Open Minds Teater

Utbildning i Röst – Rytm – Rörelse – Rum

2021–2022

Open Minds Teater är en ettårig utbildning som riktar sig till unga personer som upplever att de behöver särskilt stöd i inlärningsprocessen. Studielinjen riktar sig till såväl nya intresserade som till dem som tidigare studerat vid Open Minds.

Beskrivning av utbildningen

Röst: vi pratar, lyssnar, sjunger, läser högt, skriver, improviserar och övar olika känslouttryck.
Rytm: vi klappar rytmer och stampar, musicerar och prövar på olika rytminstrument och hittar på egna.
Rörelse: vi dansar, kryper, promenerar, berör och jobbar med olika material så som vatten och lera.
Rum: vi utforskar såväl våra inre rum som miljöerna vi i verkliga livet vistas i.

Målgrupp

Unga, grundskolegångna (16 år fyllda) personer som upplever att de har behov av särskilt stöd i inlärningsprocessen.

Mål 

Utbildningen tränar såväl musikframställning, studerandenas självuppfattning, kroppsuppfattning som sociala förmåga. Målet är att ge varje studerande individuellt stöd och att genom arbetsprocessen stärka självförtroendet och ge den studerande redskap för nya uttryck. 

Studieplatser

10–12 st

Tidpunkt om omfattning

Studierna omfattar tre dagar per vecka, i regel måndag–onsdag kl. 10–14.30, med lunchpaus på skolan.

Hösttermin: 6.9–15.12.2021 (höstlov v. 42)
Vårtermin: 10.1–27.4.2022 (sportlov v. 8, påsklov v. 16)
Sammanlagt 28 veckor, 420 lektioner.

Lärare

Emma Fogelholm och Emma Kullberg. Därtill undervisar olika timlärare i de ämnen de har specialkunskaper i.

Studieavgift

Studierna är avgiftsfria för deltagarna tack vare bidrag av Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse, förmedlat av FDUV. De studerande betalar en matavgift på 5 € per dag för lunch.

Tilläggsinfo

För mer information kontakta kurser@vnf.fi eller 0440 22 6021.

Utbildningen ordnas i samarbete med Kårkulla samkommun och understöds av Sophie von Julins Stiftelse, förmedlat av FDUV.

Ansökan

Sista ansökningsdag 31.5.2021. Det går att höra sig för om lediga studieplatser också efter detta datum. Beslut om studieplats meddelas senast 15.6.2021.

Printa ut en ansökningsblankett

Emma Fogelholm

linjeledare för Open Minds Musik

”Jag inspireras när människor känner sig stärkta och får kontakt med varann!”

Utbildning/studier:

Filosofiemagister från Helsingfors Universitet

Under hela skolan och studietiden måste jag tänka väldigt mycket. Sen märkte jag att jag använde huvudet för mycket och kroppen för lite. När jag dansade och sjöng blev jag gladare. Det gav mig livskraft. Så jag har sadlat om! Jag drar fri dans för vuxna i Ekenäs, och ordnar olika evenemang där människor kan mötas. Jag inspireras när människor känner sig stärkta och får kontakt med varann!

Vad ska en studerande ta med sig efter ett år på din linje?

Upplevelsen av hur glädjen finns i kroppen! Och hur bra man mår när kroppen mår bra. Kroppen är en god vän som vi ska lära känna ännu bättre. Det blir också ett år som är en slags resa tillsammans med gruppen. Det är viktigt att vi har det trevligt och tryggt tillsammans och kan dela med oss också av det svåra vi upplever i våra liv. Vi kommer att bli bättre på att lita på varandra. Vi kommer att bli bättre på att acceptera oss själva precis som vi är och målet är att vi tillsammans känner oss starkare och lyckligare!

Min hälsning/livsfilosofi/slogan:

Vi människor mår bra när vi vågar lita på varandra och tillåter oss att vara den som vi innerst inne är.