohjaus opiskelijoiden omien ideoiden pohjalta. Kehystys, signeeraus ja grafiikan numerointi.

Piirustustyöpajat ja piirustusretket

Lukuvuoden eri aikoina tehtävien piirustusretkien tarkoitus on antaa uusia näkökulmia taiteelliseen työhön altistamalla opiskelijat opetustiloista poikkeaville erilaisille ympäristöille. Taiteellista työtä käytännössä.

"Opetus on vapaamuotoista, mutta korkeatasoista, siis makuni mukaista." Donna Claudia Laine, 2015–2016 (Tampere)

Haaveet klassisen kuvataiteen opinnoista käyvät todeksi. Karjaan mehevä kasvillisuus inspiroi luonnonlasta. Opetus on vapaamuotoista, mutta korkeatasoista, siis makuni mukaista. Ateljee on rauhallinen ja valoisa. Taitava opettajamme viitoittaa jo kättelyssä pintaa syvemmälle. Inhimmillisiä muotoja tarkastellaan anatomiasta asti, joka laajentaa käsitykseni kuvanteosta heti syvempiin dimensioihin. Hahmotan työskentelytavoistani uusia näkökulmia jo ennen kuin edes hahmotan aloittaneeni. Nämä oivallukset vievät sfääreihin. Käyn salaa laulelemassa näyttämöllä pitkin päivää, siellä on myös piano, josta olen innostunut. Toisinaan kuulen oven takaa myös viulun. Keskeytin muotoiluopintoni Ikaalisissa ja tulin tänne, tekemään sitä mitä todella tahdon. Kaupan päällisisiksi saan kielikylvyn. Uskon tämän olevan hyvän pohja tulevaisuuden kuvatatiteen opintoihin. Ihmeellistä.

"Suomenkielisenäkin pärjää ja oppii lisää ruotsia." Nils Lönnqvist, 2013–2014 (Hanko)

VNF:n taidelinja on mielestäni hyvä valinta henkilölle joka haluaa kehittää omaa taiteellista ilmaisuaan ja tekniikkaa. Taidelinja on hyvä perusta, jos aikoo taiteilijaksi, tai pyrkii taidekorkeakouluihin. Täällä tapaa myös samasta asiasta kiinnostuneita opiskelukavereita. Opiskelu on itsenäisempää, kuin opiskelu yläasteella ja lukiossa. Suomenkielisenäkin pärjää ja oppii lisää ruotsia.

"Opiskelu sopii hyvin myös aikuiselle" Sari Pylkkänen, 2012–2013 (Raasepori)

Elämäntilanteeni salliessa toteutin pitkäaikaisen haaveeni ja aloitin taideopinnot. VNF:n taidelinjalla opiskelu on monipuolista ja opetus laadukasta. Opiskelu sopii hyvin myös aikuiselle, nuoremmatkin opiskelijat ovat hyvin motivoituneita ja itse koen saaneeni paljon opiskelutovereiltani.

Opettajat

Auni Pelho

Taide

Puh. 044 322 6035
auni.pelho@vnf.fi